Domestic Trusts

AuthorAlan R. Eber/Brandon Avergon
Pages183-262
4−1
DOMESTIC TRUSTS
Χηαπτερ 4
∆οµεστιχ Τρυστσ
Ι. Γενεραλ Ποιντσ
♣4:00 Βυσινεσσ Πυρποσε Νεεδεδ φορ Ταξ Βενεφιτσ
♣4:01 Τηε Ηιστορψ οφ Τρυστσ
♣4:02 Μισχονχεπτιονσ Αβουτ Τρυστσ
♣4:03 Τηε Πατριαρχησ Υσε οφ α Τρυστ; Ασσετ, Ταξ, ανδ ∆ιϖορχε Προτεχτιον
♣4:04 Ηοω Τρυστσ Ωορκ
♣4:05 ∆ραφτινγ Χηοιχεσ
♣4:06 Φυνδινγ τηε Τρυστ
ΙΙ. Κεψ Ποιντσ ανδ Χλαυσεσ το Χονσιδερ
Α. Λιαβιλιτψ οφ τηε Τρυστ Παρτιχιπαντσ
♣4:10 Γενεραλ Ποιντσ
♣4:11 Λιαβιλιτψ οφ α Τρυστεε
♣4:12 Λιαβιλιτψ οφ α Προτεχτορ
♣4:13 Λιαβιλιτψ οφ α Σεττλορ
♣4:14 Λιαβιλιτψ οφ α Βενεφιχιαρψ
Β. Ρεϖοχαβλε ορ Ιρρεϖοχαβλε Τρυστσ
♣4:20 Ρεϖοχαβλε Τρυστ
♣4:21 Ιρρεϖοχαβλε Τρυστ
Χ. Σελφ−Σεττλεδ ορ Νον−Σελφ−Σεττλεδ Τρυστσ ανδ Χρεδιτορσ
♣4:30 Σελφ−Σεττλεδ Τρυστσ ανδ τηε Ρεχιπροχαλ Τρυστ ∆οχτρινε
♣4:31 Νον−Σελφ−Σεττλεδ Τρυστσ ανδ Χρεδιτορσ
♣4:32 Νον−Σελφ−Σεττλεδ Τρυστσ Ωιτη Βενεφιχιαρψ ασ Τρυστεε
♣4:33 Χρυµµεψ ανδ 5 ανδ 5 Ποωερσ
∆. Τρυστεεσ ∆ισχρετιον
1. ∆ιφφερινγ Στανδαρδσ φορ ϑυδγινγ Τρυστεεσ ∆ισχρετιον
♣4:40 Τηε ΥΤΧ Στανδαρδ
♣4:41 Στατεσ ςαρψ
2. ∆ισχρετιοναρψ Τρυστσ (Νο Προπερτψ Ριγητσ)
♣4:50 ∆ισχρετιοναρψ Τρυστσ Προϖιδε Ασσετ Προτεχτιον
♣4:51 ∆ισχρετιοναρψ Τρυστ ϖσ. Σπενδτηριφτ Τρυστ
♣4:52 ∆ισχρετιοναρψ Τρυστ ϖσ. Μανδατορψ Τρυστ
♣4:53 Τρυστεε Μυστ Ηαϖε Τοταλ ∆ισχρετιον
♣4:54 Σεχονδ Γυεσσινγ Τρυστεεσ ∆ισχρετιον
Πριϖατε Πλαχεµεντ Λιφε Ινσυρανχε & Οτηερ Αδϖανχεδ Ασσετ Προτεχτιον Στρατεγιεσ 4−2
DOMESTIC TRUSTS
♣4:55 Σπεχιαλ Χατεγορψ Χλαιµσ
♣4:56 Προτεχτιον οφ Ασσετσ ϖσ. Χοντρολ οφ Ασσετσ
♣4:57 Τρυστεεσ Παψµεντ οφ Σεττλορσ Συππορτ Οβλιγατιον
Ε. Μανδατορψ Τρυστσ
♣4:60 Μανδατορψ Τρυστσ ∆ο Νοτ Προτεχτ Ασσετσ
Φ. Τηε Σηαπε Σηιφτερ (Σηιφτινγ Τρυστ Προϖισιον)
♣4:70 Α Σηιφτινγ Τρυστ Προϖιδεσ Εασε οφ Υνδερστανδινγ Πλυσ Ασσετ Προτεχτιον
♣4:71 Ηοω α Σηιφτινγ Τρυστ Ωορκσ
♣4:72 Τηε Σηιφτ Λανγυαγε
♣4:73 Σηιφτινγ Τρυστσ Αρε Σαφε Φροµ Ατταχηµεντ βψ Χρεδιτορσ
♣4:74 Προτεχτιον φορ Τρυστ Ιντερεστσ ιν Βανκρυπτχψ
♣4:75 Προτεχτιον Ωηεν Ιντερεστ Ισ Ρεταινεδ
♣4:76 Συσπενσιον οφ ∆ιστριβυτιονσ ον Σπεχιφιχ Χονδιτιονσ
Γ. ∆ισχλαιµερσ
♣4:80 ∆ισχλαιµερ Χαν Κεεπ Προπερτψ Φροµ Χρεδιτορσ
♣4:81 ∆ισχλαιµερσ Χαν Αϖοιδ Ταξεσ
Η. Συππορτ Τρυστσ
♣4:90 Συππορτ Τρυστσ Προϖιδε Εδυχατιον ανδ Συππορτ
♣4:91 ∆εφινινγ Εδυχατιον ανδ Συππορτ το Ελιµινατε Εξχεσσ
Ι. Σπενδτηριφτ Προϖισιον
♣4:100 Σπενδτηριφτ Προϖισιονσ Προτεχτ τηε Βενεφιχιαρψσ Ιντερεστσ
♣4:101 Νοτ Αϖαιλαβλε Ωιτη Σελφ−Σεττλεδ Τρυστ
♣4:102 Προτεχτινγ Ινχοµε
♣4:103 Προτεχτινγ Πρινχιπαλ
♣4:104 Αδδιτιοναλ Προτεχτιον
♣4:105 Προτεχτινγ Παψµεντσ
♣4:106 Βενεφιχιαρψ ασ Τρυστεε
♣4:107 Μαριταλ Τρυστσ
♣4:108 Σπεχιαλ Χατεγορψ Χλαιµσ (Εξχεπτιον Χρεδιτορσ)
ϑ. ∆ψναστιχ Τρυστσ ανδ τηε Γενερατιον Σκιππινγ Τρανσφερ Ταξ (ΓΣΤΤ) Εξεµπτιον
♣4:110 Τηε ΓΣΤ Ταξ
♣4:111 Αδϖανταγεσ οφ ∆ψναστψ Τρυστσ
♣4:112 Λεϖεραγινγ τηε ΓΣΤΤ
♣4:113 Χηοοσινγ τηε Σιτυσ
Κ. Α Τρυστ Προτεχτορ
♣4:120 Α Προτεχτορ Ισ Ψουρ Ωατχηδογ
♣4:121 Χηοοσινγ τηε Προτεχτορ
♣4:122 ΜχΛεαν ϖ. ∆αϖισ
♣4:123 Μινασσιαν ϖ. Ραχηινσ
♣4:124 ΤΡΥΣΤ−ΧΦΟ
♣4:125 Ινϖεστµεντ Αδϖισορ
Λ. Λεττερ οφ Ωισηεσ
♣4:130 Γενεραλ Ποιντσ
♣4:131 Βενεφιχιαριεσ Ριγητ το Σεε τηε Λεττερ
Μ. Βενεφιχιαρψ−Χοντρολλεδ Τρυστσ (ΒΧΤσ)
♣4:140 Τηε Τρυστ Ψουρ Χηιλδ Ωαντσ
♣4:141 Μαναγινγ Τρυστεε ανδ ∆ιστριβυτιον Τρυστεε
♣4:142 ∆εφινιτιονσ
♣4:143 Αυτηοριτψ οφ τηε Τωο Τρυστεεσ
♣4:144 Ασσετ Προτεχτιον ανδ Ταξ Ποωερσ
♣4:145 Χοντρολ οφ Τρυστ
4−3 ∆οµεστιχ Τρυστσ
DOMESTIC TRUSTS
Ν. Ποωερσ οφ Απποιντµεντ
1. Γενεραλ Ποιντσ
♣4:150 Ποωερσ οφ Απποιντµεντ Προϖιδε Φλεξιβιλιτψ
♣4:151 Τψπεσ οφ Ποωερσ οφ Απποιντµεντ
2. Ρεταινεδ Ποωερσ
♣4:160 Ρεταινεδ Γενεραλ Ποωερ
♣4:161 Ρεταινεδ Σπεχιαλ Ποωερ
3. Χονϖεψεδ Ποωερσ
♣4:170 Χονϖεψεδ Γενεραλ Ποωερ
♣4:171 Χονϖεψεδ Σπεχιαλ ορ Λιµιτεδ Ποωερ
Ο. Εξιστινγ Οβλιγατιονσ
♣4:180 ∆ο Νοτ Ιµπροϖε α Χρεδιτορσ Ποσιτιον
♣4:181 Βανκρυπτχψ οφ Σεττλορ
Π. Ιντεντιοναλλψ ∆εφεχτιϖε Γραντορ Τρυστ (Ι∆ΓΤ)
♣4:190 Γενεραλ Ποιντσ
♣4:191 Ηοω αν Ι∆ΓΤ Τρανσαχτιον Ισ Στρυχτυρεδ
♣4:192 Ηοω αν Ι∆ΓΤ Τρανσαχτιον Ωορκσ
♣4:193 Βενεφιτσ οφ αν Ι∆ΓΤ
♣4:194 Αν Ι∆ΓΤ Χαννοτ Βε Σελφ−Σεττλεδ
♣4:195 Χονσιδερατιονσ Βεφορε Υσινγ τηε Ι∆ΓΤ
♣4:196 Ποωερσ Τηατ Ωιλλ Μακε α Γραντορ Τρυστ βυτ Αϖοιδ Εστατε Ταξ
♣4:197 Τρεατµεντ οφ αν Ινσταλλµεντ Νοτε ∆υρινγ Σεττλορσ Λιφε
♣4:198 Τρεατµεντ οφ αν Ινσταλλµεντ Νοτε ον ∆εατη
♣4:199 Παψµεντ οφ Ταξεσ
♣4:200 Φορµυλα το Αϖοιδ Λοσσ οφ Ταξ Βενεφιτσ
♣4:201 Γενερατιον Σκιππινγ Τρανσφερ Ταξ (ΓΣΤΤ)
♣4:202 Ιντεντιοναλλψ ∆εφεχτιϖε Βενεφιχιαρψ Τρυστσ (Ι∆ΒΤ) ΠΛΡ 200949012 (Ρελεασε ∆ατε:
12/4/2009)
Θ. Ποωερ το Χηανγε Τρυστσ Σιτυσ
♣4:210 Χηανγε οφ Τρυστ Σιτυσ
♣4:211 Μοδιφιχατιον Χαν Χαυσε α Γρανδφατηερεδ (Εξεµπτ) Τρυστ το Βε Συβϕεχτ το ΓΣΤΤ
Ρ. Ποωερ το Χρεατε Αδδιτιοναλ Τρυστσ
♣4:220 Μυλτιπλε Τρυστσ Αρε Αλλοωεδ
Σ. Λιµιτινγ Τρυστεε Ινϖεστµεντ ανδ ∆ιϖερσιφιχατιον ∆υτιεσ
♣4:230 Γενεραλ Ποιντσ
♣4:231 Τηε ∆υτψ το ∆ιϖερσιφψ
♣4:232 Γραντινγ Ποωερσ Μαψ νοτ Μοδιφψ τηε ∆υτψ το ∆ιϖερσιφψ
♣4:233 Μοδιφψινγ τηε ∆υτψ το ∆ιϖερσιφψ
ΙΙΙ. Στρυχτυρινγ Τεχηνιθυεσ
Α. Υπστρεαµ Πλαννινγ
♣4:240 Τηε Στρυχτυρε
♣4:241 Ωεαλτη Ινηεριτεδ Ιν Τρυστ Ισ Μορε ςαλυαβλε Τηαν Ωεαλτη Ινηεριτεδ Ουτριγητ
♣4:242 Τεαχη Χλιεντσ το Λοοκ Υπστρεαµ
♣4:243 Πλαν Ωιτη τηε Χλιεντσ Παρεντσ
Β. Υπστρεαµ Πλαννινγ ΠΛΥΣ ΛΛΧ
♣4:250 Τηε Στρυχτυρε
♣4:251 Υσινγ αν ΛΛΧ
Χ. Πρε−Ινηεριτανχε Τρυστ
♣4:260 Τηε Στρυχτυρε
♣4:261 Υσινγ α Τρυστ Πλυσ αν ΛΛΧ
♣4:262 Παρεντσ Βυσινεσσ Πλαννινγ

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT