Corporations

AuthorAlan R. Eber/Brandon Avergon
Pages485-520
CORPORATIONS
8−1
Χηαπτερ 8
Χορπορατιονσ
Ι. Γενεραλ Ποιντσ
♣8:01 Χορπορατιονσ Αρε Σεπαρατε Εντιτιεσ
♣8:02 Ινχορπορατινγ Χαν Προτεχτ Ασσετσ
♣8:03 Προφεσσιοναλ Χορπορατιονσ (ΠΧ)
♣8:04 Σηορτχοµινγσ οφ Χορπορατιονσ φορ Ασσετ Προτεχτιον
♣8:05 Ωηεν α Χορπορατε Στρυχτυρε Ισ Αδϖισαβλε
♣8:06 Πρελιµιναρψ Ισσυεσ ιν Εσταβλισηινγ α Χορπορατιον
♣8:07 Χορπορατε Ταξ Ισσυεσ
♣8:08 Γαρνισηµεντ
♣8:09 Εντιτψ Σερϖινγ ασ Οφφιχερ ορ Οφφιχερσ
ΙΙ. Φορµινγ α Χορπορατιον
♣8:10 Χηοοσινγ τηε Στατε οφ Ινχορπορατιον
♣8:11 Ρεγιστερινγ τηε Χορπορατιον το ∆ο Βυσινεσσ Ουτσιδε Ιτσ Στατε οφ Ινχορπορατιον
♣8:12 Ναµινγ τηε Χορπορατιον
♣8:13 Πρε−Ινχορπορατιον Αγρεεµεντ
♣8:14 Χαπιταλιζατιον, Στοχκηολδερσ, ανδ Οφφιχερσ
♣8:15 Αρτιχλεσ ανδ Βψλαωσ
♣8:16 Οργανιζατιοναλ Μινυτεσ
♣8:17 Ουτ−οφ−Στατε Χορπορατιονσ
♣8:18 Ασσετ Προτεχτιον φορ Χορπορατε Οφφιχερσ ανδ ∆ιρεχτορσ: Ινδεµνιφιχατιον
♣8:19 Βανκινγ
♣8:20 Βυψ−Σελλ Αγρεεµεντσ
ΙΙΙ. Στατε Στατυτορψ Χλοσε Χορπορατιονσ
Α. Γενεραλ Ποιντσ
♣8:30 Χλοσε Χορπορατιονσ Οπερατε Λικε ΛΛΧσ
♣8:31 Γενεραλ Χηαραχτεριστιχσ
♣8:32 Γρεατερ Ασσετ Προτεχτιον Τηαν Ρεγυλαρ Χορπορατιον: Πιερχινγ τηε ςειλ ∆ιφφιχυλτ
♣8:33 Στατεσ Τηατ Αλλοω Χλοσε Χορπορατιονσ
Β. Ωψοµινγσ Χλοσε Χορπορατιον Λαω
♣8:40 Γενεραλ Ποιντσ
♣8:41 Λιµιτεδ Λιαβιλιτψ
♣8:42 Πριϖαχψ
♣8:43 Στατε Ταξεσ
Πριϖατε Πλαχεµεντ Λιφε Ινσυρανχε & Οτηερ Αδϖανχεδ Ασσετ Προτεχτιον Στρατεγιεσ 8−2
CORPORATIONS
Ις. Λοσσ οφ Ασσετ Προτεχτιον: Πιερχινγ τηε Χορπορατε ςειλ
Α. Τηε Αλτερ Εγο ∆οχτρινε
♣8:50 Γενεραλ Ποιντσ
♣8:51 Τψπιχαλ Υσε οφ τηε ∆οχτρινε
♣8:52 Φεδεραλ Λαω
♣8:53 Νον−Στοχκηολδερσ Μαψ Βε Λιαβλε
♣8:54 Προτεχτιον Αγαινστ Πιερχινγ
♣8:55 Μυλτι−ϑυρισδιχτιοναλ Χορπορατιονσ
Β. Αππλψινγ τηε Αλτερ Εγο ∆οχτρινε
1. Πιερχινγ Τεστσ
♣8:60 Γενεραλ Ποιντσ
♣8:61 Ονε−Παρτ Τεστ
♣8:62 Τωο−Παρτ Τεστ
♣8:63 Τηρεε−Παρτ Τεστ
2. Φαχτορσ
♣8:70 Φαχτορσ ςαρψ Αχχορδινγ το Χιρχυµστανχεσ
♣8:71 Ιναδεθυατε Χαπιταλιζατιον
♣8:72 Χοµµινγλινγ ορ ∆ιϖερσιον οφ Ασσετσ
♣8:73 Μανιπυλατιον οφ Ασσετσ ανδ Λιαβιλιτιεσ
♣8:74 Εϖασιον οφ Χοντραχτυαλ Οβλιγατιονσ
♣8:75 Ηολδινγ Ουτ το Χρεδιτορσ
♣8:76 Ολδ Βυσινεσσ ανδ Συχχεσσορ
♣8:77 ∆ισρεγαρδ οφ Χορπορατε Φορµαλιτιεσ
♣8:78 Στοχκ Οωνερσηιπ Ισ Νοτ α ∆εχιδινγ Φαχτορ
Χ. Αϖοιδινγ τηε ∆οχτρινε
♣8:80 Προτεχτιον Ισ Νοτ Γυαραντεεδ
♣8:81 ∆οχυµεντατιον ανδ Φορµαλιτιεσ
♣8:82 Αϖοιδ Χοµµινγλινγ
♣8:83 Χαπιταλιζατιον
♣8:84 Εµπλοψµεντ Αγρεεµεντσ
♣8:85 Μυλτιπλε Χορπορατιονσ
♣8:86 Κεεπ τηε Χορπορατε Χαπαχιτψ Χλεαρ
∆. Πιερχινγ ιν Βανκρυπτχψ
♣8:90 Πιερχινγ βψ α Βανκρυπτχψ Τρυστεε
♣8:91 Συβσταντιϖε Χονσολιδατιον
ς. Οτηερ Χιρχυµστανχεσ Τηατ Χρεατε Λιαβιλιτψ
♣8:100 Ινδιϖιδυαλ Περσοναλ Γυαραντεεσ
♣8:101 Σιγνατυρε Φορµατσ
♣8:102 Τηε Ρεϖερσε Πιερχε ∆οχτρινε
♣8:103 Αϖοιδινγ α Ρεϖερσε Πιερχε
♣8:104 Νοµινεε Τηεορψ
ςΙ. Προτεχτινγ Χορπορατε Στοχκ ανδ Ασσετσ
Α. Προτεχτινγ Στοχκ
♣8:110 Σταψ Βενεατη τηε Αβιλιτψ το Λιθυιδατε
♣8:111 Υσινγ α Τρυστ το Κεεπ Οωνερσηιπ Λοω
♣8:112 Υσινγ α ΦΛΠ ορ ΛΛΧ το Κεεπ Οωνερσηιπ Λοω
♣8:113 Νεϖαδα Προϖιδεσ Χηαργινγ Ορδερ Προτεχτιον το Χορπορατιονσ
Β. Σ Χορπορατιονσ
♣8:120 Υσινγ αν Σ Χορπορατιον
8−3 Χορπορατιονσ
CORPORATIONS
Χ. Προτεχτινγ Χορπορατε Ασσετσ
♣8:130 Γενεραλ Ποιντσ
♣8:131 Ρεαλ Εστατε ανδ Εθυιπµεντ
♣8:132 Συρπλυσ Χαση
♣8:133 Ινϖεντορψ ανδ Αχχουντσ Ρεχειϖαβλε
♣8:134 Υσινγ Μυλτιπλε Χορπορατιονσ
♣8:135 Ιντελλεχτυαλ Προπερτψ
ςΙΙ. Π ροτεχτινγ Φινανχιαλ Πριϖαχψ
♣8:140 Τηε Νεεδ φορ Πριϖαχψ Προτεχτιον
♣8:141 Α Σεπαρατε Εντιτψ Προϖιδεσ Σοµε Φινανχιαλ Πριϖαχψ
♣8:142 Ινχορπορατινγ ιν Νεϖαδα
♣8:143 Νοµινεε Σερϖιχεσ Κεεπ Ιδεντιτιεσ Ανονψµουσ
♣8:144 Τηε Χορπορατε Βανκ Αχχουντ
♣8:145 Ινφορµατιον Σηαρινγ Ωιτη τηε ΙΡΣ
ςΙΙΙ. ∆οµεστιχ ανδ Φορειγν Αβυσε οφ Υ.Σ. Χορπορατιονσ
♣8:150 ∆οµεστιχ
♣8:151 Φορειγν
ΙΞ. Φρεθυεντλψ Ασκεδ Θυεστιονσ
♣8:160 Γενεραλ Ποιντσ
♣8:161 Σ Χορπορατιονσ
♣8:162 Πιερχινγ τηε Χορπορατε ςειλ
Ξ. Φορµσ
8−1 Εµπλοψµεντ Αγρεεµεντ
8−2 Ηψβριδ Βυψ−Σελλ Αγρεεµεντ
8−3 Χονσεντ το Στοχκ Βυψ−Σελλ Αγρεεµεντ
8−4 Χλιεντ Λεττερ Ρεγαρδινγ Προπερ Εξεχυτιον
8−5 Τρανσφερ ανδ Ασσιγνµεντ οφ Ασσετσ
ΞΙ. ∆ιγιταλ Ονλψ
∆ΙΓ8−1 Σαµπλε οφ Βψλαωσ φορ α Νεϖαδα Χορπορατιον

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT