Experts

AuthorNancy Pridgen
Pages292-371
6−292
Χηαπτερ 6
ΕΞΠΕΡΤΣ
Ι. ΡΕΤΑΙΝΙΝΓ ΕΞΠΕΡΤΣ
Α. ∆ετερµινε τηε Νεεδ το Ρεταιν Τεστιφψινγ Εξπερτσ
♣6:01 Τιµινγ
♣6:02 Προχεδυρε
♣6:03 Τιπσ ανδ Στρατεγψ
Β. Ρεταιν Χονσυλταντσ ανδ Τεστιφψινγ Εξπερτσ
♣6:04 Πυρποσε ανδ ∆εσιγνατιον
♣6:05 Τιµινγ
♣6:06 Προχεδυρε φορ ∆εχιδινγ Ωηιχη Εξπερτ το Ηιρε
♣6:07 Ρεταιν τηε Χονσυλταντ
♣6:08 Τιπσ ανδ Στρατεγψ
[♣6:09 Ρεσερϖεδ]
ΙΙ. ΩΟΡΚΙΝΓ ΩΙΤΗ ΕΞΠΕΡΤΣ
♣6:10 Τιµινγ
♣6:11 Προχεδυρε φορ Ωορκινγ Ωιτη Εξπερτσ
♣6:12 Τιπσ ανδ Στρατεγψ
[♣♣6:13−6:14 Ρεσερϖεδ]
ΙΙΙ. Ι∆ΕΝΤΙΦΨ ΕΞΠΕΡΤΣ ΑΝ∆ ∆ΙΣΧΛΟΣΕ ΡΕΠΟΡΤΣ
♣6:15 Ρεθυιρεµεντσ
♣6:15.1 Τεστιφψινγ Εξπερτσ
♣6:15.2 Χονσυλτινγ Εξπερτσ
♣6:15.3 ∆υτψ το Συππλεµεντ
♣6:16 Τιµινγ
♣6:17 Προχεδυρε φορ ∆ισχλοσινγ Εξπερτσ
♣6:18 Τιπσ ανδ Στρατεγψ
[♣6:19 Ρεσερϖεδ]
Ις. ΕΞΠΕΡΤ ∆ΕΠΟΣΙΤΙΟΝΣ
Α. Πρεπαρινγ Εξπερτσ φορ ∆εποσιτιον
♣6:20 Πυρποσε
♣6:21 Τιµινγ
♣6:22 Προχεδυρε
♣6:23 Τιπσ ανδ Στρατεγψ
6-293 Εξπερτσ
Β. ∆εποσινγ Εξπερτσ
♣6:24 Αϖαιλαβιλιτψ
♣6:25 Παψµεντ
♣6:26 Τιµινγ
♣6:27 Προχεδυρε φορ Αρρανγινγ τηε ∆εποσιτιον
♣6:28 ∆εποσινγ Τρεατινγ Ηεαλτη Χαρε Προϖιδερσ
♣6:29 ∆εποσινγ Νον−Τεστιφψινγ Εξπερτσ
♣6:30 Θυεστιονσ το Ασκ ατ Εξπερτσ ∆εποσιτιον
♣6:31 Ασκινγ Ηψποτηετιχαλ Θυεστιονσ
♣6:32 Τιπσ ανδ Στρατεγψ
[♣♣6:33−6:39 Ρεσερϖεδ]
Χ. ∆εφενδινγ Εξπερτ ∆εποσιτιονσ
ς. Α∆ςΑΝΧΕ∆ ΕΞΠΕΡΤ ∆ΙΣΧΟςΕΡΨ ΣΤΡΑΤΕΓΨ
♣6:40 Ρυλε 26 ∆ισχλοσυρεσ Αρε Λιµιτεδ ανδ Ινσυφφιχιεντ
♣6:41 Αδδιτιοναλ Ισσυεσ Ρεγαρδινγ τηε ∆ισχλοσυρεσ βψ Εξπερτσ
♣6:42 Αδδιτιοναλ Ρεασονσ το ∆εποσε Εξπερτσ
♣6:43 Ισσυεσ Ρελατεδ το ∆οχυµεντ ∆ισχοϖερψ
♣6:43.1 Υσινγ Ρυλε 34 το Οβταιν ∆οχυµεντσ
♣6:43.2 Παψµεντ Ισσυεσ
♣6:44 Ισσυεσ Ρελατεδ το Νον−Τεστιφψινγ Εξπερτσ
♣6:45 Εµπλοψεε Εξπερτσ
♣6:46 Τιµινγ Ισσυεσ
♣6:47 Τιπσ ανδ Στρατεγψ
[♣♣6:48−6:49 Ρεσερϖεδ]
ςΙ. ΠΡΕΠΑΡΕ ΕΞΠΕΡΤΣ ΤΟ ΤΕΣΤΙΦΨ ∆ΥΡΙΝΓ ΤΡΙΑΛ
ςΙΙ. ΜΟΤΙΟΝΣ ΤΟ ΧΗΑΛΛΕΝΓΕ ΕΞΠΕΡΤΣ
♣6:50 Εξπερτ Ρεθυιρεµεντσ
♣6:51 Τιµινγ Ισσυεσ Ρελατεδ το Χηαλλενγεσ
♣6:52 Προχεδυρεσ φορ Χηαλλενγινγ Εξπερτσ
♣6:52.1 Οπτιονσ
♣6:52.2 Μινιµυµ Ρεθυιρεµεντσ φορ Αδµισσιβιλιτψ οφ Εξπερτ Τεστιµονψ
♣6:52.3 Θυαλιφιχατιονσ ασ αν Εξπερτ
♣6:52.4 Προποσεδ Εξπερτ Τεστιµονψ Μυστ Ασσιστ τηε Τριερ οφ Φαχτ
♣6:52.5 Τηρεε Φαχτορσ φορ Τεστινγ Ρελιαβιλιτψ
♣6:52.6 ∆αυβερτ Χηεχκλιστ φορ Τεστινγ Ρελιαβιλιτψ
♣6:52.7 Ποστ−∆αυβερτ Υσεφυλ Τεστσ το Χηαλλενγε Εξπερτσ
♣6:53 Τιπσ ανδ Στρατεγψ
[♣6:54 Ρεσερϖεδ]
ςΙΙΙ. ΣΥΠΠΛΕΜΕΝΤ ΕΞΠΕΡΤ ∆ΙΣΧΟςΕΡΨ
♣6:55 Ρεθυιρεµεντσ
♣6:56 Τιµινγ
♣6:57 Προχεδυρε
♣6:58 Τιπσ ανδ Στρατεγψ
ΦΟΡΜΣ
6−01 Μοτιον ιν Λιµινε οφ ∆εφενδαντσ το Εξχλυδε Τεστιµονψ οφ Πλαιντιφφσ Εξπερτ
6−02 Μεµορανδυµ ιν Συππορτ οφ Μοτιον ιν Λιµινε οφ ∆εφενδαντσ το Εξχλυδε
Τεστιµονψ οφ Πλαιντιφφσ Εξπερτ
6−03 Ρεβυτταλ Μεµορανδυµ οφ ∆εφενδαντσ ιν Συππορτ οφ Μοτιον ιν Λιµινε το Εξχλυδε Τεστιµονψ οφ
Πλαιντιφφσ Εξπερτ
6−04 Μοτιον το Στρικε Αφφιδαϖιτ οφ Εξπερτ ανδ Μοτιον ιν Λιµινε
6−05 Μεµορανδυµ Βριεφ ιν Συππορτ οφ Μοτιον το Στρικε Αφφιδαϖιτ οφ Εξπερτ ανδ Μοτιον ιν Λιµινε
Πρεπαρινγ φορ Τριαλ ιν Φεδεραλ Χουρτ 6-294
6−06 Εξπερτσ Ωριττεν Ρεπορτ
6−07 Εξπερτσ Ωριττεν Ρεπορτ
6−08 Ρυλε 26 Εξπερτ ΡεπορτΒρεαχη οφ Χοντραχτ, Ρεαλ Εστατε
6−09 Εξπερτ Ωιτνεσσ ∆ισχλοσυρε
6−10 Ρεθυεστσ φορ Προδυχτιον οφ ∆οχυµεντσ
6−11 Εξπερτ Ωιτνεσσ ∆εποσιτιον Χηεχκλιστ
6−12 ∆εποσιτιον Ουτλινε φορ Εξπερτ∆αυβερτ Ισσυεσ
6−13 ∆εφενδαντσ Μοτιον το Στρικε Πλαιντιφφσ Εξπερτσ
6−14 Μοτιον το Εξτενδ ∆εαδλινε το ∆εσιγνατε Εξπερτ
6−15 Μοτιον ιν Λιµινε το Εξχλυδε Εξπερτ Τεστιµονψ
6−16 Μοτιον ιν Λιµινε το Εξχλυδε Εξπερτ Τεστιµονψ ρε Εξχεσσιϖε Φορχε
6−17 Εξπερτ Ρετεντιον Λεττερ

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT