Representing victims and witnesses

AuthorThomas J. Farrell
Pages487-514
18−1
Χηαπτερ 18
ΡΕΠΡΕΣΕΝΤΙΝΓ ςΙΧΤΙΜΣ
ΑΝ∆ ΩΙΤΝΕΣΣΕΣ
Ι. ΓΕΝΕΡΑΛ ΠΟΙΝΤΣ
♣18:01 Τηε Ρολε οφ α ∆εφενσε Λαωψερ
♣18:02 Ενσυρε Ψουρ Χλιεντ Ισ ϑυστ α Ωιτνεσσ
♣18:03 ςιχτιµσ Στατυτορψ Ριγητσ
♣18:04 Πριϖατε Προσεχυτιονσ
♣18:05 Προτεχτ τηε Προσεχυτιον
ΙΙ. ΙΝΙΤΙΑΛ ΣΤΕΠΣ
♣18:10 Εξπλαιν τηε Προχεσσ
♣18:11 ∆εχιδινγ Ωηετηερ το Γο το τηε Πολιχε
♣18:12 Παχκαγε τηε Χασε φορ Προσεχυτιον
ΙΙΙ. ΠΡΟΤΕΧΤΙΝΓ ΨΟΥΡ ΧΛΙΕΝΤ
♣18:20 Πολιχε Προτεχτιον ανδ Βαιλ Ρεχοµµενδατιον
♣18:21 Μοτιονσ το Θυαση
♣18:22 Ωηιστλεβλοωερσ
♣18:23 Σερϖε ασ Λιαισον Ωιτη τηε Πολιχε ανδ Προσεχυτορ
♣18:24 ∆εφενσε Αχχεσσ το Ψουρ Χλιεντ
♣18:25 Ποστ−Ρελεασε Προτεχτιον
Ις. ΤΗΕ ΧΟΟΠΕΡΑΤΙΝΓ ΩΙΤΝΕΣΣ
♣18:30 Τηε ∆εφενσε Λαωψερσ Πολιχψ
♣18:31 Πρεϖιεω Ψουρ Χλιεντσ Στορψ
♣18:32 Ρεηεαρσε Ψουρ Χλιεντ Τηορουγηλψ
 
♣18:34 Λιµιτ τηε Εξτεντ οφ Ψουρ Χλιεντσ Χοοπερατιον
♣18:35 Οβταιν Εαρλψ Ασσυρανχεσ Φροµ τηε Προσεχυτιον
ς. ΡΕΠΡΕΣΕΝΤΙΝΓ ΤΗΕ ςΙΧΤΙΜ ΑΤ ΣΕΝΤΕΝΧΙΝΓ
♣18:40 Τηρεε Ριγητσ ατ Σεντενχινγ
♣18:41 Τηε Ριγητ το Βε Ηεαρδ
♣18:42 Οπποσε Νο Χοντεστ Πλεασ
Χριµιναλ ∆εφενσε Τοολσ ανδ Τεχηνιθυεσ 18−2
ςΙ. ΡΕΣΤΙΤΥΤΙΟΝ ΑΝ∆ ΟΤΗΕΡ ΧΟΜΠΕΝΣΑΤΙΟΝ
Α. Ρεστιτυτιον
♣18:50 Ασσιστ ιν τηε Ρεχοµµενδατιονσ
♣18:51 Ρεϖιεω τηε Πρεσεντενχε Ρεπορτ
♣18:52 Χονϖερτινγ το α Χιϖιλ ϑυδγµεντ
♣18:53 Χιϖιλ ΡεµεδιεσΥνϕυστ Ενριχηµεντ
Β. Χοµπενσατιον ανδ Ρεωαρδσ
♣18:60 Χριµε ςιχτιµ Χοµπενσατιον Φυνδσ
♣18:61 Ρεωαρδσ
♣18:62 Θυι Ταµ Αχτιονσ
ςΙΙ. ΦΟΡΜΣ
Φορµ 18−1 Μοτιον το Θυαση Συβποενα φορ Τεστιµονψ
Φορµ 18−2 Μοτιον το Θυαση ∆οχυµεντ Συβποενα
Φορµ 18−3 ςιχτιµ Ιµπαχτ Στατεµεντ
Φορµ 18−4 Υνϕυστ Ενριχηµεντ Χιϖιλ Χοµπλαιντ
 

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT