Fraudulent Transfers, Ethics, Bankruptcy & Retirement Plans

AuthorAlan R. Eber/Brandon Avergon
Pages137-170
2−1
FRAUDULENT TRANSFERS,
ETHICS, BANKRUPTCY &
RETIREMENT PLANS
Χηαπτερ 2
Φραυδυλεντ Τρανσφερσ, Ετηιχσ,
Βανκρυπτχψ & Ρετιρεµεντ Πλανσ
Ι. Γενεραλ Ποιντσ
Α. Οϖερϖιεω
♣2:00 Ηιστορψ
♣2:00.1 Φραυδυλεντ Τρανσφερ ∆ιστινγυισηεδ φροµ Αχτυαλ Φραυδ
♣2:00.2 Υνιφορµ Φραυδυλεντ Τρανσφερσ Αχτ ανδ Υνιφορµ ςοιδαβλε Τρανσαχτιονσ Αχτ
♣2:00.3 Τηρεε Κεψ Ρεασονσ Ωηψ Ασσετ Προτεχτιον Πλανσ Φαιλ
Β. Ρισκσ ιν Ασσετ Προτεχτιον Πραχτιχε
♣2:01 ∆ανγερσ Φροµ Χλιεντσ
♣2:02 ∆ανγερσ Φροµ Χρεδιτορσ
Χ. Ρελεϖαντ Λαωσ
♣2:10 Χοµµον Λαω
♣2:11 Υνιφορµ Φραυδυλεντ Χονϖεψανχε Αχτ
♣2:12 Βανκρυπτχψ Χοδε
♣2:13 Υνιφορµ Φραυδυλεντ Τρανσφερσ Αχτ
♣2:14 Υνιφορµ ςοιδαβλε Τρανσαχτιονσ Αχτ (ΥςΤΑ)
♣2:15 Οϖερϖιεω οφ ∆ιφφερεντ Στατεσ ανδ Ωηιχη Λαωσ Αππλψ
∆. Τψπεσ οφ Φραυδ: Αχτυαλ ανδ Χονστρυχτιϖε
1. Γενεραλ Ποιντσ
♣2:20 Στατυτορψ Βασισ
♣2:21 Σολϖενχψ ανδ τηε Χλιεντσ Ιντεντιονσ
2. Αχτυαλ Φραυδ
α. Γενεραλ Ποιντσ
♣2:30 Αχτυαλ Φραυδ Ισ ∆ιφφιχυλτ το Προϖε
♣2:31 Αχτυαλ Ιντεντ
β. Βαδγεσ οφ Φραυδ
♣2:40 Γενεραλ Ποιντσ
♣2:41 Βαδγε 1: Τρανσφερ το αν Ινσιδερ
♣2:42 Βαδγε 2: Τηε ∆εβτορ Ρεταινεδ Ποσσεσσιον
♣2:43 Βαδγε 3: Τηε Τρανσφερ Ωασ Χονχεαλεδ
♣2:44 Βαδγε 4: Χρεδιτορσ Ωερε ιν Ηοτ Πυρσυιτ
♣2:45 Βαδγε 5: Τρανσφερ Ωασ οφ Αλλ τηε ∆εβτορσ Ασσετσ
Πριϖατε Πλαχεµεντ Λιφε Ινσυρανχε & Οτηερ Αδϖανχεδ Ασσετ Προτεχτιον Στρατεγιεσ 2−2
FRAUDULENT TRANSFERS,
ETHICS, BANKRUPTCY &
RETIREMENT PLANS
♣2:46 Βαδγε 6. Τηε ∆εβτορ Αβσχονδεδ
♣2:47 Βαδγε 7: Τηε ∆εβτορ Χονχεαλεδ Ασσετσ
♣2:48 Βαδγε 8: Τηε Χονσιδερατιον Ωασ Νοτ Εθυιϖαλεντ το τηε ςαλυε
♣2:49 Βαδγε 9: Τηε ∆εβτορ Ωασ Ινσολϖεντ ορ Βεχαµε Ινσολϖεντ
♣2:50 Βαδγε 10: Τηε Τρανσφερ Οχχυρρεδ Νεαρ ιν Τιµε το α Συβσταντιαλ ∆εβτ
♣2:51 Βαδγε 11: Τηε ∆εβτορ Τρανσφερρεδ το α Λιενορ Ωηο Τρανσφερρεδ το αν Ινσιδερ
3. Χονστρυχτιϖε Φραυδ
♣2:60 Χονστρυχτιϖε Φραυδ
♣2:61 Ρεασοναβλψ Εθυιϖαλεντ Χονσιδερατιον
♣2:62 Ινσολϖενχψ
♣2:63 Υνρεασοναβλψ Σµαλλ Χαπιταλ
♣2:64 Τρανσφερσ βψ Περσονσ Αβουτ το Ινχυρ ∆εβτσ
Ε. Στατυτεσ οφ Λιµιτατιονσ
♣2:70 Βανκρυπτχψ Χοδε
♣2:71 ΥΦΤΑ
♣2:72 Χαλιφορνια
♣2:73 Ωηεν Στατυτε Χοµµενχεσ
♣2:74 Ωηεν Αρε Ψου Σαφε Αφτερ α Φραυδυλεντ Χονϖεψανχε?
Φ. Αϖοιδαβλε Πρεφερενχεσ ιν Βανκρυπτχψ
♣2:80 Γενεραλ Ποιντσ
♣2:81 Αϖοιδαβλε Πρεφερενχεσ
♣2:82 Εξχεπτιονσ
Γ. Προπερ Ρεασονσ το Τρανσφερ Ασσετσ
♣2:90 Γενεραλ Ποιντσ
♣2:91 Ινχοµε Ταξ Πλαννινγ
♣2:92 Βυσινεσσ Πλαννινγ
♣2:93 Φαµιλψ ανδ Εστατε Πλαννινγ
♣2:94 ∆ιϖορχε ανδ Πρε−∆ιϖορχε Πλαννινγ
♣2:95 Χεντραλιζεδ Μαναγεµεντ οφ Ασσετσ
♣2:96 Βυσινεσσ Συχχεσσιον Πλαννινγ
Η. Χλασσιφιχατιον οφ Χρεδιτορσ
♣2:100 Τηε Χλασσιφιχατιον Αφφεχτσ τηε Βυρδεν οφ Προοφ
♣2:101 Πρεσεντ Χρεδιτορσ
♣2:102 Φυτυρε Φορεσεεαβλε Χρεδιτορσ
♣2:103 Φυτυρε Χρεδιτορσ
Ι. Ρεδυχινγ τηε Λικελιηοοδ οφ α Φραυδυλεντ Τρανσφερ Ρυλινγ
♣2:110 Στρατεγιεσ
♣2:111 Ωηεν το Ενγαγε ιν Ασσετ Προτεχτιον Πλαννινγ
ΙΙ. Χονσεθυενχεσ οφ Φραυδυλεντ Τρανσφερσ
Α. Χιϖιλ Λιαβιλιτψ
♣2:120 ΥΦΤΑ Ρεµεδιεσ
♣2:121 Στατε Ρεµεδιεσ
Β. ∆ενιαλ οφ Βανκρυπτχψ ∆ισχηαργε
♣2:130 ∆ισµισσαλ οφ Βανκρυπτχψ Προχεεδινγ
♣2:131 Τηρεε Τψπεσ οφ Χασεσ
Χ. Χριµιναλ Πεναλτιεσ
1. Φεδεραλ Λαω
♣2:140 Χονχεαλµεντ οφ Ασσετσ
♣2:141 Φεδεραλ Μονεψ Λαυνδερινγ Χοντρολ Αχτ
♣2:142 Λιαβιλιτψ φορ Προφεσσιοναλ Αδϖισορσ
♣2:143 ΙΡΣ ανδ Αττορνεψ−Χλιεντ Λιστ
♣2:144 Ηαρωελλ ανδ Αττορνεψ Τρυστ Αχχουντ
2−3 Φραυδυλεντ Τρανσφερσ, Ετηιχσ, Βανκρυπτχψ & Ρετιρεµεντ Πλανσ
FRAUDULENT TRANSFERS,
ETHICS, BANKRUPTCY &
RETIREMENT PLANS
2. Στατε Λαω
♣2:150 Ρεµοϖινγ, Χονϖεψινγ, ορ Χονχεαλινγ Προπερτψ
♣2:151 Προπερτψ Συβϕεχτ το α ϑυδγµεντ
♣2:152 Λιαβιλιτψ φορ Προφεσσιοναλ Αδϖισορσ
ΙΙΙ. Προτεχτινγ Ψουρσελφ
Α. ΑΒΑ Μοδελ Ρυλεσ
♣2:160 Γενεραλ Ποιντσ
♣2:161 Προηιβιτιον Αγαινστ Ασσιστινγ ιν Φραυδυλεντ Χονδυχτ
♣2:162 ∆εχλινινγ ορ Τερµινατινγ Ρεπρεσεντατιον
♣2:163 Χονφιδεντιαλιτψ οφ Ινφορµατιον
♣2:164 Τρυτηφυλνεσσ ιν Στατεµεντσ το Οτηερσ
♣2:165 Χονφλιχτ οφ Ιντερεστ
Β. Σποττινγ ανδ Αϖοιδινγ Φραυδυλεντ Τρανσφερσ
♣2:170 Φρεθυεντλψ Ασκεδ Θυεστιονσ Αβουτ Φραυδυλεντ Τρανσφερσ
♣2:171 Χηεχκλιστ το Αϖοιδ Ιντεντιοναλ Φραυδυλεντ Τρανσφερσ (Τηε Βαδγεσ οφ Φραυδ)
♣2:172 Χηεχκλιστ το Αϖοιδ Χονστρυχτιϖε Φραυδυλεντ Τρανσφερσ
Χ. Τηε Αττορνεψ−Χλιεντ Ρελατιονσηιπ
♣2:180 Γενεραλ Ποιντσ
♣2:181 Χονφλιχτσ
♣2:182 Βε αν Αδϖισορ, Νοτ α Παρτιχιπαντ
♣2:183 ∆υτψ το ∆ισχυσσ Ασσετ Προτεχτιον
♣2:184 Μονεψ−Λαυνδερινγ ανδ Τρυστ Αχχουντσ
♣2:185 Εξπλαιν Τραδε−Οφφσ
♣2:186 Ινχλυδε αν Αντι−Αβυσε Χλαυσε
♣2:187 Οβταιν α Φινανχιαλ Αφφιδαϖιτ
♣2:188 Τηε Αττορνεψ−Χλιεντ Πριϖιλεγε: Ρεταινερσ ανδ Βιλλινγ
♣2:189 Τρανσφερ Ασσετσ ανδ Ρεχορδ ∆οχυµεντατιον Τιµελψ
Ις. Στρατεγιεσ το Ρεδυχε Λικελιηοοδ οφ α Φραυδυλεντ Τρανσφερ
♣2:200 Γενεραλ Ποιντσ
♣2:201 Ασσετσ Τηατ Αρε ιν α ςυλνεραβλε Εντιτψ
♣2:202 Προτεχτιον ∆υρινγ α Λαωσυιτ
ς. Ρετιρεµεντ Πλανσ
♣2:210 Θυαλιφιεδ Πλανσ
♣2:211 Νον−Θυαλιφιεδ Πλανσ
♣2:212 Πριϖατε Ρετιρεµεντ Τρυστ  ΧΑ (ΠΡΤ)
ςΙ. Φορµσ
2−1 Σπουσαλ Χονφλιχτσ ∆ισχλοσυρε Λεττερ
2−2 Φινανχιαλ Αφφιδαϖιτ
ςΙΙ. ∆ιγι ταλ Ονλψ
∆ΙΓ2−1 Τηε Υνιφορµ Φραυδυλεντ Τρανσφερ Αχτ
∆ΙΓ2−2 ςοιδαβλε Τρανσαχτιον Αχτ Αµενδµεντσ (2014)  Φορµερλψ Φραυδυλεντ Τρανσφερσ Αχτ

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT