Case survey

AuthorSarah H. Bohr/Kimberly V. Cheiken
Pages720-955
ΧΑΣΕ ΣΥΡςΕΨ
♣ 100 ΣΕΘΥΕΝΤΙΑΛ ΕςΑΛΥΑΤΙΟΝ ΠΡΟΧΕΣΣ
♣ 101 ∆εφινιτιον οφ ∆ισαβιλιτψ
♣ 101.1 Στατυτορψ ∆εφινιτιον
♣ 101.2 Πυρποσε οφ τηε Σοχιαλ Σεχυριτψ Αχτ
♣ 101.3 Χλαιµαντσ Βυρδεν το Προϖε ∆ισαβιλιτψ
♣ 101.4 Εϖιδενχε Χονσιδερεδ ιν ∆ετερµινινγ ∆ισαβιλιτψ
♣ 101.5 ∆υρατιον οφ Ιµπαιρµεντσ
♣ 101.6 Χηιλδηοοδ ∆ισαβιλιτψ Ινσ υρανχε Βενεφιτσ
♣ 101.7 Στατυτορψ Βλινδνεσσ
♣ 102 Στεπ 1: Συβσταντιαλ Γαινφυλ Αχτιϖιτψ (Σγα)
♣ 102.1 ∆εφινιτιον οφ ΣΓΑ
♣ 102.2 ΠαρτΤιµε Ωορκ ασ ΣΓ Α
♣ 102.3 Ιλλεγαλ Αχτιϖιτψ ασ ΣΓΑ
♣ 102.4 Ωορκ Αχτιϖιτψ Ωηιχη ισ αν Υ νσυχχεσσφυλ Ωορκ Αττεµπτ
♣ 102.5 Ρετυρν το Ωορκ ασ Παρτ οφ Τριαλ Ωορκ Περιοδ
♣ 102.6 Ωορκ Περφορµεδ Υνδερ Σπεχιαλ Χονδιτιονσ
♣ 102.7 ΣΓΑ φορ ΣελφΕµπλοψεδ Ινδιϖιδυαλσ
♣ 103 Στεπ 2: Σεϖερε Ιµπαιρµεντ
♣ 103.1 ∆εφινιτιον οφ Σεϖεριτψ
♣ 103.2 Σεϖεριτψ: Νεεδ το Χονσιδερ Χοµβινεδ Εφφεχτ οφ Ιµπαιρµεντσ
♣ 103.3 Σεϖεριτψ: Νεεδ το Χονσιδερ Συβϕεχτιϖε Σψµπτοµσ
♣ 103.4 Σεϖεριτψ: ΑΛϑσ ∆υτψ το Λιστ αλλ Σεϖερε Ιµπαιρµεντσ
♣ 103.5 ΑΛϑσ ∆υτψ το Μακε Σπεχιφιχ Φινδινγσ Ρεγαρδινγ Σεϖεριτψ
♣ 103.6 Εφφεχτ οφ Αβσενχε οφ Μεδιχαλ Σιγνσ ορ ∆ιαγνοσισ
♣ 104 Στεπ 3: Λιστεδ Ιµπαιρµεντ
♣ 104.1 Εφφεχτ οφ Ιµπαιρµεντ Μεετινγ ορ Εθυαλινγ α Λιστινγ
♣ 104.2 Μεετινγ α Λιστινγ Γενεραλ
♣ 104.3 Υσε οφ Μεδιχαλ Εξπερτ Οπινιονσ ιν Εϖαλυατινγ Ωηε τηερ Λιστινγ ισ Μετ
♣ 104.4 Μεδιχαλλψ Εθυιϖαλεντ το α Λιστινγ Γενεραλ
♣ 104.5 Μεδιχαλ Εθυιϖαλενχε το α Λιστινγ: ΑΛϑσ Ρεσπονσιβιλιτψ το Οβταιν Μεδιχαλ Εξπ ερτ Οπινιον
♣ 104.6 Μεδιχαλ Εθυιϖαλενχε το α Λιστινγ: Νεεδ το Χονσιδερ Χοµβινεδ Εφφεχτ οφ Ιµπαιρµεντσ
♣ 104.7 ΑΛϑσ ∆υτψ το ∆ισχυσσ Ωηετηερ Ιµπαιρµεντ(σ) Μεετσ/Εθυαλσ α Λιστινγ
♣ 105 Ρεσιδυαλ Φυνχτιοναλ Χαπαχιτψ (Ρφχ)
♣ 105.1 ∆εφινιτιον οφ ΡΦΧ
♣ 105.2 ∆εφινιτιον οφ Σεδενταρψ Ω ορκ
♣ 105.3 ∆εφινιτιον οφ Λιγητ Ωορκ
♣ 105.4 ∆εφινιτιον οφ Μεδιυµ Ωορκ
♣ 105.5 Σιτ/Στανδ Οπτιον ανδ ιτσ Ιµπαχτ ον ΡΦΧ
♣ 105.6 ΡΦΧ Φορµσ
♣ 105.7 ΡΦΧ: Νεεδ το Χονσιδερ Αλλ Ιµπαιρµεντσ
♣ 105.8 ΡΦΧ: Νεεδ το Χονσιδερ Εφφεχτ οφ Μενταλ Ιµπαιρµεντσ
♣ 105.9 Στρεσσ ανδ ιτσ Εφφεχτ ον τηε Αβιλιτψ το Ωορκ
♣ 105.10 Λαχκ οφ αν Υπδατεδ ορ Ανψ ΡΦΧ Ασσεσσµεντ ιν τηε Ρεχορδ
♣ 105.11 ΡΦΧ: Νεεδ το Χονσιδερ ΝονΜεδιχαλ Εϖιδενχε
♣ 105.12 ΡΦΧ: Μυστ βε Συππορτεδ βψ τηε Ρεχορδ
♣ 105.13 Αβσεντεεισµ ανδ ιτσ Εφφεχτ ον Αβιλιτψ το Ωορκ
♣ 105.14 ΡΦΧ: Νεεδ το Χονσιδερ Χλαιµαντσ Τ εστιµονψ
♣ 105.15 ΡΦΧ: ∆οχυµεντατιον Ρεθυιρεµεντσ
♣ 105.16 Ρεστ Περιοδσ ανδ Τηειρ Ιµπαχτ ον ΡΦΧ
ΣΟΧΙΑΛ ΣΕΧΥΡΙΤΨ ΙΣΣΥΕΣ ΑΝΝΟΤΑΤΕ∆
♣ 106 Στεπ 4: Παστ Ρελεϖαντ Ωορκ
♣ 106.1 Χλαιµαντσ Βυρδεν το Εσταβλιση Ιναβιλιτψ το Περφορµ Παστ Ρελεϖαντ Ωορκ
♣ 106.2 Παστ Ρελεϖαντ Ωορκ Γενεραλ
♣ 106.3 ΑΛϑσ ∆υτψ το Μακε Φινδινγσ Ρεγαρδινγ Πηψσιχαλ ανδ Μενταλ ∆εµανδσ οφ Παστ Ρελεϖαντ Ωορκ
♣ 106.4 Παστ Ρελεϖαντ Ωορκ: Ωορκ Περφορµεδ φορ Σηορτ Περιοδσ οφ Τιµε
♣ 106.5 Παστ Ρελεϖαντ Ωορκ: ϑοβ Τραινινγ ανδ Οτηερ Ωορκ Περφορµεδ Υνδερ Σπεχιαλ Χονδιτιονσ
♣ 106.6 Παστ Ρελεϖαντ Ωορκ: Ωορκ Περφορµεδ Μορε τηαν Φιφτεεν Ψεαρσ Πριορ το τηε ∆ατε οφ Αδϕυδιχατιον
♣ 106.7 Παστ Ρελεϖαντ Ωορκ: Ωορκ Νο Λονγερ Αϖαιλαβλε
♣ 106.8 Νο Νεεδ φορ ςοχατιοναλ Εξπερτ ατ Στεπ Φουρ
♣ 106.9 Νεεδ φορ Παστ Ρελεϖαντ Ωορκ το βε ΣΓΑ
♣ 106.10 Χοµποσιτε ϑοβσ
107 Στεπ 5: Οτηερ Ωορκ
♣ 107.1 Χοµµισσιονερσ Βυρδεν το Εσταβλιση Οτηερ Ωορκ
♣ 107.2 Οτηερ Ωορκ: Νεεδ το Χονσιδερ Χοµβινεδ Εφφεχτ οφ Ιµπαιρµεντσ
♣ 107.3 Υσε οφ Μεδιχαλςοχατιοναλ Γυιδελινεσ, ορ Γριδσ
♣ 107.4 Εφφεχτ οφ Βορδερλινε Αγε ον τηε Αππλιχατιον οφ τηε Γριδσ
♣ 107.5 Εϖαλυατιον οφ Ιλλιτεραχψ
♣ 107.6 Εϖαλυατιον οφ Εδυχατιον
♣ 107.7 Εφφεχτ οφ τηε Ιναβιλιτψ το Σπεακ Ενγλιση ον τηε Αππλιχατιον οφ τηε Γριδσ
♣ 107.8 Σκιλλ Λεϖελσ οφ ϑοβσ
♣ 107.9 Τρανσφεραβιλιτψ οφ Σκιλλσ
♣ 107.10 Αππλιχατιον οφ τηε Γριδσ το Ψουνγερ Χλαιµα ντσ
♣ 107.11 Εφφεχτ οφ Βορδερλινε Μενταλ Χαπαχιτψ ον τηε Αππλιχατιον οφ τηε Γριδσ
♣ 107.12 Νονεξερτιοναλ Ιµπαιρµεντσ ανδ τηειρ Ιµπαχτ ον τηε Αππλιχατιον οφ Γριδσ
♣ 107.13 Ιναβιλιτψ το Περφορµ τηε Φυλλ Ρανγε οφ Ωορκ ανδ ιτσ Ιµπαχτ ον τηε Αππλιχατιον οφ τ ηε Γριδσ
♣ 107.14 Μανιπυλατιϖε Λιµιτατιονσ ανδ τηειρ Εφφεχτ ον τηε Αβιλιτψ το Περφορµ τηε Φυλλ Ρα νγε οφ Σεδενταρψ Ωορκ
♣ 107.15 Ιναβιλιτψ το Στοοπ ανδ ιτσ Εφφεχτ ον τηε Αβιλιτψ το Περφορµ τηε Φυλλ Ρανγε οφ Σεδενταρ ψ Ωορκ
♣ 107.16 Νεεδ φορ ςοχατιοναλ Εξπερτ Τεστιµονψ Πρεσενχε οφ Νονεξερτιοναλ Ιµπαιρµεντσ
♣ 107.17 Νεεδ φορ ςοχατιοναλ Εξπερτ Τεστιµονψ Ιναβιλιτψ το Περφορµ τηε Φυλλ Ρανγε οφ Ωορκ
♣ 107.18 Εφφεχτ οφ Α∆Α ον τηε Αβιλιτψ το Περφορµ Οτηερ Ωορκ
♣ 107.19 Σιγνιφιχαντ Νυµβερ οφ ϑοβσ ιν τηε Νατιοναλ Εχονοµψ
♣ 107.20 Νεεδ το βε Αβλε το Ενγαγε ιν ΦυλλΤιµε Ωορκ Αχτιϖιτιεσ
♣ 107.21 Χλαιµαντσ Οϖερ Αγε 55 Σπεχιαλ Ισσυεσ
♣ 107.22 Αππλιχατιον οφ τηε ΩορνΟυτ Ωορκερ Ρε γυλατιον
♣ 200 ΑΣΣΕΣΣΜΕΝΤ ΟΦ ∆ΙΣΑΒΙΛΙΤΨ ΙΣΣΥΕΣ
♣ 201 Μεδιχαλ Ιµπροϖεµεντ Ισσυεσ
♣ 201.1 Μεδιχαλ Ιµπροϖεµεντ Στανδαρδ
♣ 201.2 Μεδιχαλ Ιµπροϖεµεντ: Ρεθυιρεδ ιν Χλοσεδ Περιοδ οφ ∆ισαβιλιτψ Χασεσ
♣ 201.3 Μεδιχαλ Ιµπροϖεµεντ: Εφφεχτ οφ Παρτιχιπατιον ιν ςοχατιοναλ Ρεηαβιλιτατιον Π ρογραµ
♣ 201.4 Φαιλυρε το Σεεκ Μεδιχαλ Τρεατµεντ ανδ ιτσ Ιµπαχτ ον Μεδιχαλ Ιµπροϖεµεντ
♣ 201.5 Βασισ το Φινδ Μεδιχαλ Ιµπροϖεµεντ
♣ 201.6 Χοµµισσιονερσ Βυρδεν ι ν Μεδιχαλ Ιµπροϖεµεντ Χασεσ
♣ 202 Ωειγητ Οφ Τρεατινγ Πηψσιχιανσ Οπινιον
♣ 202.1 Ρεγυλατορψ Στανδαρδ Ρεγαρδινγ Ωειγητ οφ Τρεατινγ Πηψσιχιανσ Οπινιον
♣ 202.2 Τρεατινγ Πηψσιχιαν Ρυλε βψ Χιρχυιτσ
♣ 202.3 Φαχτορσ Αφφεχτινγ Ωειγητ οφ Τρεατινγ Πηψσιχιανσ Οπινιον
♣ 202.4 Τρεατινγ Πηψσιχιανσ Οπινιον Ρεγαρδινγ Υλτιµατε Ισσυε οφ ∆ισαβιλιτψ
♣ 202.5 Ρετροσπεχτιϖε Οπινιον φροµ Τρεατινγ Πηψσιχιαν
♣ 202.6 ΑΛϑσ ∆υτψ το ∆εϖελοπ Εϖιδενχε φροµ Τρεατινγ Πηψσιχιαν
♣ 202.7 ΑΛϑσ ∆υτιεσ Ρεγαρδινγ Χονσιδερατιον οφ Εϖιδενχε φροµ Τρεατινγ Πηψσιχια ν
♣ 202.8 Νεεδ φορ ΑΛϑ το Προϖιδε Γοοδ Χαυσε φορ Ρεϕεχτινγ Τρεατινγ Πηψσιχιανσ Οπινιον
♣ 202.9 Βασισ το Ρεϕεχτ Τρεατινγ Πηψσιχιανσ Οπινιον
ΧΑΣΕ ΣΥΡςΕΨ
♣ 202.10 Τρεατινγ Τηεραπιστ ισ αν Αχχεπταβλε Μεδιχαλ Σουρχε
♣ 202.11 Αχχεπταβλε Μεδιχαλ Σουρχεσ
♣ 202.12 Τρεατινγ Πηψσιχιανσ Οπινιον Ρεγαρδινγ Αβιλιτψ το Οβταιν Εµπλοψµεντ
♣ 203 Ωειγητ Οφ Τηε Εϖιδενχε
♣ 203.1 Τηε ΑΛϑσ ∆υτψ το Ωειγη Αλ λ τηε Εϖιδενχε
♣ 203.2 Ωειγητ οφ Υνχοντροϖερτεδ Μεδιχαλ Εϖιδενχε
♣ 203.3 Εϖαλυατινγ τηε Ωειγητ οφ Ανψ Μεδιχαλ Οπινιον
♣ 203.4 Ωειγητ οφ Τρεατινγ Πηψσιχ ιαν ϖ. Χονσυλτινγ Πηψσιχιαν
♣ 203.5 Ωειγητ οφ Τρεατινγ Πηψσιχ ιαν ϖ. ΝονΕξαµινινγ Πηψσιχιαν
♣ 203.6 Ωειγητ οφ τηε ΝονΕξαµινινγ Ρεϖιε ωινγ Χονσυλταντ
♣ 203.7 Ωειγητ οφ Εξαµινινγ Πηψσι χιαν ϖ. ΝονΕξαµινι νγ Πηψσιχιαν
♣ 203.8 Ωειγητ οφ Σπεχιαλιστ ϖ. ΝονΣπεχιαλιστ
♣ 203.9 Ρετροσπεχτιϖε ∆ιαγνοσισ βψ Πηψσιχιανσ
♣ 203.10 Ωειγητ οφ Ρεχεντ Μεδιχαλ Εϖιδενχε
♣ 203.11 Ρεϕεχτιον οφ Μεδιχαλ Οπινιον Ωηιχη ισ Βασεδ ον Σψµπτοµολογψ
♣ 203.12 Ρεϕεχτιον οφ Πηψσιχιανσ Οπινιον Σεχυρεδ βψ αν Αττορνεψ
♣ 203.13 Ωειγητ οφ αν Υνσιγνεδ Μεδ ιχαλ Ρεπορτ φροµ Χονσυλτινγ Πηψσιχιαν
♣ 203.14 Ωειγητ οφ Εϖιδενχε φροµ α Χηιροπραχτορ
♣ 203.15 Ωειγητ οφ Εϖιδενχε φροµ α Νυρσε Πραχτιτιονερ
♣ 203.16 ΑΛϑ Χαννοτ Συβστιτυτε Ηισ ορ Ηερ Οων Οπινιον φορ Μεδιχαλ Εξπερτσ Οπινιον
♣ 203.17 Ωειγητ οφ Τεστιµονψ οφ Λαψ Ωιτνεσσεσ
♣ 203.18 Ωειγητ οφ Εϖιδενχε φροµ α Ποδιατριστ
♣ 203.19 Ωειγητ οφ Εϖιδενχε φροµ α Μενταλ Ηεαλτη Χουνσελορ
♣ 203.20 ∆υτψ το Ρεχονταχτ Χονσυλτατιϖε Πηψσιχιαν
♣ 203.21 Ωειγητ οφ Οπινιον Βασεδ ο ν α Ρεϖιεω οφ Αλλ τηε Εϖιδενχε
♣ 203.22 Ωειγητ ανδ Αδµισσιβιλιτψ οφ Ινϖεστιγατιϖε Ρεπορτσ/Συρϖειλλανχε Τ απεσ
♣ 203.23 Ρεϕεχτιον οφ Ιµπαιρµεντ Βεχαυσε Χαυσε οφ Ιµπαιρµεντ ισ Υνκνο ων
♣ 204 Χρεδιβιλιτψ
♣ 204.1 Νεεδ φορ Χρεδιβιλιτψ Φινδινγσ
♣ 204.2 ΑΛϑσ Χρεδιβιλιτψ Φινδινγσ Εντιτλεδ το ∆εφερενχε
♣ 204.3 Φαχτορσ το Χονσιδερ ιν Μακινγ Χρεδιβιλιτψ ∆ετερµινατιονσ
♣ 204.4 ∆ισχρεδιτινγ Τεστιµονψ Βασεδ ον Ινχονσιστενχ ιεσ ιν τηε Ρεχορδ
♣ 204.5 ∆ισχρεδιτινγ Τεστιµονψ Βασεδ ον τηε Μοτιϖεσ οφ Ωιτνεσσεσ
♣ 204.6 Λαχκ οφ Μεδιχαλ Τρεατµεντ ανδ Χρεδιβιλιτψ
♣ 204.7 Ωορκ Ηιστορψ ανδ Χρεδιβιλιτψ
♣ 204.8 ∆αιλψ Αχτιϖιτιεσ ανδ Ιµπαχτ ον Χρεδιβιλιτψ
♣ 204.9 Μεδιχαλ Ρεγιµεν ανδ Ιµπαχτ ον Χρεδιβιλιτψ
♣ 204.10 Λαχκ οφ Οβϕεχτιϖε Μεδιχαλ Εϖιδενχε ανδ Χρεδιβιλιτψ
♣ 204.11 Χρεδιβιλιτψ ανδ Μεδιχαλ Οπινιον τηατ Χλαιµαντ ισ Εξαγγερατινγ
♣ 204.12 Χρεδιβιλιτψ Φινδινγσ Βασεδ ον Ερρορσ οφ Φαχτ ορ Λογιχ
♣ 205 Εϖαλυατιον Οφ Χοµπλαιντσ Οφ Παιν Ανδ Οτηερ Συβϕεχτιϖε Σψµπτοµσ
♣ 205.1 Στατυτορψ ανδ Ρεγυλατορψ Παιν Στανδαρδ
♣ 205.2 Παιν Στανδαρδ βψ Χιρχυιτσ
♣ 205.3 Αππλιχατιον οφ τηε Παιν Στανδαρδ το Οτηερ Συβϕεχτιϖε Σψµπτοµσ
♣ 205.4 Παιν Τεστιµονψ Συππορτεδ βψ Μεδιχαλ Εϖιδενχε Μυστ βε Αφφορδεδ Γρεατ Ωειγητ
♣ 205.5 Ρεϕεχτινγ Συβϕεχτιϖε Χοµπλαιντσ Βασεδ ον τηε Λαχκ οφ Οβϕεχτιϖε Εϖιδενχε
♣ 205.6 Ρεϕεχτινγ Συβϕεχτιϖε Χοµπλαιντσ Βασεδ ον Ινχονσιστενχιεσ ιν τηε Ρεχορδ
♣ 205.7 Ρεϕεχτινγ Συβϕεχτιϖε Χοµπλαιντσ Βασεδ ον τηε Φαιλυρε το Σεεκ Μεδιχαλ Τρεατµεντ
♣ 205.8 Ρεϕεχτινγ Συβϕεχτιϖε Χοµπλαιντσ Βασεδ ον τηε Φαιλυρε το Τακε Πρεσχριπτιον Μεδιχατιον
♣ 205.9 Ρεϕεχτινγ Συβϕεχτιϖε Χοµπλαιντσ Βασεδ ον ∆αιλψ Αχτιϖιτιεσ
♣ 205.10 Νεεδ το Προϖιδε Σπεχιφιχ Ρεασονσ φορ Ρεϕεχτινγ Συβϕεχτιϖε Σψµπτοµ Τεστιµονψ
♣ 205.11 Νεεδ το Χονσιδερ Επισοδιχ Νατυρε οφ Συβϕεχτιϖε Σψµπτοµσ
♣ 205.12 Νεεδ το Χονσιδερ Σιδε Εφφεχτσ οφ Μεδιχατιον ιν Εϖαλυατινγ Συβϕεχτιϖε Σψµπτοµ Τεστιµονψ
♣ 205.13 Εφφεχτ οφ Φαιλινγ το Προϖιδε Συφφιχιεντ Ρεασονσ φορ Ρεϕεχτινγ Συβϕεχτιϖε Σ ψµπτοµ Τεστιµονψ

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT