Final trial preparation

AuthorNancy Pridgen
Pages752-777
11−752
Χηαπτερ 11
ΦΙΝΑΛ ΤΡΙΑΛ
ΠΡΕΠΑΡΑΤΙΟΝ
Ι. ΤΗΕ ΤΡΙΑΛ ΝΟΤΕΒΟΟΚ
♣11:01 Πυρποσε ανδ Χοντεντσ
♣11:02 Τιµινγ
♣11:03 Προχεδυρε φορ Χρεατινγ α Τριαλ Νοτεβοοκ
♣11:04 Τιπσ
ΙΙ. ΤΗΕ ΤΡΙΑΛ ΒΡΙΕΦ
♣11:05 Πυρποσε
♣11:06 Τιµινγ
♣11:07 Προχεδυρε
♣11:08 Τιπσ ανδ Στρατεγψ
[♣11:09 Ρεσερϖεδ]
ΙΙΙ. ΦΙΝ∆ΙΝΓΣ ΟΦ ΦΑΧΤ/ΧΟΝΧΛΥΣΙΟΝΣ ΟΦ ΛΑΩ
♣11:10 Ρεθυιρεµεντ
♣11:11 Τιµινγ
♣11:12 Προχεδυρε
♣11:13 Τιπσ ανδ Στρατεγψ
[♣11:14 Ρεσερϖεδ]
Ις. ΟΠΕΝΙΝΓ ΣΤΑΤΕΜΕΝΤ
♣11:15 Πυρποσε ανδ Σχοπε
♣11:16 Τιµινγ
♣11:17 Προχεδυρε
♣11:18 Τιπσ ανδ Στρατεγψ
[♣11:19 Ρεσερϖεδ]
ς. ∆ΙΡΕΧΤ ΕΞΑΜΙΝΑΤΙΟΝΣ
♣11:20 Πυρποσε
♣11:21 Τιµινγ
♣11:22 Προχεδυρε
♣11:23 Τιπσ ανδ Στρατεγψ
[♣11:24 Ρεσερϖεδ]
11-753 Φιναλ Τριαλ Πρεπαρατιον
ςΙ. ΧΡΟΣΣ−ΕΞΑΜΙΝΑΤΙΟΝΣ
♣11:25 Πυρποσε
♣11:26 Τιµινγ
♣11:27 Προχεδυρε
♣11:28 Τιπσ ανδ Στρατεγψ
[♣11:29 Ρεσερϖεδ]
ςΙΙ. ΕΞΠΕΡΤ ΕΞΑΜΙΝΑΤΙΟΝΣ
♣11:30 Πυρποσε
♣11:31 Τιµινγ
♣11:32 Προχεδυρε φορ ∆ιρεχτ Εξαµινατιον οφ Ψουρ Εξπερτ
♣11:33 Προχεδυρε φορ Χροσσ−Εξαµινατιον οφ αν Οππονεντσ Εξπερτ
♣11:34 Τιπσ ανδ Στρατεγψ
ςΙΙΙ. ΧΛΟΣΙΝΓ ΑΡΓΥΜΕΝΤ
♣11:35 Πυρποσε
♣11:36 Τιµινγ
♣11:37 Προχεδυρε
♣11:38 Τιπσ ανδ Στρατεγψ
ΙΞ. ΒΕΝΧΗ (ΝΟΝ−ϑΥΡΨ) ΤΡΙΑΛΣ ςΕΡΣΥΣ ϑΥΡΨ ΤΡΙΑΛΣ
♣11:39 Οϖερϖιεω οφ Τψπεσ οφ Χασεσ Ωηερε τηε ϑυδγε, Νοτ α ϑυρψ, Ισ τηε Φαχτφινδερ
♣11:40 Πραχτιχαλ ∆ιφφερενχεσ Βετωεεν Βενχη ανδ ϑυρψ Τριαλσ: Τιπσ ανδ Στρατεγιεσ
ΦΟΡΜΣ
11−01 ϑυρψ Τριαλ Νοτεβοοκ Σαµπλε Ταβλε οφ Χοντεντσ
11−02 Σαµπλε Φορµατ οφ ∆εφενδαντσ Τριαλ Βριεφ (Χιϖιλ Ριγητσ ςιολατιον)
11−03 Βενχη ΒριεφΕµπλοψµεντΧατσ Παω Τηεορψ
11−04 Βενχη ΒριεφΑδµισσιβιλιτψ οφ Στατεµεντσ ασ Αδµισσιονσ οφ Παρτψ Οππονεντ
11−05 Βενχη Βριεφ ρε Χοµπενσατορψ ∆αµαγεσ
11−06 Βενχη Τριαλ Νοτεβοοκ Σαµπλε Ταβλε οφ Χοντεντσ

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT