Interrogations, confessions and other statements

AuthorThomas J. Farrell
Pages197-224
8−1
Χηαπτερ 8
ΙΝΤΕΡΡΟΓΑΤΙΟΝΣ,
ΧΟΝΦΕΣΣΙΟΝΣ ΑΝ∆
ΟΤΗΕΡ ΣΤΑΤΕΜΕΝΤΣ
Ι. ΙΝΤΕΡΡΟΓΑΤΙΟΝΣ ΑΝ∆ ΧΟΝΦΕΣΣΙΟΝΣ
Α. Γενεραλ Ποιντσ
♣8:01 Μοϖε το Συππρεσσ
♣8:02 Ωορκινγ Ωιτη α Χονφεσσιον
Β. Τηε Φουρτη Αµενδµεντ
♣8:10 Στατεµεντσ Αρε Συππρεσσεδ ιφ Αρρεστ Ισ Ιλλεγαλ
♣8:11 Βυρδεν Ισ ον Προσεχυτορ
Χ. Μιρανδα
♣8:20 Νεχεσσιτψ φορ Μιρανδα Ωαρνινγσ
♣8:21 Χυστοδψ φορ Πυρποσεσ οφ Μιρανδα
♣8:22 Μιρανδα Ωαιϖερσ
♣8:23 Μιρανδα Εξχεπτιονσ: Βοοκινγ ανδ Πεδιγρεε Θυεστιονσ
♣8:24 Μιρανδα Εξχεπτιονσ: Πυβλιχ Σαφετψ
♣8:25 Μιρανδα ςιολατιονσ
∆. Ριγητ το Χουνσελ
♣8:30 Φιφτη Αµενδµεντ (Βεφορε Χηαργε)
♣8:31 Ασσερτινγ τηε Φιφτη Αµενδµεντ Ριγητ το Χουνσελ
♣8:32 Σιξτη Αµενδµεντ Ποστ−Χηαργε Ριγητ το Χουνσελ
♣8:33 Ωαιϖερ οφ Σιξτη Αµενδµεντ Ριγητ το Χουνσελ
♣8:34 Στατε ανδ Ετηιχαλ Ριγητ το Χουνσελ Ρυλεσ
Ε. Ινϖολυνταρψ Χονφεσσιονσ
♣8:40 Γενεραλ Ποιντσ
♣8:41 Τοταλιτψ οφ τηε Χιρχυµστανχεσ
♣8:42 Τηρεατσ ορ Αππεαλσ το Φριενδσηιπ
♣8:43 Ωεακενεδ ∆εφενδαντσ
♣8:44 Μισρεπρεσεντατιονσ
♣8:45 Φαβριχατεδ Εϖιδενχε
♣8:46 Βυρδεν οφ Προοφ
♣8:47 Τηε Χοµµον Λαω Ρυλε οφ Υνρελιαβιλιτψ
♣8:48 Προχεδυρε φορ Χηαλλενγινγ τηε Χονφεσσιον
Χριµιναλ ∆εφενσε Τοολσ ανδ Τεχηνιθυεσ 8−2
♣8:49 Πρεπαρινγ αν Ινϖολυνταρινεσσ Χλαιµ
♣8:50 Εξπερτ Τεστιµονψ
Φ. ∆εαλινγ Ωιτη τηε Χονφεσσιον ατ Τριαλ
♣8:60 Τηε Υνρεχορδεδ Βυτ Νοτεδ Χονφεσσιον
♣8:61 Τηε Χονφεσσιον Νοωηερε Νοτεδ
♣8:62 Τηε Ρεχορδεδ Χονφεσσιον
♣8:63 Χορπυσ ∆ελιχτι
♣8:64 Τηε Ηυµανε ορ Μασσαχηυσεττσ Ρυλε
Γ. Υσε οφ τηε ∆εφενδαντσ Σιλενχε
♣8:70 Γενεραλ Ποιντσ
♣8:71 Πρε−Αρρεστ Σιλενχε
♣8:72 Ποστ−Αρρεστ, Πρε−Μιρανδα Σιλενχε
♣8:73 Ποστ−Αρρεστ, Ποστ−Μιρανδα Σιλενχε
ΙΙ. ΟΤΗΕΡ ΣΤΑΤΕΜΕΝΤΣ
Α. Τηε Φιφτη Αµενδµεντ
♣8:80 Ινϖοκινγ τηε Φιφτη Αµενδµεντ Πριϖιλεγε
♣8:81 Νο Αδϖερσε Ινφερενχεσ Μαψ Βε ∆ραων
♣8:82 Χιϖιλ ορ Αδµινιστρατιϖε Προχεεδινγσ
Β. Εξχυλπατορψ Στατεµεντσ
♣8:90 Φαλσε Εξχυλπατορψ Στατεµεντσ
♣8:91 Εξχυλπατορψ Στατεµεντσ
ΙΙΙ. ΦΟΡΜΣ
Φορµ 8−1 Μοτιον ανδ Συππορτινγ Βριεφ το Συππρεσσ Στατεµεντσ (Υνκνοωινγ Ωαιϖερ)
Φορµ 8−2 Μοτιον ανδ Συππορτινγ Βριεφ το Συππρεσσ Στατεµεντσ (Χυστοδψ, Ινϖοχατιον οφ
Ριγητ το Ρεµαιν Σιλεντ)

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT