Pleading practice

AuthorNancy Pridgen
Pages66-116
2−66
Χηαπτερ 2
ΠΛΕΑ∆ΙΝΓ ΠΡΑΧΤΙΧΕ
Ι. ΤΗΕ ΧΟΜΠΛΑΙΝΤ
♣2:01 Γενεραλ Ρυλε: Νοτιχε Πλεαδινγ
♣2:02 Παρτιχυλαρ Ματτερσ Τηατ Ρεθυιρε ∆εταιλεδ Πλεαδινγσ
♣2:03 Τηε Πλαυσιβιλιτψ Στανδαρδ
♣2:04 Πλεαδινγ Ρεθυιρεµεντσ ιν α Χλασσ Αχτιον
ΙΙ. ΡΕΜΟςΑΛ
♣2:05 Γοϖερνινγ Πρινχιπλεσ
♣2:05.1 Φεδεραλ Θυεστιον ϑυρισδιχτιον
♣2:05.2 ∆ιϖερσιτψ ϑυρισδιχτιον
♣2:05.3 Οτηερ Λιµιτσ ον Ρεµοϖαλ/Φεδεραλ ϑυρισδιχτιον
♣2:06 Προχεδυρεσ Ρεθυιρεδ το Εφφεχτυατε Ρεµοϖαλ
♣2:06.1 Νοτιχε οφ Ρεµοϖαλ ιν Φεδεραλ ΧουρτΠροχεσσ, Τιµινγ
♣2:06.2 Νοτιχε το Στατε Χουρτ οφ Φιλινγ Νοτιχε οφ Ρεµοϖαλ
♣2:07 Ποστ−Ρεµοϖαλ Προχεδυρεσ/Ισσυεσ
♣2:08 Ιµπροπερ Ρεµοϖαλ ανδ Χηαλλενγεσ Τηερετο ςια Μοτιονσ το Ρεµανδ
ΙΙΙ. ΤΗΕ ΑΝΣΩΕΡ
♣2:09 Πραχτιχε Ποιντερσ
♣2:10 Γενεραλλψ
♣2:11 Σπεχιαλ Ματτερσ
Ις. ΧΟΥΝΤΕΡΧΛΑΙΜΣ ΟΡ ΧΡΟΣΣ−ΧΛΑΙΜΣ
♣2:12 Αφφιρµατιϖε ∆εφενσεσ
♣2:13 Γενεραλλψ
♣2:13.1 Χουντερχλαιµσ
♣2:13.2 Χροσσ−Χλαιµσ
♣2:14 Προχεδυρεσ
♣2:15 Πραχτιχε Ποιντερσ
ς. ΤΗΙΡ∆ ΠΑΡΤΙΕΣ
♣2:16 Γενεραλλψ
♣2:17 Προχεδυρε
[♣♣2:18−2:19 Ρεσερϖεδ]
2-67 Πλεαδινγ Πραχτιχε
ςΙ. ϑΟΙΝ∆ΕΡ
Α. Χοµπυλσορψ ϑοινδερ
♣2:20 Νεχεσσαρψ Παρτιεσ
♣2:21 Ινδισπενσαβλε Παρτιεσ
♣2:22 Στρατεγψ φορ Αδδρεσσινγ ϑοινδερ Ισσυεσ
Β. Περµισσιϖε ϑοινδερ
♣2:23 Ωηεν ϑοινδερ Ισ Περµιττεδ
♣2:24 Αδϖανταγεσ ανδ ∆ισαδϖανταγεσ οφ Περµισσιον ϑοινδερ
♣2:25 Προχεδυρε
[♣2:26−2:29 Ρεσερϖεδ]
ςΙΙ. ΑΜΕΝ∆ΙΝΓ ΠΛΕΑ∆ΙΝΓΣ
♣2:30 Ωηεν ανδ Ηοω το Αµενδ Πλεαδινγσ
♣2:31 Ρελατιον Βαχκ οφ Αµενδµεντσ
♣2:32 Μοτιονσ το Αµενδ τηε Πλεαδινγσ
♣2:33 Οπποσινγ Μοτιονσ το Αµενδ Πλεαδινγσ
[♣2:34 Ρεσερϖεδ]
ςΙΙΙ. ∆ΕΧΛΑΡΑΤΟΡΨ ΡΕΛΙΕΦ
♣2:35 Γενεραλλψ
♣2:36 Χοντρολλινγ Λαω ανδ ϑυρισδιχτιον
♣2:37 Αδϖανταγεσ ανδ ∆ισαδϖανταγεσ οφ Αχτιονσ φορ ∆εχλαρατορψ Ρελιεφ
♣2:38 Ωηεν ανδ Ηοω το Σεεκ ∆εχλαρατορψ Ρελιεφ
♣2:39 Φρεθυεντ Ρεχυρρινγ Ισσυεσ
♣2:40 Ρεϖιεω ορ Αππεαλ
ΙΞ. ΙΝΤΕΡΠΛΕΑ∆ΕΡ ΑΧΤΙΟΝΣ
♣2:41 Γενεραλλψ
♣2:42 ∆εποσιτινγ ∆ισπυτεδ Φυνδσ Ιντο τηε Ρεγιστρψ οφ τηε Χουρτ
♣2:43 Σεττλινγ αν Ιντερπλεαδερ Χασε
ΦΟΡΜΣ
2−01 Χιϖιλ Χασε Χοϖερ Σηεετ
2−02 Συµµονσ ιν α Χιϖιλ Αχτιον
2−03 Νοτιχε οφ α Λαωσυιτ ανδ Ρεθυεστ το Ωαιϖε Σερϖιχε οφ α Συµµονσ
2−04 Ωαιϖερ οφ τηε Σερϖιχε οφ Συµµονσ
2−05 Πλαιντιφφσ Φιρστ Αµενδεδ Χοµπλαιντ
2−06 Ανσωερ, Αφφιρµατιϖε ∆εφενσεσ
2−07 Στιπυλατιον ανδ (Προποσεδ) Ορδερ Εξτενδινγ Τιµε φορ ∆εφενδαντ το Ανσωερ
2−08 Αφφιρµατιϖε ∆εφενσεσ
2−09 Μοτιον το Αµενδεδ Χοµπλαιντ
2−10 Στιπυλατιον ανδ Ορδερ Αλλοωινγ Πλαιντιφφ το Αµενδ Χοµπλαιντ
2−11 Οπποσιτιον το Μοτιον το Αµενδεδ Χοµπλαιντ
2−12 Μοτιον φορ Μορε ∆εφινιτε Στατεµεντ
2−13 Μοτιον φορ Εξτενσιον οφ Τιµε το Ανσωερ ορ ∆εφενδ
2−14 Στιπυλατιον ανδ Ορδερ Εξτενδινγ ∆εαδλινε το Ρεσπονδ το Αµενδεδ Χονσολιδατεδ Χλασσ Αχτιον
Χοµπλαιντ
2−15 Τολλινγ Αγρεεµεντ
2−16 Νοτιχε οφ Ρεµοϖαλ (φορ Φιλινγ ιν Φεδεραλ Χουρτ)
2−17 Νοτιχε το Στατε Χουρτ οφ Φιλινγ οφ Νοτιχε οφ Ρεµοϖαλ (φορ Φιλινγ ιν Στατε Χουρτ)
2−18 Ιντερπλεαδερ Χοµπλαιντ
2−19 Στιπυλατιον ανδ Χονσεντ Ορδερ ∆ισµισσινγ Ιντερπλεαδερ (Αφτερ Σεττλεµεντ)
♣2:01 Πρεπαρινγ φορ Τριαλ ιν Φεδεραλ Χουρτ 2-68
Ι. ΤΗΕ ΧΟΜΠΛΑΙΝΤ
♣2:01 Γενεραλ Ρυλε: Νοτιχε Πλεαδινγ
Τηε χοµπλαιντ σετσ φορτη α πλαιντιφφσ ορ τηιρδ−παρτψ
πλαιντιφφσ χλαιµ φορ ρελιεφ. Σεε, ε.γ., Πιτανδο ϖ. Μιαµι−
∆αδε Ηουσινγ Αγενχψ, 501 Φ.3δ 1241, 1243 (11τη Χιρ.
2007). Τεχηνιχαλλψ, υνλεσσ σπεχιαλ πλεαδινγ ρυλεσ αππλψ
πυρσυαντ το στατυτε, α χοµπλαιντ µυστ ινχλυδε α σηορτ
πλαιν στατεµεντ οφ τηε γρουνδσ φορ τηε χουρτσ ϕυρισδιχ−
τιον, α σηορτ πλαιν στατεµεντ οφ τηε χλαιµ σηοωινγ τηατ
τηε πλεαδερ ισ εντιτλεδ το ρελιεφ, ανδ α δεµανδ φορ τηε
ρελιεφ σουγητ. ΦΡΧΠ 8(α)(1)−(3). Μοδελ φεδεραλ φορµσ
11−21, χονταινεδ ιν τηε Αππενδιξ το τηε Φεδεραλ Ρυλεσ
οφ Χιϖιλ Προχεδυρε (ηττπ://ωωω.υσχουρτσ.γοϖ/υσχουρτσ/
ρυλεσ/χιϖιλ−προχεδυρε.πδφ) αρε αλλ συφφιχιεντ το σατισφψ
τηε πλεαδινγ ρεθυιρεµεντσ οφ ΦΡΧΠ 8(α). Σεε ΦΡΧΠ 84
(τηε φορµσ ιν τηε Αππενδιξ συφφιχε υνδερ τηεσε ρυλεσ
ανδ ιλλυστρατε τηε σιµπλιχιτψ ανδ βρεϖιτψ τηατ τηεσε ρυλεσ
χοντεµπλατε). Ασ α πραχτιχαλ µαττερ, ηοωεϖερ, µοστ
πραχτιτιονερσ προϖιδε συβσταντιαλλψ µορε δεταιλ τηαν τηε
φορµσ χοντεµπλατε.
Αλτηουγη τηε ονλψ σπεχιφιχ ρεθυιρεδ ελεµεντσ οφ α
χοµπλαιντ αρε ϕυρισδιχτιον, χλαιµ, ανδ ρεθυεστ φορ ρελιεφ,
πραχτιτιονερσ οφτεν υσε τηειρ οων στψλε ωηεν δραφτινγ
α χοµπλαιντ. Φορ εξαµπλε, α τψπιχαλ φεδεραλ χουρτ χοµ−
πλαιντ µιγητ χονταιν τηε φολλοωινγ σεχτιονσ:
Νατυρε οφ τηε Χασε;
 Παρτιεσ;
ϑυρισδιχτιον ανδ ςενυε;
 Φαχτσ;
Χαυσεσ οφ Αχτιον;
∆εµανδ φορ ϑυρψ (µαψ ϕυστ βε νοτεδ ιν χαπ−
τιον);
Ρεθυεστ φορ Ρελιεφ.
Σεε, ε.γ., Φορµ 2−05. Τηε Φαχτσ σεχτιον ισ υσυαλ−
λψ συβδιϖιδεδ ιντο µυλτιπλε τοπιχσ ανδ τηε Χαυσεσ οφ
Αχτιον σεχτιον ισ υσυαλλψ συβδιϖιδεδ ιντο τηε νυµβερ οφ
χλαιµσ ορ χαυσεσ οφ αχτιον αγαινστ τηε δεφενδαντσ.
Πραχτιχε Τιπ: Λεϖελ οφ ∆εταιλ
Α φρεθυεντ σουρχε οφ δισαγρεεµεντ αµονγ πραχτι
τιονερσ ισ τηε λεϖελ οφ δεταιλ το προϖιδε ιν α χοµπλαιντ.
Μανψ πραχτιτιονερσ βελιεϖε τηατ προϖιδινγ συβσταντιαλ
δεταιλ βενεφιτσ τηε χοµπλαιντ, ανδ φορ γοοδ ρεασον. ∆εταιλ
δεµονστρατεσ τηατ τηε πλεαδερ ηασ ρεσεαρχηεδ ανδ υνδερ
στανδσ τηε χλαιµσ. Ιτ ισ περσυασιϖε, ανδ ιτ ηελπσ σατισφψ
τηε πλαυσιβιλιτψ στανδαρδ αννουνχεδ ιν Βελλ Ατλαντιχ ϖ.
Τωοµβλψ, 550 Υ.Σ. 544 (2007), ανδ Ασηχροφτ ϖ. Ιθβαλ, 556
Υ.Σ. 662, 129 Σ.Χτ. 1937 (2009) (σεε ♣1:16 ανδ ♣2:04).
Ιν χοντραστ, α χοµπλαιντ τηατ ισ τοο δεταιλεδ ανδ ϖερβοσε ισ
ιµπρεχισε ανδ υνπερσυασιϖε βεχαυσε ιτ αππεαρσ τηε πλαιν
τιφφ ισ ηοπινγ το µακε σοµετηινγ στιχκ. Φυρτηερµορε, α
ϖερβοσε χοµπλαιντ µαψ βε συβϕεχτ το α µοτιον το δισµισσ
φορ ϖιολατινγ τηε σηορτ πλαιν στατεµεντ ρεθυιρεµεντ οφ
ΦΡΧΠ 8(α). Σεε, ε.γ., Μανν ϖ. Βοατριγητ, 477 Φ.3δ 1140,
1147 (10τη Χιρ. 2007). Αχχορδινγλψ, τηε βεστ χουρσε οφ
αχτιον ισ το σετ φορτη α συφφιχιεντ λεϖελ οφ φαχτυαλ δεταιλ το
προϖιδε τηε χουρτ ανδ τηε δεφενδαντ ωιτη α χλεαρ υνδερ
στανδινγ οφ τηε φαχτυαλ υνδερπιννινγ οφ ψουρ χλιεντσ λεγαλ
χλαιµσ, βυτ νοτ το σεεκ το προϖε ορ ωιν τηε χασε ιν τηε
οπενινγ πλεαδινγ.
♣2:02 Παρτιχυλαρ Ματτερσ Τηατ
Ρεθυιρε ∆εταιλεδ Πλεαδινγσ
Ιν χερταιν χιρχυµστανχεσ, αδδιτιοναλ δεταιλ βεψονδ
µερε νοτιχε πλεαδινγ ισ σπεχιφιχαλλψ ρεθυιρεδ. Φεδεραλ
Ρυλε 9(β) ρεθυιρεσ α πλαιντιφφ αλλεγινγ φραυδ ορ µιστακε το
στατε ωιτη παρτιχυλαριτψ τηε χιρχυµστανχεσ χονστιτυτινγ
φραυδ ορ µιστακε. ΦΡΧΠ 9(β). Τηε πλαιντιφφ µυστ πλεαδ
σπεχιαλ δαµαγεσ βψ αλλεγινγ τηε αχτυαλ σπεχιαλ δαµαγεσ
ινχυρρεδ ωιτη παρτιχυλαριτψ. ΦΡΧΠ 9(γ). Α πλαιντιφφ σεεκ−
ινγ εθυιταβλε ρελιεφ ιν τηε φορµ οφ αν ινϕυνχτιον µυστ
πλεαδ τηε σπεχιφιχ αχτ τηε πλαιντιφφ ισ ασκινγ τηε χουρτ το
προηιβιτ (ορ χοµπελ). Μοστ πραχτιτιονερσ αλσο προϖιδε
δεταιλεδ πλεαδινγ ιν φεδεραλ ΡΙΧΟ συιτσ το δεσχριβε τηε
ρεθυιρεδ φαχτυαλ πρεδιχατεσ ανδ βασισ φορ τηε χλαιµ.
Οτηερ χιρχυµστανχεσ ρεθυιρινγ µορε δεταιλεδ πλεαδ−
ινγ ινχλυδε χερταιν αλλεγατιονσ ιν α σηαρεηολδερ δεριϖα−
τιϖε συιτ πυρσυαντ το ΦΡΧΠ 23.1 ανδ αλλεγατιονσ ρεγαρδ−
ινγ στατε οφ µινδ υνδερ τηε Πριϖατε Σεχυριτιεσ Λιτιγατιον
Ρεφορµ Αχτ οφ 1995 (ΠΣΛΡΑ), Πυβ.Λ. 104−67, 109
Στατ. 737, Τιτλε Ι, ♣101, χοδιφιεδ ατ 15 Υ.Σ.Χ. ♣78υ−4(β).
Τηε ΠΣΛΡΑ ρεθυιρεσ σπεχιφιχ δεταιλεδ αλλεγατιονσ το
συρϖιϖε α µοτιον το δισµισσ. Σεε Τελλαβσ, Ινχ. ϖ. Μακορ
Ισσυεσ & Ριγητσ, Λτδ., 551 Υ.Σ. 308, 313, 127 Σ.Χτ. 2499,
168 Λ.Εδ.2δ 179 (2007) (Εξαχτινγ πλεαδινγ ρεθυιρε−
µεντσ αρε αµονγ τηε χοντρολ µεασυρεσ Χονγρεσσ ινχλυδ−
εδ ιν τηε ΠΣΛΡΑ. Τηε ΠΣΛΡΑ Αχτ ρεθυιρεσ πλαιντιφφσ
το στατε ωιτη παρτιχυλαριτψ βοτη τηε φαχτσ χονστιτυτινγ τηε
αλλεγεδ ϖιολατιον, ανδ τηε φαχτσ εϖιδενχινγ σχιεντερ.);
Ζυχχο Παρτνερσ, ΛΛΧ ϖ. ∆ιγιµαρχ Χορπ., 552 Φ.3δ 981,
990 (9τη Χιρ. 2009) (Αλλ σεχυριτιεσ φραυδ χοµπλαιντσ
αρε συβϕεχτ το τηε µορε εξαχτινγ πλεαδινγ ρεθυιρεµεντσ
οφ τηε ΠΣΛΡΑ (ιντερναλ θυοτατιονσ οµιττεδ)).
♣2:03 Τηε Πλαυσιβιλιτψ Στανδαρδ
Ασ νοτεδ αβοϖε ιν ♣2:01 ανδ ♣1:16., τηε πλαυσιβιλιτψ
στανδαρδ εσταβλισηεδ ιν Βελλ Ατλαντιχ ϖ. Τωοµβλψ, 550
Υ.Σ. 544 (2007) ισ νοω α ωελλ−σεττλεδ πλεαδινγ σταν−
δαρδ ιν αλλ φεδεραλ χασεσ. Τηυσ, α πλαιντιφφ ωιλλ νεεδ το
ενσυρε τηε χοµπλαιντ σατισφιεσ τηισ πλεαδινγ στανδαρδ.
Ιν Τωοµβλψ, τηε Συπρεµε Χουρτ αναλψζεδ αν αντιτρυστ
χοµπλαιντ αλλεγινγ α ϖιολατιον οφ τηε Σηερµαν Αχτ, ανδ
αδδρεσσεδ τηε οβλιγατιονσ οφ α πλαιντιφφ πυρσυαντ το ΦΡΧΠ
8 ρεγαρδινγ τηε πλεαδινγ στανδαρδσ φορ α χοµπλαιντ. Τηε
χουρτ ηελδ τηατ ΦΡΧΠ 8(α) ρεθυιρεσ µορε τηαν φορµυλα−
ιχ ρεχιτατιονσ οφ τηε ελεµεντσ οφ α χαυσε οφ αχτιον ανδ
τηατ τηε φαχτυαλ αλλεγατιονσ µυστ βε ενουγη το ραισε α

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT