Premises Liability

AuthorRonald G. Bankston/John A. Tarantino
Pages306-331
7−302
Χηαπτερ 7
Πρεµισεσ Λιαβιλιτψ
♣700 Ιντερϖιεω, Ινϖεστιγατιον ανδ Εϖαλυατιον
♣710 Ιντερρογατοριεσ
♣720 ∆εποσιτιον Χηεχκλιστσ
♣730 Ρεθυεστσ φορ Προδυχτιον
♣740 Ρεθυεστσ φορ Αδµισσιονσ
♣750 Μοτιονσ
♣760 Πραχτιχε ΤιπσΠροϖινγ Νεγλιγενχε ιν Σλιπ ανδ Φαλλ
♣700 Ιντερϖιεω, Ινϖεστιγατιον ανδ Εϖαλυατιον
♣700.1 Πρεµισεσ Λιαβιλιτψ: ∆εφενδαντ Μυστ Ηαϖε Χοντρολ ανδ Κνοωλεδγε ορ Νοτιχε
♣701 Χλιεντ Ιντερϖιεω Θυεστιονναιρε
♣702 Εξπερτ Ωιτνεσσ Ιντακε Σηεετ: Πρεµισεσ Λιαβιλιτψ Χασεσ
♣702.1 Χηεχκλιστ ον Εξπερτ Τεστιµονψ ιν Σλιπ ανδ Φαλλ Χασεσ
♣703 Χασε Εϖαλυατιον Χηεχκλιστ
♣703.1 Χηεχκλιστ ον Προϖινγ Αχτυαλ ανδ Χονστρυχτιϖε Κνοωλεδγε
♣703.2 Υσινγ Φορενσιχ Βιοµεχηανιχσ το Ρεσολϖε Υνωιτνεσσεδ Φαλλσ
♣703.3 Φορενσιχ Αππλιχατιον οφ Χοµπυτερ Σιµυλατιον οφ Φαλλσ
♣703.4 Σπεχιαλ ∆εφενσεσ το Σλιπ ανδ Φαλλ Χασεσ: Στατυτεσ οφ Ρεποσε
♣704 Πρεµισεσ ΛιαβιλιτψΣλιπ ανδ Φαλλ Χοµπλαιντσ
♣704.1 Σλιπ ανδ Φαλλ Χοµπλαιντ
♣704.2 Σλιπ ανδ Φαλλ Χοµπλαιντ Ωιτη Λοσσ οφ Χονσορτιυµ Χλαιµ
♣704.3 Σλιπ ανδ Φαλλ ΧοµπλαιντΝεχκ, Βαχκ ανδ Σοφτ Τισσυε Ινϕυριεσ
♣704.4 Σλιπ ανδ Φαλλ ΧοµπλαιντΦραχτυρε
♣704.5 Σλιπ ανδ Φαλλ ΧοµπλαιντΧλοσεδ Ηεαδ Ινϕυρψ
♣704.6 Σλιπ ανδ Φαλλ Χοµπλαιντ∆ισχ Ινϕυρψ Ωιτη Χηρονιχ Παιν
♣704.7 Σλιπ ανδ Φαλλ ΧοµπλαιντΣοφτ Τισσυε Ινϕυρψ
♣705 ∆ισχοϖερψ Χηεχκλιστ
♣706 Σπεχιαλ Χασεσ: Λανδλορδ/Τεναντ
♣706.1 Χηεχκλιστ ον Λανδλορδ/Τεναντ Ρεσπονσιβιλιτιεσ
♣707 Σπεχιαλ Χασεσ: Στατυσ Χλασσιφιχατιον
♣707.1 Ινϖιτεεσ
♣707.2 Λιχενσεεσ
♣707.3 Τρεσπασσερσ
♣707.4 Αβρογατιον οφ Χοµµον Λαω Στατυσ ∆ιστινχτιονσ
7−303
ΠΡΕΜΙΣΕΣ ΛΙΑΒΙΛΙΤΨ
♣708 Πυβλιχ Εµπλοψεεσ
♣709 Χηεχκλιστ ον Χονχεπτσ οφ Χοµµερχιαλ Πρεµισεσ Λιαβιλιτψ
♣710 Ιντερρογατοριεσ
♣710.1 ∆εφινιτιονσ ανδ Ινστρυχτιονσ φορ Ιντερρογατοριεσ ανδ Ρεθυεστσ φορ Προδυχτιον
♣711 Πλαιντιφφ το ∆εφενδαντ
♣711.1 Πλαιντιφφ το ∆εφενδαντ Ιντερρογατοριεσ (Αλτερνατιϖε Φορµ)
♣711.2 Πλαιντιφφ το ∆εφενδαντ Ιντερρογατοριεσ (Χονστρυχτιον, Πλαντ/Φαχτορψ/Ρεφινερψ, ορ Οιλ/Νατυραλ
Γασ Προδυχτιον Οπερατιονσ)
♣712 ∆εφενδαντ το Πλαιντιφφ
♣712.1 ∆εφενδαντ το Πλαιντιφφ (Αλτερνατε Φορµ)
♣720 ∆εποσιτιον Χηεχκλιστσ
♣721 Πλαιντιφφ το ∆επονεντ
♣722 ∆εφενδαντ το ∆επονεντ
♣730 Ρεθυεστσ φορ Προδυχτιον
♣731 Πλαιντιφφσ Ρεθυεστ
♣731.1 Πλαιντιφφσ Ρεθυεστ φορ Προδυχτιον (Αλτερνατε Φορµ)
♣731.2 Πλαιντιφφ το ∆εφενδαντ Ρεθυεστσ φορ Προδυχτιον (Χονστρυχτιον/ϑοβ Σιτε, Πλαντ/Φαχτορψ/
Ρεφινερψ, ορ Οιλ/Νατυραλ Γασ Προδυχτιον Οπερατιονσ)
♣732 ∆εφενδαντσ Ρεθυεστ
♣732.1 ∆εφενδαντσ Ρεθυεστ φορ Προδυχτιον (Αλτερνατιϖε Φορµ)
♣740 Ρεθυεστσ φορ Αδµισσιονσ
♣741 Πλαιντιφφσ Ρεθυεστ
♣742 ∆εφενδαντσ Ρεθυεστ
♣750 Μοτιονσ
♣751 Ινσπεχτιον οφ Πρεµισεσ
♣751.1 Σαµπλε Φορµ: Μοτιον το Ινσπεχτ Πρεµισεσ (Αλτερνατιϖε Φορµ)
♣752 Πηψσιχαλ Εξαµινατιον
♣752.1 Μοτιον φορ Πηψσιχαλ Εξαµινατιον (Αλτερνατε Φορµ)
♣753 Πρετριαλ ∆ισχοϖερψ Χονφερενχε
♣760 ϑυρψ Θυεστιονναιρε (Πρεµισεσ Λιαβιλιτψ Χασε)

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT