Synopses of Briefs

AuthorSarah H. Bohr/Kimberly V. Cheiken
Pages24-91
Σψνοπσεσ οφ Βριεφσ
∆ιρεχτορψ οφ Βριεφσ
Τηε φιλεσ χαν βε φουνδ ον ∆ιγιταλ Αχχεσσ.
Τιτλε ∆εσχριπτιον
Βριεφ 1 (001) ................................... Ματεριαλιτψ οφ ∆ρυγ ανδ Αλχοηολισµ Πλαιντιφφσ Βριεφ
Βριεφ 2 (002) ................................... Ταιντεδ ςΕ Τεστιµονψ Πλαιντιφφσ Βριεφ
Βριεφ 3 (003) ................................... ∆υτψ το Ρεχονταχτ Τρεατινγ Πηψσιχιαν Ινιτιαλ Βριεφ
Βριεφ 4 (004) ................................... ∆υτψ το Ρεχονταχτ Τρεατινγ Πηψσιχιαν Ρεπλψ Βριεφ
Βριεφ 5 (005) ................................... Εϖαλυατιον οφ Σειζυρε ∆ισορδερσ Ινιτιαλ Βριεφ
Βριεφ 6 (006) ................................... Εϖαλυατιον οφ Σειζυρε ∆ισορδερσ Ρεπλψ Βριεφ
Βριεφ 7 (007) ................................... Ισσυε Εξηαυστιον Ρεπλψ Βριεφ
Βριεφ 8 (008) ................................... Εϖαλυατιον οφ Ηεπατιτισ Πλαιντιφφσ Βριεφ
Βριεφ 9 (009) ................................... Εϖαλυατιον οφ Ανορεξια Πλαιντιφφσ Βριεφ
Βριεφ 10 (010).................................. Ρετροσπεχτιϖε Μεδιχαλ Οπινιον & Οβεσιτψ Πλαιντιφφσ Βριεφ
Βριεφ 11 (011).................................. ΣΣΙ Χηιλδσ ∆ισαβιλιτψ Πλαιντιφφσ Βριεφ
Βριεφ 12 (012).................................. ςΕ Τεστιµονψ Πλαιντιφφσ Βριεφ
Βριεφ 13 (013).................................. ΑΛϑ Ιµπροπερ Συβστιτυτιον οφ Οπινιον Πλαιντιφφσ Βριεφ
Βριεφ 14 (014).................................. Φιβροµψαλγια Ινιτιαλ Βριεφ
Βριεφ 15 (015).................................. Φιβροµψαλγια Ρεπλψ Βριεφ
Βριεφ 16 (016).................................. ∆επρεσσιον & Παστ Ωορκ Πλαιντιφφσ Βριεφ
Βριεφ 17 (017).................................. Ηεαδαχηεσ & Τρεατινγ Πηψσιχιαν Πλαιντιφφσ Βριεφ
Βριεφ 18 (018).................................. Οϖερπαψµεντ Ωαιϖερ Χασε Πλαιντιφφσ Βριεφ
Βριεφ 19 (019).................................. Τρεατινγ Πηψσιχιαν Πλαιντιφφσ Βριεφ
Βριεφ 20 (020).................................. Ποστπολιο σψνδροµε Πλαιντιφφσ Βριεφ
Βριεφ 21 (021).................................. Χηιλδσ ΣΣΙ Χασε (Μενταλ Ρεταρδατιον) Πλαιντιφφσ Βριεφ
Βριεφ 22 (022).................................. Ρεσιδυαλ Φυνχτιοναλ Χαπαχιτψ Πλαιντιφφσ Βριεφ
Βριεφ 23 (023).................................. Χηρονιχ Φατιγυε Σψνδροµε Ινιτιαλ Βριεφ
Βριεφ 24 (024).................................. Χηρονιχ Φατιγυε Σψνδροµε Ρεπλψ Βριεφ
Βριεφ 25 (025).................................. Συρϖιϖορσηιπ χασε Πλαιντιφφσ Βριεφ
Βριεφ 26 (026).................................. Τερµινατιον Χασε
Βριεφ 27 (027).................................. Ωορκ Ηιστορψ Πλαιντιφφσ Βριεφ
Βριεφ 28 (028).................................. ∆εϖελοπµεντ οφ τηε Ρεχορδ, Παιν & Ιλλιτεραχψ Πλαιντιφφσ Βριεφ
Βριεφ 29 (029).................................. ∆εϖελοπµεντ οφ τηε Ρεχορδ, Παιν & Ιλλιτεραχψ Ρεπλψ Βριεφ
Βριεφ 30 (030).................................. Λυπυσ Πλαιντιφφσ Βριεφ
Βριεφ 31 (031).................................. Λυπυσ Ρεπλψ Βριεφ
Βριεφ 32 (032).................................. Λυπυσ Ρεπλψ το Οβϕεχτιονσ
Βριεφ 33 (033).................................. Μενταλ Ιµπαιρµεντ, Λαψ Εϖιδενχε, & Συσταινεδ Ωορκ Αχτιϖιτιεσ Πλαιντιφφσ
Βριεφ
Βριεφ 34 (034).................................. Μεδιχαλ Οπινιονσ οφ Ρεχορδ Πλαιντιφφσ Βριε φ
Βριεφ 35 (035).................................. Τρεατινγ Πηψσιχιανσ Οπινιον Αππελλαντσ Ινιτιαλ Βριεφ
Βριεφ 36 (036).................................. Τρεατινγ Πηψσιχιανσ Οπινιον Ρεπλψ Βριεφ
Βριεφ 37 (037).................................. Παστ Ωορκ, Ρεϕεχτινγ ονλψ Οπινιον ο φ ΡΦΧ, & Παιν Αππελλαντσ Ινιτιαλ Βριεφ
Βριεφ 38 (038).................................. Παστ Ωορκ, Ρεϕεχτινγ ονλψ Οπινιον οφ ΡΦ Χ, & Παιν Ρεπλψ Βριεφ
Βριεφ 39 (039).................................. Ριγητ το ΧροσσΕξαµινε ΠοστΗεαρινγ Πηψσιχιανσ Πλαιντιφφσ Βριεφ
Βριεφ 40 (040).................................. Ριγητ το ΧροσσΕξαµινε ΠοστΗεαρινγ Πηψσιχιανσ Ρεπλψ βριεφ
Βριεφ 41 (041).................................. Συρϖιϖινγ Χηιλδσ Βενεφιτ & Νεεδ φορ Χρεδιβιλιτψ Φινδινγσ Ρεπλψ Βριεφ
Βριεφ 42 (042).................................. Συρϖιϖινγ Χηιλδσ Βενεφιτ & Νεεδ φορ Χρεδιβιλιτψ Φινδινγσ Αππελλαντσ Ινιτιαλ
Βριεφ
Βριεφ 43 (043).................................. Τρεατινγ Πηψσιχιαν, ΡΦΧ & Χρεδιβιλιτψ Αππελλαντσ Ινιτιαλ Βριεφ
Βριεφ 44 (044).................................. Τρεατινγ Πηψσιχιαν, ΡΦΧ & Χρεδιβιλιτψ Ρεπλψ Βριεφ
Βριεφ 45 (045).................................. Μεδιχαλ Ιµπροϖεµεντ Στανδαρδ & Ριγητ το ΧροσσΕξαµινε Εξαµινινγ
ΠηψσιχιανΠλαιντιφφσ Βριεφ
Σψνοπσεσ οφ Βριεφσ
Βριεφ 46 (046).................................. ςΕ Τεστιµονψ Ωηιχη Χονφλιχτσ ωιτη τηε ∆ΟΤ ανδ Σοχιαλ Σεχυριτψ Ρυλινγ 00
04πΠλαιντιφφσ Βριεφ
Βριεφ 47 (047).................................. Σεϖεριτψ οφ Μενταλ Ιµπαιρµεντσ ανδ 20 Χ.Φ.Ρ. ♣404.1520α Πλαιντιφφσ Μοτιον
φορ Ορδερ Ρεϖερσινγ ∆εχισιον οφ τηε Χοµµισσιονερ
Βριεφ 48 (048).................................. Οϖερπαψµεντ Ατ Φαυλτ ανδ ∆εφεατ τηε Πυρποσε οφ Τιτλε ΙΙ Πλαιντιφφσ Βριεφ
Βριεφ 49 (049).................................. Οβεσιτψ ανδ ςΕ Τεστιµονψ Ωηιχη Χονφλιχτσ ωιτη τηε ∆ΟΤ Πλαιντιφφσ Βριεφ
Βριεφ 50 (050).................................. Χογνιτιϖε ∆ισορδερ Πλαιντιφφσ Βριεφ
Βριεφ 51 (051).................................. Χογνιτιϖε ∆ισορδερ Πλαιντιφφσ Ρεπλψ Βριεφ
Βριεφ 52 (052).................................. ΡΦΧ ανδ Τρεατινγ Πηψσιχιανσ Οπινιον Πλαιντιφφσ Βριεφ
Βριεφ 53 (053).................................. ΡΦΧ ανδ Τρεατινγ Πηψσιχιανσ Οπινιον Πλαιντιφφσ Ρεπλψ Βριεφ
Βριεφ 54 (054).................................. Οϖερπαψµεντ ανδ ΙµπαιρµεντΡελατεδ Ωορκ Εξπενσεσ Μεµορανδυµ ιν
Συππορτ οφ Μοτιον φορ Συµµαρψ ϑυδγµεντ
Βριεφ 55 (055).................................. Νεεδ το Χονσιδερ Οπινιον Εϖιδενχε Πλαιντιφφ/Αππελλαντσ Ινιτιαλ Βριεφ
Βριεφ 56 (056).................................. ΡΦΧ Ασσεσσµεντ ανδ Τρεατινγ ∆οχτορσ Οπινιον Πλαιντιφφσ Μεµορανδυµ ιν
Συππορτ οφ Μοτιον φορ Συµµαρψ ϑυδγµεντ
Βριεφ 57 (057).................................. ΡΦΧ Ασσεσσµεντ ανδ Τρεατινγ ∆οχτορσ Οπινιον Προποσεδ Φινδινγσ οφ Φαχ τ ανδ
Χονχλυσιονσ οφ Λαω
Βριεφ 58 (058).................................. ∆επρεσσιον ανδ Παστ Ωορκ Πλαιντιφφσ Προποσεδ Ρεπορτ ανδ Ρεχοµµενδατιον
Βριεφ 59 (059).................................. Σοχιαλ Σεχυριτψ Ρυλινγ 004π & ςΕ Τεστιµονψ Ωηιχη Χονφλιχτσ ωιτη τηε ∆ΟΤ
Πλαιντιφφσ Βριεφ
Βριεφ 60 (060).................................. Σοχιαλ Σεχυριτψ Ρυλινγ 004π & ςΕ Τεστιµονψ Ωηιχη Χονφλιχτσ ωιτη τηε ∆ΟΤ
Πλαιντιφφσ Ρεπλψ Βριεφ
Βριεφ 61 (061).................................. ΡΦΧ ανδ Νεεδ φορ ςΕ Τεστιµονψ Πλαιντιφφσ Βριεφ
Βριεφ 62 (062).................................. Ρεσιδυαλ Φυνχτιοναλ Χαπαχιτψ ανδ Χρεδιβιλιτψ Πλαιντιφφσ Βριεφ
Βριεφ 63 (063).................................. Ρεσιδυαλ Φυνχτιοναλ Χαπαχιτψ ανδ Χρεδιβιλιτψ Πλαιντιφφσ Ρεπλψ Βριεφ
Βριεφ 64 (064).................................. Τρεατινγ Πηψσιχιαν ανδ ΡΦΧ Πλαιντιφφσ Βριεφ
Βριεφ 65 (065).................................. Σεϖεριτψ Πλαιντιφφσ Βριεφ
Βριεφ 66 (066).................................. Σεϖεριτψ Πλαιντιφφσ Ρεπλψ Βριεφ
Βριεφ 67 (067).................................. Τρεατινγ Πσψχηιατριστσ ϖ. Στατε Αγενχψ Πσψχηολογιστσ Πλαιντιφφσ Βριεφ
Βριεφ 68 (068).................................. Τρεατινγ Πσψχηιατριστσ ϖ. Στατε Αγενχψ Πσψχηολογιστσ Πλαιντιφφσ Ρεπλψ Βριε φ
Βριεφ 69 (069).................................. Τρεατινγ Πσψχηιατριστσ ϖ. Στατε Αγενχψ Πσψχηολογιστσ Πλαιντιφφσ Ρεπλψ το
Οβϕεχτιονσ
Βριεφ 70 (070).................................. ΡΦΧ & Ρεµανδ φορ αν Αωαρδ οφ Βενεφιτσ Πλαιντιφφσ Βριεφ
Βριεφ 71 (071).................................. ΡΦΧ & Ρεµανδ φορ αν Αωαρδ οφ Βενεφιτσ Πλαιντιφφσ Ρεπλψ Βριεφ
Βριεφ 72 (072).................................. Τρεατινγ Πηψσιχιανσ Οπινιον & Συβϕεχτιϖε Χοµπλαιντσ Πλαιντιφφσ Προποσεδ
Φινδινγσ οφ Φαχτ ανδ Χονχλυσιονσ οφ Λαω
Βριεφ 73 (073).................................. Τρεατινγ Πηψσιχιαν Αππελλαντσ Ινιτιαλ Βριεφ
Βριεφ 74 (074).................................. Τρεατινγ Πηψσιχιαν Αππελλαντσ Ρεπλψ Βριεφ
Βριεφ 75 (075).................................. Σοχιαλ Σεχυριτψ Ρυλινγ 004π & ςΕ Τεστιµονψ Ωηιχη Χονφλιχτσ Ωιτη τηε ∆ΟΤ
Πλαιντιφφσ Βριεφ
Βριεφ 76 (076).................................. Σοχιαλ Σεχυριτψ Ρυλινγ 004π & ςΕ Τεστιµονψ Ωηιχη Χονφλιχτσ Ωιτη τηε ∆ΟΤ
Πλαιντιφφσ Ρεπλψ Βριεφ
Βριεφ 77 (077).................................. Νονεξερτιοναλ Λιµιτατιονσ ανδ Νεεδ φορ ςΕ Τεστιµονψ Πλαιντιφφσ Βριεφ
Βριεφ 78 (078).................................. Νονεξερτιοναλ Λιµιτατιονσ ανδ Νεεδ φορ ςΕ Τεστιµονψ Πλαιντιφφσ Ρεπλψ Βριεφ
Βριεφ 79 (079).................................. Ρεφλεξ Σψµπατηψ ∆ψστροπηψ & ΣΣΡ 03, Τρεατινγ Πηψσιχιαν, Χρεδιβιλιτψ, ανδ
Νεεδ φορ ςοχατιοναλ Εξπερτ Τεστιµονψ Πλαιντιφφσ Βριεφ
Βριεφ 80 (080).................................. Σοχιαλ Σεχυριτψ Ρυλινγ 004π & ςΕ Τεστιµονψ Ωηιχη Χονφλιχτσ Ωιτη τηε ∆ΟΤ,
ΡΦΧ Ασσεσσµεντ Πλαιντιφφσ Βριεφ
Βριεφ 81 (081).................................. Σοχιαλ Σεχυριτψ Ρυλινγ 004π & ςΕ Τεστιµονψ Ωηιχη Χονφλιχτσ Ωιτη τηε ∆ΟΤ,
ΡΦΧ Ασσεσσµεντ Πλαιντιφφσ Ρεπλψ Βριεφ
Βριεφ 82 (082).................................. Τρεατινγ Πηψσιχιαν ανδ Χρεδιβιλιτψ Αππελλαντσ Ιν ιτιαλ Βριεφ
Βριεφ 83 (083).................................. Τρεατινγ Πηψσιχιαν ανδ Χρεδιβιλιτψ Αππελλαντσ Ρεπλψ Βριεφ
Βριεφ 84 (084).................................. Ρετιρεµεντ Θυεστιοναβλε Ρετιρεµεντ ιν Χλοσελψ Ηελδ Φαµιλψ Χορπορατιονσ
Πλαιντιφφσ Βριεφ
Βριεφ 85 (085).................................. Ρετιρεµεντ Θυεστιοναβλε Ρετιρεµεντ ιν Χλοσελψ Ηελδ Φαµιλψ Χορπορατιονσ
Πλαιντιφφσ Ρεπλψ Βριεφ
Σψνοπσεσ οφ Βριεφσ
Βριεφ 86 (086).................................. Οϖερπαψµεντ Εξχεσσ Εαρνινγσ Πλαιντιφφσ Βριεφ
Βριεφ 87 (087).................................. ΡΦΧ ανδ Κνεε Ιµπαιρµεντ Πλαιντιφφσ Ινιτιαλ Βριεφ
Βριεφ 88 (088).................................. ΡΦΧ ανδ Κνεε Ιµπαιρµεντ Πλαιντιφφσ Ρεπλψ Βριεφ
Βριεφ 89 (089).................................. Μεδιχαλ Αδϖισορ ανδ Ονσετ, Σοχιαλ Σεχυριτψ Ρυλινγ 004π & ςΕ Τεστιµονψ
Ωηιχη Χονφλιχτσ Ωιτη τηε ∆ΟΤ Πλαιντιφφσ Βριεφ
Βριεφ 90 (090).................................. Μεδιχαλ Αδϖισορ ανδ Ονσετ, Σοχιαλ Σεχυριτψ Ρυλινγ 004π & ςΕ Τεστιµονψ
Ωηιχη Χονφλιχτσ Ωιτη τηε ∆ΟΤ Πλαιντιφφσ Ρεπλψ Βριεφ
Βριεφ 91 (091).................................. Μεδιχαλ Αδϖισορ ανδ Ονσετ, Σοχιαλ Σεχυριτψ Ρυλινγ 004π & ςΕ Τεστιµονψ
Ωηιχη Χονφλιχτσ Ωιτη τηε ∆ΟΤ Οβϕεχτιονσ το Μαγιστρατε ϑυδγεσ Ρ&Ρ
Βριεφ 92 (092).................................. Τρεατινγ Πηψσιχιαν, ∆αιλψ Αχτιϖιτιεσ, ΠοστΗεαρινγ Εϖιδενχε Πλαιντιφφσ Βριεφ
Βριεφ 93 (093).................................. Τρεατινγ Πηψσιχιαν, ∆ιαβετιχ Νευροπατηψ ανδ ςισυαλ Λιµιτατιονσ, Συβϕεχτιϖε
Χοµπλαιντσ Πλαιντιφφσ Βριεφ
Βριεφ 94 (094).................................. Τρεατινγ Πηψσιχιαν, ∆ιαβετιχ Νευροπατηψ ανδ ςισυαλ Λιµιτατιονσ, Συβϕεχτιϖε
Χοµπλαιντσ Πλαιντιφφσ Ρεπλψ Βριεφ
Βριεφ 95 (095).................................. Χονχεντρατιον Λιµιτατιονσ ανδ ςΕ Τεστιµονψ Πλαιντιφφσ Βριεφ
Βριεφ 96 (096).................................. Χονχεντρατιον Λιµιτατιονσ ανδ ςΕ Τεστιµονψ Πλαιντιφφσ Ρεπλψ Βριεφ
Βριεφ 97 (097).................................. ∆ΟΤ ανδ 004π ανδ Σιµπλε Ινστρυχτιονσ Πλαιντιφφσ Ινιτιαλ Βριεφ
Βριεφ 98 (098).................................. ∆ΟΤ ανδ 004π ανδ Σιµπλε Ινστρυχτιονσ Πλαιντιφφσ Ρεπλψ Βριεφ
Βριεφ 99 (099).................................. Συβστανχε Αβυσε, Ωειγητ οφ Νυρσε Πραχτιτιονερσ Οπινιον, ΡΦΧ, Μεδιχατιον Σιδε
Εφφεχτσ  Πλαιντιφφσ Βριεφ
Βριεφ 100 (100) ................................ Μεδιχαλ Ιµπροϖεµεντ, Τρεατινγ Πηψσιχιανσ Οπινιον, Ρεϖερσαλ φορ Παψµεντ οφ
Βενεφιτσ Πλαιντιφφσ Βριεφ
Βριεφ 101 (101) ................................ Τρεατινγ Πηψσιχιανσ Οπινιον, ΡΦΧ, Συβϕεχτιϖε Χοµπλαιντσ, Νεεδ φορ ςΕ
Τεστιµονψ Πλαιντιφφσ Βριεφ
Βριεφ 102 (102) ................................ Φαιλυρε το Φολλοω Τρεατµεντ, Μεδιχαλ Εξπερτ Τεστιµονψ, Χονσυλτατιϖε
Πηψσιχιανσ Οπινιον, Παστ Ωορκ Φινδινγ, ΡΦΧ Πλαιντιφφσ Βριεφ
Βριεφ 103 (103) ................................ Φαιλυρε το Φολλοω Τρεατµεντ, Μεδιχαλ Εξπερτ Τεστιµονψ, Χονσυλτατιϖε
Πηψσιχιανσ Οπινιον, Παστ Ωορκ Φινδινγ, ΡΦΧ Πλαιντιφφσ Ρεπλψ Βριεφ
Βριεφ 104 (104) ................................ ΕΑϑΑ Φεεσ Συβσταντιαλ ϑυστιφιχατιον, ΡΦΧ, Ηψποτηετιχαλ Θυεστιονσ & ςΕ
Τεστιµονψ Αππελλαντσ Ινιτιαλ Βριεφ
Βριεφ 105 (105) ................................ ΕΑϑΑ Φεεσ Συβσταντιαλ ϑυστιφιχατιον, ΡΦΧ, Ηψποτηετιχαλ Θυεστιονσ & ςΕ
Τεστιµονψ Αππελλαντσ Ρεπλψ Βριεφ
Βριεφ 106 (106) ................................ Σεϖερε Ιµπαιρµεντ, Νεεδ φορ Μεδιχαλ Αδϖισορ ιν Ρεµοτε Ονσετ Χασε, Παστ
Ωορκ,Χρεδιβιλιτψ Πλαιντιφφσ Βριεφ
Βριεφ 107 (107) ................................ Τρεατινγ Πηψσιχιαν, Νεεδ το Φολλοω Αππεαλσ Χουνχιλ Ρεµανδ Ορδερσ, Χρεδιβιλιτψ
Πλαιντιφφσ Βριεφ
Βριεφ 108 (108) ................................ Νεεδ το Φολλοω Αππεαλσ Χουνχιλ Ρεµανδ Ορδερσ, Σεϖεριτψ, ΡΦΧ, Χρεδιβιλιτψ
Πλαιντιφφσ Βριεφ
Βριεφ 109 (109) ................................ Χηρονιχ Φατιγυε Σψνδροµε, Συβϕεχτιϖε Σψµπτοµσ, Σεϖεριτψ Στανδαρδ Πλαι ντιφφσ
Βριεφ
Βριεφ 110 (110) ................................ Ρεθυιρεδ Ρεϖιεω οφ Μενταλ Ιµπαιρµεντ βψ Θυαλιφιεδ Πσψχηολογιστ ορ
Πσψχηιατριστ, Τρεατινγ Πηψσιχιανσ Οπινιον, ΡΦΧ, Χρεδιβιλιτψ, ςΕ Τεστιµονψ
Πλαιντιφφσ Ινιτιαλ Βριεφ
Βριεφ 111 (111) ................................ Εϖαλυατιον οφ ∆επρεσσιον, ΡΦΧ, Συβϕεχτιϖε Χοµπλαιντσ, Νεεδ φορ ςοχατιοναλ
Εξπερτ Τεστιµονψ Πλαιντιφφσ Ινιτιαλ Βριεφ
Βριεφ 112 (112) ................................ Εϖαλυατιον οφ ∆επρεσσιον, ΡΦΧ, Συβϕεχτιϖε Χοµπλαιντσ, Νεεδ φορ ςοχατιοναλ
Εξπερτ Τεστιµονψ Πλαιντιφφσ Ρεπλψ Βριεφ
Βριεφ 113 (113) ................................ Ρεαχηινγ Λιµιτατιονσ, Τρεατινγ Πηψσιχιανσ Οπινιον, Ρεϖερσαλ ϖ. Ρεµανδ φορ αν
Αωαρδ οφ Βενεφιτσ Πλαιντιφφσ Βριεφ
Βριεφ 114 (114) ................................ ΡΦΧ, Φαιλυρε το Φολλοω Τρεατµεντ, Χοµποσιτε ϑοβσ, Νεεδ το Φολλοω Αππεαλσ
Χουνχιλ Ρεµανδ Ορδερσ Πλαιντιφφσ Βριεφ ανδ Πλαιντι φφσ Ρεπλψ Βριεφ
Βριεφ 115 (115) ................................ Τρεατινγ Πηψσιχιανσ Οπινιον, ΡΦΧ, Παστ Ωορκ Φινδινγ, Χρεδιβιλιτψ Αππελλαντσ
Ινιτιαλ Βριεφ ανδ Αππελλαντσ Ρεπλψ Βριεφ
Βριεφ 116 (116) ................................ Εϖαλυατιον οφ Ηεπατιτισ, Εϖαλυατιον οφ ∆επρεσσιον, ςΕ Τεστιµονψ Πλαιντιφφσ
Βριεφ

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT