Experts

AuthorWilliam M. Audet/Kimberly A. Fanady/David Ling Y. Kuang
Pages349-390
EXPERTS
12-1
CHAPTER 12:
EXPERTS
TASKS
Task 70 Determine Whether to Retain Experts
Task 71 Find and Retain Experts
Task 72 Maximize Use of Experts
Task 73 Make Expert Disclosures
Task 74 Propound Expert Discovery
Task 75 Respond to Expert Discovery
Task 76 Notice Expert Depositions
Task 77 Prepare Experts for Depositions
Task 78 Depose Experts
Task 79 Supplement Expert Discovery
FORMS
Form 24 Expert Witness Disclosure
EXPERTS
(Τηισ παγε ιντεντιοναλλψ λεφτ βλανκ.)
EXPERTS
12-3 Determine Whether to Retain Experts Task 70
TASK 70
Determine Whether to Retain Experts
I. WHAT AND WHY
Α. Αν εξπερτ ισ σοµεονε ωιτη κνοωλεδγε, σκιλλ, εξπεριενχε, τραινινγ ορ εδυχατιον ιν α παρτιχυλαρ αρεα. Σεε ΦΡΕ
702; Υνιτεδ Στατεσ ϖ. Γοξχον−Χηαγαλ, 885 Φ. Συππ. 2δ 1118, 1133 (∆.Ν.Μ. 2012) (Ρυλε 702 υσεσ α λιβεραλ

 
1. Τεστιφψινγ εξπερτσ:
χιαλιζεδ κνοωλεδγε ατ τριαλ ανδ/ορ τηρουγη αν εξπερτ ρεπορτ; ορ
2. Χονσυλτινγ εξπερτσ: ωορκ ωιτη χουνσελ το ηελπ δεϖελοπ α χασε τηεµε, υνδερστανδ τεχηνιχαλ ισσυεσ ανδ
προπουνδ ανδ ρεσπονδ το δισχοϖερψ. Ιν ρε 3Μ Χοµβατ Αρµσ Ερπλυγ Προδσ. Λιαβ. Λιτιγ.
 


II. WHEN
     
ασσιστανχε. Αποντε ϖ. Ροψαλ Χαριββεαν Χρυισεσ, Λτδ. 

    
 
 χοντρα, Τυρνερ ϖ. Ηερνανδεζ

 

χουνσελ ωιτη τεχηνιχαλ τερµσ ανδ χονχεπτσ, ηελπινγ πρεπαρε πλεαδινγσ, σηαπινγ λιτιγατιον στρατεγψ ανδ ασσιστινγ
ιν δισχοϖερψ. Εσχαµιλλα ϖ. Σµσ Ηολδινγσ Χορπ.
 

 
 Σεε
    
Νοϖακ
ϖ. Βδ. οφ Τρσ.


III. HOW
Α. Ρεϖιεω τηε ρυλεσ περταινινγ το εξπερτσ.
 
 
  
   ΛιφεΩισε Μαστερ Φυνδινγ ϖ.
Τελεβανκ  
     
    

 

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT