Discovery

AuthorNancy Pridgen
Pages136-272
4−136
Χηαπτερ 4
∆ΙΣΧΟςΕΡΨ
Ι. ΤΗΕ ∆ΙΣΧΟςΕΡΨ ΠΛΑΝ
Α. Εσταβλισηινγ Γοαλσ
♣4:01 Νοτε τηε Πυρποσε οφ ∆ισχοϖερψ
♣4:02 Ρεχογνιζε Τηατ Ιτ Ισ Ιµπορταντ το Βε Εφφιχιεντ
♣4:03 ∆ετερµινε τηε Γοαλσ
Β. Φορµυλατινγ τηε Πλαν
♣4:04 Ηοω το Βεγιν
♣4:05 Υσε Χονσυλταντσ ανδ Εξπερτσ
♣4:06 Χονσιδερ Ινφορµαλ ∆ισχοϖερψ
♣4:07 Χραφτ αν Εφφιχιεντ Πλαν
♣4:08 Πρεσερϖε Εϖιδενχε
♣4:09 Σετ Σεττλεµεντ Γοαλσ Αλονγ Ωιτη ∆ισχοϖερψ Γοαλσ
Χ. Πρεπαρινγ α ∆εποσιτιον Σχηεδυλε
♣4:10 Γοαλσ
♣4:11 Σουρχεσ φορ ∆επονεντσ
♣4:12 Νυµβερ οφ ∆εποσιτιονσ
♣4:13 Ορδερ οφ ∆εποσιτιονσ
♣4:14 Σχηεδυλινγ Ισσυεσ
♣4:14.1 Εστιµατε τηε Λενγτη οφ Εαχη ∆εποσιτιον
♣4:14.2 Χρεατε α Σπεχιφιχ Σχηεδυλε
♣4:15 Πραχτιχε Τιπσ
∆. ∆οχκετ Ιντερναλ ∆ισχοϖερψ Σχηεδυλε
♣4:16 Πυρποσε
♣4:17 ΤιµινγΩηεν το Χρεατε τηε Σχηεδυλε
♣4:18 Ηοω το Πρεπαρε τηε Σχηεδυλε
♣4:19 Στρατεγιχ Ισσυεσ
♣4:20 Σαµπλε Ορδερ οφ ∆ισχοϖερψ ∆εϖιχεσ
Ε. Πρεπαρε Φιναλ Πηασε ∆ισχοϖερψ Πλαν
♣4:21 Ιµπορτανχε οφ α Φιναλ Πηασε Πλαν
♣4:22 Τιµινγ
♣4:23 Πρεπαρε Φιναλ Πηασε ∆ισχοϖερψ Πλαν
♣4:23.1 Χονσιδερ Αδµισσιβιλιτψ
♣4:24 Πραχτιχε Τιπσ
[♣♣4:25−4:29 Ρεσερϖεδ]
4-137 ∆ισχοϖερψ
ΙΙ. ΙΝΦΟΡΜΑΛ ∆ΙΣΧΟςΕΡΨ
♣4:30 Ωηεν Αυτηοριζεδ ανδ Υσεδ
♣4:31 Τιµινγ
♣4:32 Προχεδυρε
♣4:33 Πραχτιχε Τιπσ
[♣♣4:34−4:39 Ρεσερϖεδ]
ΙΙΙ. ΓΟςΕΡΝΜΕΝΤ ΡΕΧΟΡ∆Σ
♣4:40 Αυτηοριτψ
♣4:41 Ωηεν το Οβταιν Γοϖερνµεντ Ρεχορδσ
♣4:42 Προχεδυρε
♣4:42.1 ∆ετερµινε Ψουρ Νεεδσ
♣4:42.2 Ηοω το Οβταιν Ρεχορδσ
♣4:42.3 Οβταινινγ Ρεχορδσ Υνδερ ΦΟΙΑ ορ α Στατε Ρεχορδσ Λαω
♣4:43 Χηαλλενγινγ ΦΟΙΑ ∆εχισιον
♣4:44 Πραχτιχε Τιπσ
[♣♣4:45−4:49 Ρεσερϖεδ]
Ις. ΦΟΡΜΑΛ ΩΡΙΤΤΕΝ ∆ΙΣΧΟςΕΡΨ
Α. Ιντερρογατοριεσ
♣4:50 Γενεραλ Ρυλεσ ανδ Ρεθυιρεµεντσ
♣4:51 Τιµινγ
♣4:52 Προχεδυρε φορ ∆ραφτινγ ανδ Σερϖινγ Ιντερρογατοριεσ
♣4:53 Προχεδυρε φορ Ρεσπονδινγ το Ιντερρογατοριεσ
♣4:54 Πραχτιχε Τιπσ
Β. Ρεθυεστσ το Προδυχε ανδ/ορ Ινσπεχτ
♣4:55 Πυρποσε οφ Ρυλε 34
♣4:56 Πρεϖεντινγ Σπολιατιον
♣4:57 Τιµινγ
♣4:58 Προχεδυρε φορ Μακινγ Ρεθυεστσ
♣4:59 Προχεδυρε φορ Ρεσπονδινγ ανδ Οβϕεχτινγ
♣4:60 Πραχτιχε Τιπσ
Χ. Ρεθυεστσ φορ Αδµισσιον
♣4:61 Ρυλεσ ανδ Ρεθυιρεµεντσ
♣4:62 Τιµινγ
♣4:63 Προχεδυρε φορ ∆ραφτινγ ανδ Σερϖινγ Ρεθυεστσ φορ Αδµισσιον
♣4:64 Προχεδυρε φορ Οβϕεχτινγ ανδ Ρεσπονδινγ το Ρεθυεστσ φορ Αδµισσιον
♣4:65 Πραχτιχε Τιπσ
[♣♣4:66−4:69 Ρεσερϖεδ]
ς. ΝΟΝΠΑΡΤΨ ΣΥΒΠΟΕΝΑΣ ΦΟΡ ΡΕΧΟΡ∆Σ ΑΝ∆ ΙΝΦΟΡΜΑΤΙΟΝ
♣4:70 Πυρποσε ανδ Εφφεχτ οφ Συβποενασ
♣4:71 Ωηεν το Ισσυε α Συβποενα
♣4:72 Προχεδυρεσ
♣4:72.1 Προχεδυρε φορ Οβταινινγ Ρεχορδσ φροµ α Νονπαρτψ
♣4:72.2 Προχεδυρε φορ Ισσυινγ τηε Συβποενα
♣4:72.3 Σερϖινγ τηε Συβποενα
♣4:72.4 Θυασηινγ τηε Συβποενα
♣4:73 Χηαλλενγινγ α Συβποενα
♣4:73.1 Μεχηανισµσ
♣4:73.2 Ωηεν το Χηαλλενγε α Συβποενα
♣4:73.3 Προχεδυρε
♣4:73.4 ∆ετερµινινγ Ωηετηερ το Οβϕεχτ
♣4:74 Ενφορχινγ α Συβποενα
♣4:74.1 Συβποενα το α Φορειγν Εντιτψ
Πρεπαρινγ φορ Τριαλ ιν Φεδεραλ Χουρτ 4-138
♣4:74.2 Ωηεν το Ενφορχε α Συβποενα
♣4:74.3 Προχεδυρε
♣4:75 Προδυχινγ ανδ Ινσπεχτινγ Νονπαρτψ ∆οχυµεντσ Πυρσυαντ το Συβποενα
♣4:75.1 ∆εαδλινεσ φορ Προδυχινγ ∆οχυµεντσ
♣4:75.2 Προχεδυρε φορ Προδυχινγ ∆οχυµεντσ
♣4:75.3 Οβλιγατιονσ οφ Ρεθυεστινγ Παρτψ
♣4:75.4 Προτεχτινγ τηε Νονπαρτψ
[♣♣4:76−4:79 Ρεσερϖεδ]
ςΙ. ΡΕΘΥΕΣΤΣ ΦΟΡ ΠΗΨΣΙΧΑΛ ΑΝ∆ ΜΕΝΤΑΛ ΕΞΑΜΙΝΑΤΙΟΝΣ
♣4:80 Ρυλεσ Γοϖερνινγ Εξαµινατιονσ
♣4:81 Τιµινγ
♣4:82 Προχεδυρε φορ Ρεθυεστινγ ανδ Οβταινινγ αν Εξαµινατιον
♣4:83 Προχεδυρε φορ Ρεσπονδινγ το Αττεµπτ το Εξαµινε Χλιεντ
[♣4:84 Ρεσερϖεδ]
ςΙΙ. ∆ΕΠΟΣΙΤΙΟΝΣ
Α. ∆εποσιτιον Βασιχσ
♣4:85 Τψπεσ οφ ∆εποσιτιονσ
♣4:86 Λιµιτσ
♣4:87 ∆εποσινγ Ινδιϖιδυαλσ
♣4:88 ∆εποσινγ Εντιτιεσ
♣4:89 Τιµινγ
♣4:90 Προχεδυρε φορ Ισσυινγ τηε Νοτιχε
♣4:91 Στρατεγιχ Ισσυεσ Ρελατεδ το τηε Νοτιχε
Β. Πρεπαρινγ φορ ∆εποσιτιονσ
♣4:92 Ιµπορτανχε οφ ∆εποσιτιονσ
♣4:93 Ωηεν το Πρεπαρε
♣4:94 Ηοω το Πρεπαρε
♣4:95 Στρατεγιχ Χονσιδερατιονσ
Χ. ςιδεοταπεδ ∆εποσιτιονσ
♣4:96 Φαχτορσ Ινφλυενχινγ ∆εχισιον το Τακε α ςιδεοταπεδ ∆εποσιτιον
♣4:97 Τιµινγ
♣4:98 Προχεδυρε
∆. Τελεπηονε ανδ Ρεµοτε ςιδεο ∆εποσιτιονσ
♣4:99 Ρυλεσ Αππλιχαβλε το Ρεµοτε ∆εποσιτιονσ
♣4:100 Αδϖανταγεσ ανδ ∆ισαδϖανταγεσ
♣4:101 Τιµινγ
♣4:102 Προχεδυρε φορ Αρρανγινγ α Ρεµοτε ∆εποσιτιον
♣4:103 Στρατεγιχ Ισσυεσ ανδ Ηελπφυλ Τιπσ
Ε. Τηε 30(β)(6) ∆εποσιτιον
♣4:104 Γοϖερνινγ Ρυλεσ
♣4:105 Χονσιδερατιονσ οφ τηε Παρτιεσ
♣4:106 Βενεφιτσ οφ α 30(β)(6) ∆εποσιτιον
♣4:107 Τιµινγ
♣4:108 Προχεδυρε
♣4:109 Τιπσ ανδ Στρατεγψ
Φ. Τηε Περπετυατιον ∆εποσιτιον
Γ. ∆εποσιτιονσ ον Ωριττεν Θυεστιονσ
Η. ∆εφενδινγ ∆εποσιτιονσ
♣4:110 Πρεπαρινγ Χλιεντ ορ Ωιτνεσσ φορ α ∆εποσιτιον
♣4:110.1 Ιµπορτανχε οφ Πρεπαρατιον
♣4:110.2 Τιµινγ οφ Πρεπαρατιον

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT