Products Liability and Toxic Tort Cases

AuthorRonald G. Bankston/John A. Tarantino
Pages332-385
8−328
Χηαπτερ 8
Προδυχτσ Λιαβιλιτψ ανδ Τοξιχ
Τορτ Χασεσ
♣800 Ιντερϖιεω, Ινϖεστιγατιον ανδ Εϖαλυατιον
♣810 Ιντερρογατοριεσ
♣820 ∆εποσιτιον Χηεχκλιστσ
♣830 Ρεθυεστσ φορ Προδυχτιον
♣840 Ρεθυεστσ φορ Αδµισσιονσ
♣850 Μοτιονσ
♣860 Τοξιχ Τορτ Λιτιγατιον
♣800 Ιντερϖιεω, Ινϖεστιγατιον ανδ Εϖαλυατιον
♣801 Χλιεντ Ιντερϖιεω Θυεστιονναιρε
♣802 Εξπερτ Ωιτνεσσ Ιντακε Σηεετ: Προδυχτ Λιαβιλιτψ Χασεσ
♣802.1 Χηεχκλιστ φορ Ρεταινινγ Εξπερτ ιν Προδυχτ Λιαβιλιτψ Χασεσ
♣802.2 Χηεχκλιστ ον Φουνδατιον φορ Εξπερτ Ωιτνεσσ Οπινιον
♣803 Χασε Εϖαλυατιον Χηεχκλιστ
♣803.1 Βρινγινγ Τηιρδ Παρτψ Λιαβιλιτψ Χλαιµσ φορ Ωορκπλαχε Ινϕυριεσ
♣804 Προδυχτ Λιαβιλιτψ Χοµπλαιντσ
♣804.1 Σιµπλε Προδυχτ Λιαβιλιτψ Χοµπλαιντ
♣804.2 Μυλτι−Χλαιµ Προδυχτ Λιαβιλιτψ Χοµπλαιντ
♣804.3 Προδυχτ Λιαβιλιτψ ΧοµπλαιντΑυτοµοβιλε Αχχιδεντ (∆εφεχτσ ιν ∆εσιγν οφ Σαφετψ Βελτσ,
Στεερινγ Ωηεελ ανδ Στεερινγ Χολυµν)
♣804.4 Προδυχτ Λιαβιλιτψ ΧοµπλαιντΑυτοµοβιλε Αχχιδεντ
♣804.5 Αυτοµοβιλε Προδυχτ Λιαβιλιτψ Χλαιµσ: Χρασηωορτηινεσσ
♣805 ∆ισχοϖερψ Χηεχκλιστ
♣805.1 Φορειγν ∆ισχοϖερψ Προβλεµσ
♣806 Σπολιατιον οφ Εϖιδενχε
♣807 Τηε Πρεεµπτιον ∆εφενσε
♣808 Φαιλυρε το Ωαρν Χλαιµσ: Ρεγυλατεδ Προδυχτσ
♣809 Λιαβιλιτψ οφ Τραδε Ασσοχιατιον Μεµβερσ
♣810 Ιντερρογατοριεσ
♣810.1 ∆εφινιτιονσ ανδ Ινστρυχτιονσ φορ Ιντερρογατοριεσ ανδ Ρεθυεστσ φορ Προδυχτιον
♣811 Πλαιντιφφ το ∆εφενδαντ
♣811.1 Ενϖιρονµεντ οφ Υσε
8−329
ΠΡΟ∆ΥΧΤΣ ΛΙΑΒΙΛΙΤΨ ΑΝ∆ ΤΟΞΙΧ ΤΟΡΤ ΧΑΣΕΣ
♣811.2 Μανυφαχτυρινγ Προχεσσ
♣811.3 ∆ιστριβυτιον ανδ Ποστ−Μαρκετινγ Πηασε
♣811.4 Χοντεντιον Ιντερρογατοριεσ
♣811.5 ∆ισχοϖερψ Ρεθυεστσ το Μανυφαχτυρερ ιν αν ΣΥς Ρολλοϖερ Χασε
♣811.6 ΣΥς Ρολλοϖερ Αχχιδεντ Ιντερρογατοριεσ
♣811.7 ΣΥς Οχχυπαντ Εϕεχτιον Ιντερρογατοριεσ
♣811.8 ∆ισχοϖερψ Ρεθυεστσ το Εθυιπµεντ Ρενταλ Χοµπανψ
♣811.9 Εθυιπµεντ Ρενταλ Ιντερρογατοριεσ το ∆εφενδαντ
♣812 ∆εφενδαντ το Πλαιντιφφ
♣813 ∆εφενδαντσ Φιρστ Σετ οφ Χοντεντιον Ιντερρογατοριεσ το Πλαιντιφφ
♣820 ∆εποσιτιον Χηεχκλιστσ
♣821 Πλαιντιφφ το ∆επονεντ (∆εφενδαντσ Εξπερτ)
♣822 ∆εφενδαντ το ∆επονεντ (Πλαιντιφφ)
♣823 Πλαιντιφφ το ∆εφενδαντ Μανυφαχτυρερ
♣824 ∆εφενδαντ το ∆επονεντ (Πλαιντιφφσ Εξπερτ)
♣830 Ρεθυεστσ φορ Προδυχτιον
♣831 Πλαιντιφφσ Ρεθυεστ
♣831.1 ΣΥς Ρολλοϖερ ανδ Οχχυπαντ Εϕεχτιον Ρεθυεστσ φορ Προδυχτιον
♣831.2 Εθυιπµεντ Ρενταλ Ρεθυεστ φορ Προδυχτιον το ∆εφενδαντ
♣832 ∆εφενδαντσ Ρεθυεστ
♣840 Ρεθυεστσ φορ Αδµισσιονσ
♣841 Πλαιντιφφσ Ρεθυεστ
♣842 ∆εφενδαντσ Ρεθυεστ
♣850 Μοτιονσ
♣851 Ινσπεχτιον οφ Προδυχτ
♣852 Πηψσιχαλ ανδ Μενταλ Εξαµινατιον
♣853 ϑυρψ Θυεστιονναιρε ιν Προδυχτ Λιαβιλιτψ Χασε
♣860 Τοξιχ Τορτ Λιτιγατιον
♣861 Συπερφυνδ Λεγισλατιον
♣862 Στατυτε οφ Λιµιτατιονσ Χονχερνσ
♣863 Μεδιχαλ Συρϖειλλανχε ∆αµαγεσ
♣864 Τηε ∆εφενσε Ποσιτιον ον ΧΕΡΧΛΑ Λιτιγατιον
♣865 Χηεχκλιστ: Τοξιχ Τορτ Λιτιγατιον
♣865.1 ΦΙΦΡΑ Πρεεµπτιον
♣865.2 Εϖαλυατιον οφ Τοξιχ Τορτ Χασεσ
♣865.3 Χηεχκλιστ ον ∆εφενσε Τηεµεσ ιν Τοξιχ Τορτ Χασεσ
♣865.4 Τοξιχ Τορτ/Πηαρµαχευτιχαλ Χλιεντ Σχρεενινγ
♣865.5 Τοξιχ Τορτ (Τοξιχ Εξποσυρε ορ Πηαρµαχευτιχαλ): Χλιεντ Θυεστιονναιρε
♣866 Τοξιχ Τορτ: ∆ραφτινγ τηε Χοµπλαιντ
♣866.1 Σαµπλε Χοµπλαιντ: Τοξιχ Τορτ Χασε
♣866.2 Τοξιχ Τορτ Σαµπλε Χοµπλαιντ (Αλτερνατιϖε Φορµ, Οχχυπατιοναλ ΕξποσυρεΠροδυχτ
Λιαβιλιτψ
♣866.3 Τοξιχ Τορτ Σαµπλε Χοµπλαιντ (Αλτερνατιϖε Φορµ, Οχχυπατιοναλ ΕξποσυρεΠρεµισεσ
Λιαβιλιτψ
♣867 Σιχκ Βυιλδινγ Σψνδροµε
♣867.1 Χηεχκλιστ ον Πρεπαρινγ φορ τηε Σιχκ Βυιλδινγ Σψνδροµε Χασε
♣867.2 Τοξιχ Μολδ Λιτιγατιον
♣867.3 Χηεχκλιστ ον Τοξιχ Μολδ Ισσυεσ
♣868 Ελεχτροµαγνετιχ Ραδιατιον
♣868.2 ϑυρορ Θυεστιονναιρε ιν Τοξιχ Τορτ Χασε
♣869 Εφφεχτ οφ ∆αυβερτ ον Τοξιχ Τορτ Λιτιγατιον
♣869.1 Μεµορανδυµ οφ Λαω ιν Συππορτ οφ Ρεθυεστ φορ ∆αυβερτ Ηεαρινγ
8−330
ΠΕΡΣΟΝΑΛ ΙΝϑΥΡΨ ΦΟΡΜΣ
♣870 Μεδιχαλ Εξπερτσ ιν Τοξιχ Τορτ Λιτιγατιον
♣871 Σαµπλε Φορµ: Πλαιντιφφσ Ιντερρογατοριεσ το ∆εφενδαντ ιν α Τοξιχ Τορτ Χασε
♣871.1 Τοξιχ Τορτ Σαµπλε Ιντερρογατοριεσ το ∆εφενδαντ (Αλτερνατιϖε Φορµ,
Οχχυπατιοναλ Εξποσυρε)
♣872 Σαµπλε Φορµ: ∆εφενδαντσ Ιντερρογατοριεσ το Πλαιντιφφσ ιν α Τοξιχ Τορτ Χασε
♣873 Σαµπλε Φορµ: ∆εφενδαντσ Ρεθυεστ φορ Προδυχτιον οφ ∆οχυµεντσ το Πλαιντιφφσ ιν α
Τοξιχ Τορτ Χασε
♣873.1 Τοξιχ Τορτ Σαµπλε Ρεθυεστ φορ Προδυχτιον το ∆εφενδαντ (Οχχυπατιοναλ Εξποσυρε)

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT