Bail & pre-trial release

AuthorThomas J. Farrell
Pages91-108
4−1
Χηαπτερ 4
ΒΑΙΛ & ΠΡΕ−ΤΡΙΑΛ ΡΕΛΕΑΣΕ
Ι. ΓΕΝΕΡΑΛ ΠΟΙΝΤΣ
♣4:01 Βαιλ Ισ α Ρελεασε ον Χονδιτιονσ
♣4:02 Τηε Ιµπορτανχε οφ Βαιλ ανδ Ρελεασε
♣4:03 Στατιονηουσε Βαιλ
♣4:04 Βαιλ Βονδ Αγενχιεσ
♣4:05 ∆ετεντιον Ρισκ Ασσεσσµεντ Ινστρυµεντσ
ΙΙ. ΧΟΝΣΤΙΤΥΤΙΟΝΑΛ ΛΙΜΙΤΣ
♣4:10 Εξχεσσιϖε Βαιλ Σηαλλ Νοτ Βε Ρεθυιρεδ
♣4:11 Πρεϖεντιϖε ∆ετεντιον
♣4:12 Βαιλ Χαν Βε Βεψονδ ∆εφενδαντσ Μεανσ
♣4:13 ∆υε Προχεσσ Αργυµεντσ
ΙΙΙ. ΤΨΠΕΣ ΟΦ ΒΑΙΛ
♣4:20 Υνσεχυρεδ Βονδσ
♣4:21 Χαση Βονδσ
♣4:22 Συρετψ Βονδσ
♣4:23 Ρεαλ Προπερτψ Βονδσ
♣4:24 Υσινγ Ψουρ Μονεψ το Ποστ Βαιλ φορ Ψουρ Χλιεντ
Ις. ΠΡΕΠΑΡΙΝΓ ΦΟΡ ΤΗΕ ΗΕΑΡΙΝΓ
Α. ∆ετερµινινγ τηε Αµουντ
♣4:30 Ρελεϖαντ Φαχτορσ
♣4:31 Βαιλ Αγενχψ Εϖαλυατιονσ
♣4:32 Τηε Αττορνεψσ Ρολε Ωιτη τηε Βαιλ Αγενχψ
Β. Βαιλ ανδ Σουρχε Ηεαρινγσ
♣4:40 Πρεπαρατιον φορ τηε Βαιλ Ηεαρινγ
♣4:41 Τηε Πρεσεντατιον ατ τηε Ηεαρινγ
♣4:42 ∆εαλινγ Ωιτη α Παστ Φαιλυρε
♣4:43 Ηαϖινγ τηε ∆εφενδαντ Τεστιφψ
♣4:44 Σουρχε Ηεαρινγσ
Χριµιναλ ∆εφενσε Τοολσ ανδ Τεχηνιθυεσ 4−2
ς. ΧΟΝ∆ΙΤΙΟΝΣ ΟΦ ΡΕΛΕΑΣΕ
♣4:50 Γενεραλ Ποιντσ
♣4:51 Τραϖελ Ρεστριχτιονσ
♣4:52 Ωαιϖερ οφ Εξτραδιτιον
 
♣4:54 ∆ρυγ ανδ Αλχοηολ Υσε
♣4:55 Χονσεντ το Σεαρχηεσ
♣4:56 Πσψχηιατριχ Εϖαλυατιον ορ Τρεατµεντ
♣4:57 Προηιβιτιονσ Αγαινστ Χερταιν Χονταχτσ
♣4:58 Τηιρδ Παρτψ Χυστοδιανσ
♣4:59 Ελεχτρονιχ Μονιτορινγ
ςΙ. ΣΠΕΧΙΦΙΧ ΧΑΣΕΣ
♣4:70 ςιολεντ Χριµεσ
 
 
 
ςΙΙ. ΠΟΣΤ ΗΕΑΡΙΝΓ ΟΡ ΤΡΙΑΛ ΠΡΟΧΕΕ∆ΙΝΓΣ
♣4:80 Αππεαλινγ τηε Βαιλ ∆εχισιον
♣4:81 Βαιλ Φορφειτυρε ανδ Ρεµισσιον
♣4:82 Ρεαδµισσιον το Βαιλ
♣4:83 Χρεδιτ φορ Τιµε Σπεντ ιν Πρε−Τριαλ ορ Πρε−Σεντενχε Χυστοδψ
♣4:84 Χρεδιτ ιν Τωο−ϑυρισδιχτιον Σιτυατιονσ
♣4:85 Βαιλ Πενδινγ Σεντενχινγ ανδ Αππεαλ
♣4:86 Σελφ−Ρεπορτινγ το Πρισον
ςΙΙΙ. ΦΟΡΜΣ
Φορµ 4−1 Βαιλ Θυεστιονναιρε
Φορµ 4−2 Μοτιον το Μοδιφψ Βαιλ Χονδιτιονσ το Περµιτ Τραϖελ

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT