Electronic discovery

AuthorNancy Pridgen
Pages273-291
5−273
Χηαπτερ 5
ΕΛΕΧΤΡΟΝΙΧ ∆ΙΣΧΟςΕΡΨ
Ι. ΒΑΣΙΧ ΠΡΙΝΧΙΠΛΕΣ ΑΝ∆ ΧΛΙΕΝΤ ΡΕΛΑΤΙΟΝΣ ΙΣΣΥΕΣ
♣5:01 Βαχκγρουνδ
♣5:02 ∆ιφφερενχεσ Βετωεεν Ελεχτρονιχ ∆ισχοϖερψ ανδ Τραδιτιοναλ ∆ισχοϖερψ
♣5:03 Τεχηνολογψ Τηατ Ηασ Χρεατεδ Ελεχτρονιχαλλψ−Στορεδ ∆ατα
♣5:04 Λοχατιον οφ Ελεχτρονιχαλλψ−Στορεδ Ινφορµατιον
♣5:05 Τηε Χλιεντ Ρελατιονσ Προβλεµ
♣5:06 Ε−∆ισχοϖερψ Χονσιδερατιονσ ιν Χλασσ Αχτιον Λαωσυιτσ
[♣♣5:07−5:09 Ρεσερϖεδ]
ΙΙ. ΓΕΝΕΡΑΛ ΡΥΛΕΣ
Α. Τηε 2000 Ρυλε Αµενδµεντσ
Β. Τηε 2006 Ρυλε Αµενδµεντσ
♣5:10 Σιγνιφιχαντ Ρυλε Χηανγεσ
♣5:11 Λιµιτατιονσ ον ∆ισχοϖερψ: ΦΡΧΠ 26(β)(2)
♣5:11.1 Προτεχτιονσ φροµ Βυρδενσοµε Προδυχτιονσ
♣5:11.2 Χοστ−Σηιφτινγ
♣5:12 Οβλιγατιονσ το Αδδρεσσ Ε−∆ισχοϖερψ ανδ ∆ισχλοσε Ελεχτρονιχ Ινφορµατιον Εαρλψ
♣5:13 Προτεχτινγ Πριϖιλεγε ανδ Ωορκ Προδυχτ
♣5:14 Προτεχτινγ Ινφορµατιον Ηελδ βψ Τηιρδ Παρτιεσ
♣5:15 Ρυλεσ Ρεγαρδινγ Σπεχιφιχ ∆ισχοϖερψ Μεχηανισµσ
♣5:16 Σανχτιονσ φορ Ρουτινε Οϖερωριτινγ
Χ. Προποσεδ 2015 Ρυλε Αµενδµεντσ
♣5:17 Αντιχιπατινγ Σιγνιφιχαντ Ρυλε Χηανγεσ ωιτη Ρεγαρδ το Ε−∆ισχοϖερψ
[♣♣5:18−5:19 Ρεσερϖεδ]
ΙΙΙ. ΠΡΕΣΕΡςΙΝΓ ΕςΙ∆ΕΝΧΕ
♣5:20 Τηε ∆υτψ το Πρεσερϖε
♣5:21 Τριγγερινγ τηε ∆υτψ το Πρεσερϖε
[♣♣5:22−5:24 Ρεσερϖεδ]
Ις. ΣΤΕΠΣ ΙΝ ΤΗΕ Ε−∆ΙΣΧΟςΕΡΨ ΠΡΟΧΕΣΣ
Α. Συµµαρψ
Β. ∆εταιλεδ Προχεδυρε ανδ Τιµινγ Ισσυεσ
♣5:25 Πρεσερϖε Εαρλψ Βεφορε Εϖιδενχε Ισ ∆εστροψεδ
♣5:26 Πλαν ανδ Πρεπαρε φορ Φορµαλ Ελεχτρονιχ ∆ισχοϖερψ
Πρεπαρινγ φορ Τριαλ ιν Φεδεραλ Χουρτ 5-274
♣5:27 Τηε Σχηεδυλινγ Ρεπορτ
♣5:28 Φορµαλ ∆ισχοϖερψ
Χ. Τιπσ ανδ Στρατεγψ
♣5:29 ∆εϖοτε Τιµε το Ε−∆ισχοϖερψ Ισσυεσ
♣5:30 Εξπανδ Νοτιχε Πλεαδινγ το Ενσυρε Βροαδ Σχοπε οφ ∆ισχοϖερψ
♣5:31 Τακε Αδϖανταγε οφ Ρυλε 26(φ) Χονφερενχε
♣5:32 ∆εποσιτιονσ
♣5:33 Προποσε α Ρεασοναβλε Χοστ−Σηιφτινγ Πλαν
♣5:34 Μακε Ελεχτρονιχ Ινφορµατιον Πρεσερϖατιον ∆εµανδ ασ Παρτ οφ Σεττλεµεντ Εφφορτ
♣5:35 Ινχλυδε Ηοµε Χοµπυτερσ ανδ Λαπτοπσ Ωιτηιν Σχοπε οφ Ρεθυεστ
♣5:36 Εσταβλιση ∆οχυµεντ Ρετεντιον/∆εστρυχτιον Πολιχιεσ
♣5:37 Ρεταιν Χοµπυτερ Εξπερτ
♣5:38 Χονδυχτ ∆ισχοϖερψ οφ Ε−Μαιλ το Χονσυλταντσ
♣5:39 Οβταιν Χλιεντ Αππροϖαλ φορ Ποστ−Προδυχτιον Χλαιµ οφ Πριϖιλεγε ορ Ωορκ Προδυχτ
♣5:40 Λαψ Φουνδατιον φορ Αδµισσιον ατ Τριαλ
ΦΟΡΜ
5−01 Πρεσερϖατιον ∆εµανδ ΛεττερΕλεχτρονιχαλλψ−Στορεδ Ινφορµατιον
5−02 Αγρεεδ Ε−∆ισχοϖερψ Προτοχολ

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT