Investigation and Evaluation

AuthorRonald G. Bankston/John A. Tarantino
Pages61-147
2−57
Χηαπτερ 2
Ινϖεστιγατιον ανδ Εϖαλυατιον
♣200 Ιν Γενεραλ
♣210 Ινϖεστιγατορσ
♣220 Λαψ Ωιτνεσσεσ
♣230 Ινσυρανχε Αδϕυστερσ
♣240 Μεδιχαλ Εξπερτσ
♣250 Εϖαλυατιον ανδ Αχχεπτανχε ορ Ρεϕεχτιον
♣260 Πραχτιχε ΤιπσΤακε ανδ Κεεπ Χοντρολ οφ τηε Χασε
♣200 Ιν Γενεραλ
♣201 Αχχιδεντ Ινφορµατιον Συµµαρψ Φορµ
♣210 Ινϖεστιγατορσ
♣211 Ινστρυχτιονσ το Ινϖεστιγατορ
♣212 Ινϖεστιγατιον Ρεπορτ Φορµ
♣212.1 Ινϖεστιγατιϖε Ρεπορτ Φορµ: ∆εφενσε
♣213 Υσινγ Ινϖεστιγατορσ το Οβταιν Ιµπεαχηµεντ Εϖιδενχε
♣220 Λαψ Ωιτνεσσεσ
♣221 Λαψ Ωιτνεσσ Ινϖεστιγατιον Χηεχκλιστ
♣222 Λεττερ το Προσπεχτιϖε Λαψ Ωιτνεσσ
♣223 Λεττερ Εξπλαινινγ Σερϖιχε οφ Συβποενα
♣223.1 Σαµπλε Συβποενα
♣224 Λαψ Ωιτνεσσ Ρεπορτ Φορµ
♣230 Ινσυρανχε Αδϕυστερσ
♣230.1 Χηεχκλιστ ον ∆εαλινγ ωιτη Ινσυρανχε Αδϕυστερσ
♣240 Μεδιχαλ Εξπερτσ
♣240.1 Χηεχκλιστ ον Αττορνεψ/Πηψσιχιαν Χοοπερατιον
♣241 Νοτιχε οφ Ρεπρεσεντατιον
♣242 Ρεθυεστσ φορ Πρεϖιουσ Μεδιχαλ Ηιστορψ
♣242.1 Ρεθυεστ το ∆οχτορ
♣242.2 Ρεθυεστ το Ηοσπιταλ
♣243 Ρεθυεστ φορ Μεδιχαλ Ρεπορτ
♣243.1 Φορµ: Ρεθυεστ φορ Πσψχηολογιχαλ Ρεπορτ
♣243.2 Ρεσουρχεσ το Λοχατε Μενταλ Ηεαλτη, Πσψχηιατριχ ανδ Πσψχηολογιχαλ Εξπερτσ
♣243.3 Υνδερστανδινγ Πσψχηολογιχαλ Ασσεσσµεντ οφ Ινϕυρψ
♣244 Ιµπαρτιαλ Μεδιχαλ Εξπερτ
♣244.1 Χηεχκλιστ οφ Ωαψσ το Υσε Ιµπαρτιαλ Μεδιχαλ Εξπερτ το Πλαιντιφφσ Αδϖανταγε
♣245 Συβσεθυεντ Τρεατινγ Πηψσιχιαν
♣245.1 Χηεχκλιστ ον ∆εαλινγ ωιτη τηε Συβσεθυεντ Τρεατινγ Πηψσιχιαν
2−58
ΠΕΡΣΟΝΑΛ ΙΝϑΥΡΨ ΦΟΡΜΣ
♣250 Εϖαλυατιον ανδ Αχχεπτανχε ορ Ρεϕεχτιον
♣251 Χασε Εϖαλυατιον Χηεχκλιστ
♣251.1 Χηεχκλιστ οφ Στατυτε οφ Λιµιτατιονσ Χονχερνσ
♣251.1.1 Χηεχκλιστ ον Υσε οφ Βορροωινγ Στατυτεσ
♣251.1.2 Λιστ οφ Στατε Βορροωινγ Στατυτεσ
♣251.2 Χηεχκλιστ ον ∆ραφτινγ Εφφεχτιϖε Χοµπλαιντσ
♣251.3 Χηεχκλιστ ον Αϖοιδινγ Λεγαλ Μαλπραχτιχε Χλαιµσ
♣252 ∆αµαγε Εϖαλυατιον Χηεχκλιστ
♣252.1 Σπεχιαλ ∆αµαγεσ Ουτλινε
♣252.1.1 Φορµ: Σπεχιαλ ∆αµαγεσ Συµµαρψ
♣252.2 Νον−Εχονοµιχ Λοσσ Χαλχυλατιονσ
♣252.3 Λοσσ οφ Χονσορτιυµ Χλαιµσ
♣252.3.1 Χηεχκλιστ φορ Λοσσ οφ Σπουσαλ Χονσορτιυµ
♣252.3.2 Χηεχκλιστ φορ Λοσσ οφ Παρενταλ Χονσορτιυµ
♣252.3.3 Εσταβλισηινγ ∆αµαγεσ ιν Λοσσ οφ Χονσορτιυµ Χλαιµσ
♣252.3.4 Φορµ: ∆αµαγεσ Ουτλινεδ ον Λοσσ οφ Χονσορτιυµ Χλαιµσ
♣252.3.5 Μαριταλ Ηιστορψ Χηεχκλιστ
♣252.4 ∆αµαγεσ ιν Ωρονγφυλ ∆εατη Χασεσ
♣252.4.1 Χηεχκλιστ οφ Χοµπενσαβλε Ελεµεντσ οφ Ωρονγφυλ ∆εατη ∆αµαγεσ
♣252.5 Σοφτ Τισσυε Ινϕυρψ Χασεσ
♣252.5.1 Χηεχκλιστ ον Σοφτ Τισσυε Ινϕυρψ Εϖαλυατιον
♣252.5.2 Υνδερστανδινγ Ωηιπλαση Ινϕυριεσ
♣252.5.3 Χηεχκλιστ ον Σουρχεσ οφ Παιν ιν Σοφτ−Τισσυε ανδ Ωηιπλαση Ινϕυριεσ
♣252.5.4 Χηεχκλιστ οφ Ινϕυριεσ ανδ Σψµπτοµσ Ασσοχιατεδ ωιτη Ωηιπλαση Σψνδροµε
♣252.5.5 Ηεαδ Ινϕυρψ Χασεσ
♣252.5.6 Ηεαδ Ινϕυρψ Ωιτηουτ Οβϕεχτιϖε Σιγνσ
♣252.5.7 ∆εαλινγ ωιτη Χοµµον ∆εφενσε Ταχτιχσ
♣252.5.8 ∆ιαγνοσισ οφ Ηεαδ Ινϕυριεσ
♣252.5.8.1 Μιλδ Τραυµατιχ Βραιν Ινϕυρψ
♣252.5.8.2 Υσινγ Νευροπσψχηολογιστσ το Προϖε Μιλδ Τραυµατιχ Βραιν Ινϕυρψ
♣252.5.8.3 Υσινγ Οτηερ Εξπερτσ το Προϖε Μιλδ Βραιν Ινϕυρψ
♣252.5.8.4 Σαµπλε Φορµ: ∆ιαγνοσισ ανδ Χλασσιφιχατιον οφ Ηεαδ Ινϕυριεσ
♣252.5.9 Φραχτυρεσ
♣252.5.10 Χηεχκλιστ οφ Φραχτυρε Τψπεσ
♣252.5.10.1 Σαµπλε Φορµ: ∆ιαγνοσισ ανδ Χλασσιφιχατιον οφ Φραχτυρεσ
♣252.5.11 Σαµπλε Χοµπλαιντ: Χλοσεδ Ηεαδ Ινϕυριεσ ανδ Φραχτυρεσ
♣252.5.12 Σαµπλε Χοµπλαιντ: Ηανγµανσ Φραχτυρε
♣252.5.13 ∆ισχ Ινϕυρψ Χηεχκλιστ
♣252.5.13.1 Σαµπλε Φορµ: ∆ιαγνοσισ ανδ Χλασσιφιχατιον οφ ∆ισχ Ινϕυρψ
♣252.5.14 Πατηολογψ Χηεχκλιστ
♣252.5.15 Σαµπλε Χοµπλαιντ: ∆ισχ Ινϕυρψ
♣252.5.16 Σαµπλε Χοµπλαιντ: Αχυτε Χερϖιχαλ Σπινε Ινϕυρψ
♣252.5.17 Σαµπλε Χοµπλαιντ: ∆ισχ Ινϕυρψ (Ρεχυρρενχε ανδ Αγγραϖατιον)
♣252.6 Παστ ανδ Φυτυρε Χονδιτιονσ
♣252.6.1 Χονγενιταλ Χονδιτιονσ
♣252.6.2 Πρε−εξιστινγ χονδιτιονσ
♣252.6.3 Φυτυρε Λοσσεσ
♣252.6.4 Χηεχκλιστ ον Παστ ανδ Φυτυρε Λοσσεσ
♣252.7 Λιφε Χαρε Πλαν
♣252.7.1 Σαµπλε Λιφε Χαρε Πλαν
♣252.7.2 Χηεχκλιστ φορ Λιφε Χαρε Πλαν
♣252.7.3 Ατταχκινγ Λιφε Εξπεχτανχψ ∆ατα
2−59
ΙΝςΕΣΤΙΓΑΤΙΟΝ ΑΝ∆ ΕςΑΛΥΑΤΙΟΝ
♣252.8 ςοχατιοναλ ανδ Ρεηαβιλιτατιον ∆αµαγεσ
♣252.8.1 Χηεχκλιστ φορ ςοχατιοναλ ανδ Ρεηαβιλιτατιον ∆αµαγεσ
♣252.8.2 Φορµ: ∆ιαγνοσισ οφ Χηρονιχ Παιν Σψνδροµε
♣252.9 Πσψχηολογιχαλ Ινϕυριεσ
♣252.9.1 Ανξιετψ/∆επρεσσιον
♣252.9.2 Ποστ−Τραυµατιχ Στρεσσ ∆ισορδερ
♣252.9.3 Χηρονιχ Παιν Σψνδροµε
♣252.9.3.1 ∆ιαγνοστιχ Χριτερια φορ Παιν ∆ισορδερ
♣252.9.3.2 ∆ιαγνοστιχ Χριτερια το Ασσιστ Τρεατινγ Πηψσιχιαν ιν ∆ετερµινινγ
Εφφεχτσ οφ Παιν
♣252.9.3.3 Υσινγ Ανατοµιχαλ ανδ Πηψσιολογιχαλ Τεστσ το ∆ιαγνοσε Χηρονιχ
Παιν
♣252.9.3.4 Μετηοδσ οφ ςαλυινγ Χηρονιχ Παιν
♣252.9.4 Χηεχκλιστ φορ Πσψχηολογιχαλ Ινϕυριεσ
♣252.9.5 Σεξυαλ Ασσαυλτ, Χριµιναλ Αχτσ ανδ Πσψχηολογιχαλ Ινϕυριεσ
♣252.9.6 Χηεχκλιστ το Ατταχκ Πσψχηολογιχαλ Ινϕυρψ Εϖιδενχε
♣252.9.7 Χηεχκλιστ ον Μαλινγερινγ
♣252.9.8 Χηεχκλιστ ον Ρεχοϖερινγ ∆ισφιγυρεµεντ ∆αµαγεσ
♣252.9.9 Χηεχκλιστ ον Μιλδ Νευροχογνιτιϖε ∆ισορδερσ
♣252.9.10 Χηεχκλιστ ον ∆εφενσιϖε Φυνχτιονινγ Σχαλε
♣252.9.11 Χηεχκλιστ ον Γλοβαλ Ασσεσσµεντ Οφ Φυνχτιονινγ (ΓΑΦ) Σχαλε
♣252.9.12 Γλοβαλ Ασσεσσµεντ οφ Ρελατιοναλ Φυνχτιονινγ (ΓΑΡΦ) Σχαλε
♣252.9.13 Σοχιαλ ανδ Οχχυπατιοναλ Φυνχτιονινγ Ασσεσσµεντ Σχαλε (ΣΟΦΑΣ)
♣253 Φεε Αγρεεµεντ
♣254 Αγρεεµεντ ωιτη Ρεφερρινγ Αττορνεψ
♣254.1 Προ Ηαχ ςιχε Αππλιχατιον
♣255 Φιλε Οργανιζατιον
♣255.1 Τραχκινγ Μεδιχαλ Χοστσ
♣255.1.1 Τραχκινγ Ινφορµατιον φροµ Ηεαλτη Χαρε Προϖιδερσ Φορµ
♣255.1.2 Μεδιχαλ Εξπενσε Ινδεξ Φορµ
♣255.2 Ρεϖιεω οφ Μεδιχαλ Ρεχορδσ
♣255.3 Μεδιχαλ Συµµαριεσ
♣255.4 Ηοµε Ηεαλτη Χαρε Εξπενσε Ινδεξ
♣255.5 Σαµπλε: Μεδιχαλ Αφφιδαϖιτ
♣255.6 Ρεαδινγ Μεδιχαλ Ρεχορδσ
♣256 Χασε Ρεϕεχτιον Λεττερ
♣257 Χηεχκλιστ οφ Χονσιδερατιονσ οφ Ωηετηερ το Βρινγ Αχτιον ιν Στατε ορ Φεδεραλ Χουρτ
♣258 Χασε Εϖαλυατιον Ταβλε
♣259 Ρεχοϖερινγ Αττορνεψσ Φεεσ ασ ∆αµαγεσ
♣260 Πραχτιχε Τιπσ − Τακε ανδ Κεεπ Χοντρολ οφ τηε Χασε

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT