Planning discovery

AuthorWilliam M. Audet/Kimberly A. Fanady/David Ling Y. Kuang
Pages15-54
PLANNING DISCOVERY
1-1
CHAPTER 1:
PLANNING DISCOVERY
TASKS
Task 1 Determine Discovery Goals
Task 2 Review Applicable Rules
Task 3 Calendar Deadlines
Task 4 Prepare Annotated Proof of Fact
Task 5 Prepare Discovery Plan
Task 6 Prepare Deposition Schedule
Task 6A Discover Electronically Stored Information (ESI)
Task 6B Request Initial Conference in Complex Litigation
Task 6C Draft and Submit Proposed Pre-Trial Order in Complex Litigation
Task 6D Discovery After Removal
FORMS
Form 1 Timeline: FRCP 16 and 26
Form 2 Annotated Proof of Fact
Form 2.1 Request for Production of Electronic Documents
Form 2.2 Motion for Order Requiring Reconstruction of Electronic Data
Form 2.3 Motion for Order Shifting Costs of Reconstructive Data Discovery
PLANNING DISCOVERY
(Τηισ παγε ιντεντιοναλλψ λεφτ βλανκ.)
PLANNING DISCOVERY
1-3 Determine Discovery Goals Task 1
TASK 1
Determine Discovery Goals
I. WHAT AND WHY
 
1. Ελιµινατινγ υνφαιρ συρπρισε. Μιδωεστερν Πετ Φοοδσ, Ινχ. ϖ. Σοχιετε ∆εσ Προδυιτσ Νεστλε Σ.Α., 685 Φ.3δ

2. Ασχερταινινγ ρελεϖαντ φαχτσ ανδ τηειρ σουρχεσ. Πηιλιπσ Μεδ. Σψσ. Π.Ρ., Ινχ. ϖ. Αλπηα Βιοµεδιχαλ & ∆ιαγ
νοστιχ Χορπ., Νο. 19−1488 (ΒϑΜ), 2021 Υ.Σ. ∆ιστ. ΛΕΞΙΣ 8739, ατ ∗12 (∆.Π.Ρ. ϑαν. 15, 2021) (∆ισχοϖερψ

3. Χλαριφψινγ ισσυεσ. Ελλισ ϖ. Πιλοτ Τραϖελ Χτρσ. ΛΛΧ 
  

4.  Χοµστοχκ Ποτοµαχ Ψαρδ, Λ.Χ. ϖ. Βαλφουρ Βεαττψ Χονστρ., ΛΛΧ,



5. . Νελσον ϖ. Αµ. Φαµιλψ Μυτ. Ινσ. Χο., Νο.


 
  ϑαχκσον ϖ. Ωιλσον Ωελδινγ Σερϖ., 2011
    
 Μιλλερ ϖ. ΜΠ Γλοβ. Προδσ., ΛΛΧ, 2014 Υ.Σ. ∆ιστ. ΛΕΞΙΣ 34008, ατ ∗5 (Σ.∆. Αλα.
Βακαψοκο ϖ. Πανερα Βρεαδ, 2015 Υ.Σ. ∆ιστ. ΛΕΞΙΣ 166827, ατ ∗4 (Μ.∆.Ν.Χ. Νοϖ.

 Mancia v. Maylower
Τεξτιλε Σερϖσ. Χο.

 Βοµβαρδιερ Ρεχ. Προδσ. ϖ. Αρχτιχ Χατ, Ινχ.,
 
Νεγρι ϖ. Νατιονωιδε Μυτ. Ινσ. Χο. 

 ΜχΚιννεψ/Πεαρλ Ρεστ., Λ.Π. ϖ. Μετρο. Λιφε Ινσ. Χο., 322 Φ.Ρ.∆. 235, 254

Μονστερ Ενεργψ Χο. ϖ. ςιταλ Πηαρµ., Ινχ., 2020 Υ.Σ. ∆ιστ. ΛΕΞΙΣ 200359, ατ ∗16

 Ιν ρε ΛαΒρανχηε
Σεχ. Λιτιγ.
Ωατκινσ ϖ. Τρανσ Υνιον, ΛΛΧ, 2015 Υ.Σ. ∆ιστ. ΛΕΞΙΣ 178404, ατ ∗23
Γραψ Ηολδχο, Ινχ.
ϖ. Χασσαδψ

 Ματριξ Ιντλ Τεξτιλε, Ινχ. ϖ. Μονοπολψ Τεξτιλε, Ινχ., 2017 Υ.Σ. ∆ιστ. ΛΕΞΙΣ 168133,
 Φαρουκ Σψσ. ϖ.
Χηι Ναιλ Φρανχηισεσ, ΛΛΧ∆ισ
ορδερλψ Κιδσ, ΛΛΧ ϖ. Φαµιλψ ∆ολλαρ Στορεσ, Ινχ., 2015 Υ.Σ. ∆ιστ. ΛΕΞΙΣ 179485, ατ ∗3 (Χ.∆. Χαλ. ∆εχ. 17,
∆οµενιχο ϖ. Χολονιαλ Υσεδ Αυτο Σαλεσ, Ινχ., 2016 Υ.Σ. ∆ιστ. ΛΕΞΙΣ 133929, ατ ∗7 (Μ.∆.
Γροτε ϖ. Ωριγητ Μεδ. Γρπ.,
Ινχ.
 

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT