Compel, resist and amend discovery

AuthorWilliam M. Audet/Kimberly A. Fanady/David Ling Y. Kuang
Pages391-556
COMPEL, RESIST AND
AMEND DISCOVERY
13-1
CHAPTER 13:
COMPEL, RESIST AND
AMEND DISCOVERY
TASKS
Task 80 Meet and Confer
Task 81 Move to Compel
Task 82 Move to Compel Depositions
Task 83A Oppose Motion to Compel
Task 83B Resisting Discovery (Proportionality & Objections)
Task 84 Move for Protective Order
Task 85 Oppose Motion for Protective Order
Task 86 Prepare Stipulated Protective Order
Task 87A Seek Sanctions
Task 87B Sanctions in ESI Disputes Context
Task 88 Oppose Motion for Sanctions
Task 89 Request Appointment of Magistrate Judge or Special Master
Task 90 Request Discovery Conference
Task 91 Attend Discovery Conference
Task 92 Move to Extend Discovery Time
Task 93 Oppose Motion to Extend Discovery Time
Task 94 Move to Shorten Discovery Time
Task 95 Oppose Motion to Shorten Discovery Time
Task 96 Amend Discovery Responses
Task 96A Request Additional Discovery in Response to Motion for Summary Judgment
Task 96B Oppose Request for Additional Discovery in Response to Motion for Summary Judgment
Task 97 Appeal Discovery Rulings
FORMS
Form 25 Meet and Confer Letter
Form 26 Letter Conference Meet and Confer Agreements
Form 27 Notice of Motion and Motion to Compel Responses
COMPEL, RESIST AND
AMEND DISCOVERY
Compel, Resist and Amend Discovery 13-2
Form 28 Memorandum in Support of Motion to Compel
Form 29 Declaration in Support of Motion
Form 30 Proposed Order
Form 31 Memorandum in Support of Opposition
Form 31.1 Notice of Motion and Motion to Compel
Form 31.2 Response to Motion to Compel
Form 32 Stipulated Protective Order
Form 32A Stipulated ESI Protocol
Form 33 Memorandum in Support of Motion for Sanctions
Form 34 Letter of Request
Form 35 Notice of Motion and Motion for Issuance of Letters of Request
Form 36 Request for Initial Conference
Form 37 Proposed Pretrial Order No. 1: Case Management
Form 38 Notice of Cross-Motion and Cross-Motion for Additional Discovery Pursuant to FRCP 56(d)
Form 39 Memorandum in Support of Cross-Motion for Additional Discovery Pursuant to FRCP 56(d)
Form 40 Declaration in Support of Cross-Motion for Additional Discovery Pursuant to FRCP 56(d)
Form 41 Motion for Leave
COMPEL, RESIST AND
AMEND DISCOVERY
13-3 Meet and Confer Task 80
TASK 80
Meet and Confer
I. WHAT AND WHY
Α. ΦΡΧΠ 37 ανδ µοστ λοχαλ ρυλεσ ρεθυιρε παρτιεσ το αττεµπτ ιν γοοδ φαιτη το ρεαχη αν ινφορµαλ ρεσολυτιον οφ α δισχοϖ
ερψ ορ δισχλοσυρε δισπυτε βεφορε µακινγ α µοτιον το χοµπελ. Τηισ ισ χαλλεδ τηε µεετ ανδ χονφερ ρεθυιρεµεντ
βεχαυσε ιτ φορχεσ τηε παρτιεσ το µεετ ανδ δισχυσσ τηε δισπυτε. Σεε, ε.γ., ΑΙΓ Προπ. Χασ. Χο. ϖ. Φλυιδµαστερ, Ινχ.
(Ιν ρε Φλυιδµαστερ, Ινχ.), 2018 Υ.Σ. ∆ιστ. ΛΕΞΙΣ 9848 (Ν.∆. Ιλλ. ϑαν. 22, 2018).
    
  Σεε ΦΡΧΠ 37(α)(1), (δ)(1)(Β); Ιν
ρε Γλυµετζα Αντιτρυστ Λιτιγ., 2020 Υ.Σ. ∆ιστ. ΛΕΞΙΣ 113361 ατ ∗22−23 (Ν.∆. Χαλ. ϑυνε 29, 2020) (µεετινγ
χονφερρινγ νοτ οπτιοναλ); Λιττλε ϖ. ϑΒ Πριτζκερ φορ Γοϖερνορ, Νο. 18 Χ 6954, 2020 Υ.Σ. ∆ιστ. ΛΕΞΙΣ 70668
ατ ∗19 (Ν.∆. Ιλλ. Απρ. 22, 2020) (µανδατορψ); Σαµσυνγ Ελεχσ. Αµ., Ινχ. ϖ. Χηυνγ, 321 Φ.Ρ.∆. 250, 285
   

ανδ το ρεσολϖε τηεµ ωιτηουτ χουρτ ιντερϖεντιον, ασ ρεθυιρεδ βψ Φεδεραλ Ρυλε οφ Χιϖιλ Προχεδυρε 37(α)(1))
(θυοτατιονσ οµιττεδ);  301 Φ.Ρ.∆. 235 (Σ.∆. Ω. ςα. 2014)
(φορµ λεττερ το οπποσινγ χουνσελ τηατ διδ νοτ χονταιν ρεθυεστ το χονφερ ωασ ιναδεθυατε); Ηεαρτλανδ Συργιχαλ
Σπεχιαλτψ Ηοσπ., ΛΛΧ ϖ. Μιδωεστ ∆ιϖ., Ινχ., Νο. 05−2164−ΜΛΒ−∆ΩΒ, 2007 Υ.Σ. ∆ιστ. ΛΕΞΙΣ 66159, ατ ∗11
(∆. Καν. Σεπ. 6, 2007) (ρεθυιρε[ινγ] τηατ τηε παρτιεσ ιν γοοδ φαιτη χονϖερσε, χονφερ, χοµπαρε ϖιεωσ, χονσυλτ
ανδ δελιβερατε, ορ ιν γοοδ φαιτη αττεµπτ το δο σο.); , Νο. 2:15−χϖ−1272, 2017
Υ.Σ. ∆ιστ. ΛΕΞΙΣ 101109, ατ ∗31 (Σ.∆. Οηιο ϑυνε 29, 2017) (δενψινγ µοτιον το χοµπελ βεχαυσε ηε φαιλεδ το

Χ. Ιφ ψου δο νοτ µεετ ανδ χονφερ, τηε χουρτ µαψ ρεφυσε το ηεαρ ψουρ µοτιον, ρεφυσε το αωαρδ ψου σανχτιονσ, ορ
εϖεν ιµποσε σανχτιονσ αγαινστ ψου. Σεε ΦΡΧΠ 37(α)(1), (5)(Α)(ι); Ναιφ ϖ. Μαζζει, 2020 Υ.Σ. ∆ιστ. ΛΕΞΙΣ
87212 ατ ∗4 (Χ.∆. Χαλ. Απρ. 9, 2020) (ιµποσινγ σανχτιονσ); ϑανγ ϖ. Σαγιχορ Λιφε Ινσ. Χο., 2018 Υ.Σ. ∆ιστ.
Ιν
, 82 Φεδ. Ρυλεσ Σερϖ. 3δ 468 (∆. Νεϖ. 2012) (µοτιον το θυαση συβποενα δενιεδ

ωιλλ νοτ νεχεσσαριλψ βαρ χονσιδερατιον οφ α µοτιον ον τηε µεριτσ. Ωιληελµ ϖ. Χαιν, 78 Φεδ. Ρυλεσ Σερϖ. 3δ 689
    
αχτυαλλψ οχχυρ; Ρυλε 37 δοεσ νοτ ρεθυιρε αυτοµατιχ δενιαλ οφ µοτιον το χοµπελ φορ φαιλυρε το µεετ ανδ χονφερ);
χοµπαρε , 82 Φεδ. Ρυλεσ Σερϖ. 3δ 468 (∆. Νεϖ. 2012) (ωηιλε χουρτ ηαδ δισχρετιον
το ωαιϖε στριχτ χοµπλιανχε ωιτη µεετ ανδ χονφερ ρεθυιρεµεντσ, ιτ ωασ νοτ ρεθυιρεδ το εξερχισε εθυιταβλε ποωερσ
ωηεν αππλιχαβλε προχεδυραλ ρυλεσ εξιστεδ).
∆. Τηε µεετ ανδ χονφερ ρεθυιρεµεντ σερϖεσ σεϖεραλ πυρποσεσ, συχη ασ το:
1. Οβϖιατε τηε νεεδ φορ α µοτιον βψ ρεαχηινγ αν αχχοµµοδατιον βετωεεν τηε παρτιεσ.
2. Φορχε τηε παρτιεσ το φοχυσ ον τηειρ ποσιτιονσ ανδ τηερεβψ µακε τηεµ ρεχονσιδερ µακινγ ορ οπποσινγ α
µοτιον το χοµπελ.
   
ωηετηερ α παρτιχυλαρ πριϖιλεγε αππλιεσ. Τηισ αλλοωσ τηε παρτιεσ το λιµιτ τηειρ βριεφσ το τηε τρυλψ δισπυτεδ ισσυεσ.
4. Προϖιδε τηε χουρτ σοµε ινσιγητ (ατ λεαστ ωηερε τηε µεετ ανδ χονφερ ισ ιν ωριτινγ) αβουτ ωηετηερ τηε παρτιεσ

II. WHEN
Α. Τηε ΦΡΧΠ δοεσ νοτ σπεχιφψ α τιµε ωιτηιν ωηιχη τηε παρτιεσ µυστ µεετ ανδ χονφερ. Τηε χουρτ ωιλλ λικελψ ιµποσε
α ρεασοναβλε τιµε ρεθυιρεµεντ ον τηε µοτιον το χοµπελ (σεε

Β. Τηε βεττερ πραχτιχε ισ το µεετ ανδ χονφερ ασ σοον ασ ποσσιβλε αφτερ τηε δισπυτε αρισεσ βεχαυσε:
1. Τηε ισσυεσ αρε στιλλ φρεση ιν τηε παρτιεσ µινδσ.

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT