Index

AuthorR. Rogge Dunn
Pages767-782
INDEX
I-1
INDEX
A
Αβσενχε οφ βυσινεσσ ρεχορδσ. Σεε Ηεαρσαψ ρεπορτσ
ανδ ρεχορδσ
Αχχοµπλιχε. Σεε Χονσπιρατορ
Αχχουνταντ−χλιεντ πριϖιλεγε, ♣456.1
Αδµισσιονσ
αδοπτεδ βψ α παρτψ−οππονεντ, ♣361

εξχλυσιονσ ασ πριϖιλεγεδ. Σεε Σελφ−ινχριµινατιον
ϕυδιχιαλ, διστινγυισηεδ φροµ εϖιδεντιαρψ, ♣331
νον−ηεαρσαψ, ♣331
νονϖερβαλ, ♣331
πλεαδινγσ, ♣331
πριορ ινχονσιστεντ στατεµεντ, ♣336
σιλενχε, ♣331
στατεµεντ αγαινστ ιντερεστ, ♣♣331, 361
στατεµεντσ αδοπτεδ βψ οτηερσ, ♣331
στατεµεντσ βψ αγεντσ, ♣331
στατεµεντσ βψ αυτηοριζεδ περσονσ, ♣331
στατεµεντσ βψ χο−χονσπιρατορσ, ♣♣331, 332
Αδµονισηµεντ
αργυινγ ιν πρεσενχε οφ ϕυρψ, ♣501
ασσυµινγ φαχτσ νοτ ιν εϖιδενχε, ♣414
χυρατιϖε ορ λιµιτινγ ινστρυχτιον, ♣130
εµβαρρασσµεντ οφ χουνσελ βψ ϕυδγε, ♣512
φαιλυρε το χοµπλψ ωιτη χουρτ ορδερ, ♣502
φαιλυρε το λινκ υπ εϖιδενχε, ♣414
φαιλυρε το µακε οβϕεχτιον, ♣101
λεαδινγ θυεστιονσ, υσε οφ, ♣440
λιµινε ορδερ, ♣113
µισσινγ ωιτνεσσ, χοµµεντσ ρεγαρδινγ, ♣700.3
οβϕεχτιοναβλε χοµµεντ, ♣503
οβϕεχτιονσ τηατ βρεακ υπ µοµεντυµ οφ
εξαµινατιον, ♣417
οπενινγ στατεµεντ, ♣212
ρεθυεστ, ♣♣501−502
σαµπλε λανγυαγε, ♣♣131, 700.9
σεττλεµεντ νεγοτιατιονσ, µεντιον οφ, ♣215
σιµιλαρ χασεσ µεντιονεδ ιν χλοσινγ αργυµεντ, ♣700.9
συβσεθυεντ ρεµεδιαλ µεασυρεσ, µεντιον οφ, ♣214
υνσυππορτεδ µαττερ, ♣216
ωιτνεσσ, ηοστιλε, ♣444
Armation as alternative to oath of witness, ♣404
Agents’ statements, admissibility of, ♣331
American rule, ♣415
Ανχιεντ δοχυµεντ. Σεε Ηεαρσαψ
Απολογιεσ
ασκινγ ιµπροπερ θυεστιον, ♣502
ινσυρανχε, µεντιον οφ, ♣213
οβϕεχτιοναβλε χοµµεντ, ♣503
οβϕεχτιοναβλε θυεστιονσ, ♣100
οβϕεχτιονσ, ♣100
σεττλεµεντ νεγοτιατιονσ, µεντιον οφ, ♣216
σιµιλαρ χασε, µεντιον οφ, ♣700.9
Αππεαλ

χουρτσ δισχρετιον, ♣♣312.3−4
χροσσ εξαµινατιον, ♣415

φαιλυρε το χοµπλψ ωιτη χουρτ ορδερ, ♣502
ηαρµλεσσ ερρορ φροµ αδµισσιον οφ πριϖιλεγεδ
ινφορµατιον, ♣450
ιµπροπερ χλοσινγ, ♣♣700, 700.2
ιρρελεϖαντ εϖιδενχε, ♣423
ϕυδιχιαλ µισχονδυχτ, ♣510
ϕυρψ αιδεσ, ♣301
περσοναλ ατταχκσ ον χουνσελ,
παρτιεσ ορ ωιτνεσσεσ, ♣700.1
ρεχορδ, προτεχτιον οφ, ♣♣100, 101.2, 102, 429, 511−512

ρεϖερσαλ, ♣428
ρεϖερσιβλε ερρορ, ηαϖινγ ϕυρψ πρεσεντ φορ
αργυµεντ, ♣501
ρεϖερσιβλε ερρορ, ϖιολατιον οφ ορδερ γραντινγ
µοτιον ιν λιµινε, ♣114
ωαιϖερ οφ οβϕεχτιον. Σεε Ωαιϖερ οφ οβϕεχτιον
- AR -
Trial Objections I-2
Arguing the case, ♣♣201, 211, 501
Attacks, ♣♣355, 503, 512, 700.1
Attorneys
αργυινγ ωιτη ωιτνεσσεσ, ♣412
αττορνεψ ωορκ−προδυχτ δοχτρινε, ♣452
αττορνεψ−χλιεντ πριϖιλεγε, ♣451
χονχλυσιονσ, ♣452
χρεδιβιλιτψ, ♣504
εµβαρρασσµεντ οφ, βψ ϕυδγε, ♣512
ιν−ηουσε χουνσελ, ♣451
λεγαλ τηεοριεσ, ♣452
µενταλ ιµπρεσσιονσ, ♣452
µισχονδυχτ, ♣♣500−506
οπινιονσ, ♣452
περσοναλ ατταχκσ βψ ορ ον, ♣♣503, 700.1
τεστιµονψ βψ, προπριετψ οφ, ♣503
Αυτηεντιχατιον. Σεε Βεστ εϖιδενχε ρυλε; Ηεαρσαψ;
Ωιτνεσσεσ
Automobile accident, mention of insurance, ♣213
B
Βαλανχινγ τεστ
βυσινεσσ ρεχορδ, ♣342
χοπιεσ οφ πυβλιχ ρεχορδσ, ♣314


λαχκ οφ ωιτνεσσ περσοναλ κνοωλεδγε, ♣429
λιµιτεδ αδµισσιβιλιτψ οφ εϖιδενχε, ♣428

ρεπορτερσ πριϖιλεγε, ♣455.5


Βατσον χηαλλενγε. Σεε Περεµπτορψ χηαλλενγεσ, ♣207
Bell, ability to unring, ♣♣101, 212, 414, 425. Σεε
αλσο Ινστρυχτιονσ
Bench conferences, γενεραλλψ ♣101
αργυµεντ χονχερνινγ οβϕεχτιον, ♣501
ινστρυχτιον το ϕυρψ χονχερνινγ, ♣210
ϕυδιχιαλ µισχονδυχτ, ♣510
Best evidence rule, γενεραλλψ ♣♣311−312.4
αχχυραχψ, ♣312.3
αυτηεντιχατιον, ♣♣312.1−312.2
χαρβον χοπψ, ♣312.2
χοµπυτερ πριντουτσ, ♣312.1
δυπλιχατε, ♣♣312.1−312.2
εξχεπτιονσ, ♣♣312−312.4
φαιρνεσσ, ♣312.2
φραυδ, ♣♣311, 312.2
οριγιναλ υναϖαιλαβλε, ♣312.2
ρεθυιρεµεντσ, ♣311
στατυτε οφ φραυδσ, ♣311
ξ−ραψ, οβϕεχτιον το, ♣319.1
Βιασ ανδ πρεϕυδιχε. Σεε αλσο Πριϖιλεγε
χηαραχτερ εϖιδενχε, ♣418
χλοσινγ αργυµεντ, ♣♣700.1, 700.7
χολλατεραλ σουρχε ρυλε, ♣700.2
χροσσ−εξαµινατιον, ρεστριχτιον ον σχοπε, ♣415


εµβαρρασσµεντ οφ χουνσελ βψ ϕυδγε,

εξηιβιτσ, ♣♣301−302

γολδεν ρυλε, ♣700.4
ηαβιτ εϖιδενχε, ♣418
ηεαρσαψ, ♣355
ιµπεαχηινγ οων ωιτνεσσ, ♣422
ινσυρανχε χοϖεραγε, ♣213
ϕυδγεσ χοµµεντσ ον εϖιδενχε ορ ωιτνεσσεσ, ♣511
ϕυδγεσ εµβαρρασσµεντ οφ χουνσελ, ♣512
ϕυρψ ϖοιρ διρε, ♣♣200, 203, 204, 208
ϕυρψσ πρεϕυδιχεσ, ♣700
λεαδινγ θυεστιονσ, ♣♣440, 443
µισσινγ ωιτνεσσ, χοµµεντσ ρεγαρδινγ, ♣700.3
οβϕεχτιοναβλε χοµµεντ, τψπεσ οφ, ♣503
οπενινγ στατεµεντ χονταινινγ υνσυππορτεδ
µαττερ, ♣♣210, 217
οπινιον εϖιδενχε, ♣424.1
προβατιϖε ϖαλυε ουτωειγηεδ βψ δανγερ οφ υνφαιρ
πρεϕυδιχε. Σεε Βαλανχινγ τεστ
ρεµαρριαγε, ♣700.2
ριγητ το φαιρ τριαλ ιν χριµιναλ προχεεδινγσ, ♣440
σπουσεσ τεστιµονψ, ♣406
συρπρισε. Σεε Ωιτνεσσεσ
υνφαιρλψ πρεϕυδιχιαλ εϖιδενχε, ♣♣101, 306.
Σεε αλσο Βαλανχινγ τεστ
ϖιδεοταπε, αυδιοταπε ορ µοτιον πιχτυρε, ♣319
ωεαλτη ορ ποϖερτψ οφ παρτψ, ♣700.10
ωιτνεσσεσ, ♣♣213, 416
Βιλλ. Σεε
Βιλλ οφ εξχεπτιονσ. Σεε
Bill of review. Σεε
Βριεφσ
εξηιβιτσ, αδµισσιβιλιτψ οφ, ♣301
ηεαρσαψ, ♣321
παρολ εϖιδενχε ρυλε, ♣313
περ διεµ χαλχυλατιον οφ δαµαγεσ, προπριετψ οφ, ♣700.5
ποχκετ, γενεραλλψ, ♣♣101−102, 150, 700.2
σαµπλε, εϖιδεντιαρψ, ♣303
Βυρδεν οφ προοφ
αττορνεψ−χλιεντ πριϖιλεγε, ♣451

εϖασιϖε ωιτνεσσ, ♣444


ηυσβανδ−ωιφε πριϖιλεγε, ♣454
ιναχχυραχψ οφ συµµαρψ οφ δοχυµεντσ, ♣312.4

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT