Preliminary Sections

AuthorThomas R. Eineman
Pages1-28
HIGHLIGHTS
Θυιχκλψ φινδ ανσωερσ το εϖιδεντιαρψ ανδ συβσταντιϖε λαω θυεστιονσ ωηετηερ ψου αρε ιν τηε
οφφιχε ορ τηε χουρτροοµ ωιτη Φλοριδα Φαµιλψ Λαω Τριαλ Νοτεβοοκ.
NEW IN THIS EDITION:
CHAPTER 17 SUBSTANTIVE FAMILY LAW
Μορε τηαν 200 συµµαριεσ οφ ρεχεντ νοτεωορτηψ αππελλατε ανδ Φλοριδα Συπρεµε Χουρτ χασεσ
αρε αδδεδ το τηισ εξτενσιϖε διγεστ οφ Φλοριδα φαµιλψ χασε λαω.
CHAPTER 18 FAMILY LAW RULES OF PROCEDURE
Τεξτ οφ τηεσε ρυλεσ ισ ρεϖισεδ το ρεφλεχτ ρεχεντ αµενδµεντσ:
12.080 Σερϖιχε οφ Πλεαδινγσ ανδ Φιλινγ οφ ∆οχυµεντσ
12.100 Πλεαδινγσ ανδ Μοτιονσ
12.410 Συβποενασ
12.490 Γενεραλ Μαγιστρατεσ
12.491 Χηιλδ Συππορτ Ενφορχεµεντ
12.510 Συµµαρψ ϑυδγµεντ
12.741 Μεδιατιον
DIGITAL ACCESS
Τηεσε φορµσ ηαϖε βεεν υπδατεδ:
Φορµ 10 Μοτιον φορ Ινδεπενδεντ Μεδιχαλ Εξαµινατιον
Φορµ 12 Νοτιχε το Προδυχε ατ ∆εποσιτιον/Τριαλ
Φορµ 15 Συβποενα ∆υχεσ Τεχυµ Ωιτηουτ ∆εποσιτιον
Φορµ 18 Μοτιον το Χοµπελ Προδυχτιον οφ Συµµαριεσ
Φορµ 26 Υνιλατεραλ Πρε−Τριαλ Στιπυλατιον
Φορµ 27 Νοτιχε οφ Σερϖιχε οφ Ωιτνεσσ ανδ Εξπερτ Ωιτνεσσ Ιντερρογατοριεσ
Φορµ 33 Αδµισσιβιλιτψ οφ Εξπερτ Ωιτνεσσ Τεστιµονψ
Φορµ 41 Μοτιον το Αµενδ Πλεαδινγσ
TRIAL EVIDENCE
Τηεσε σεχτιονσ ινχλυδε νεω νοτεωορτηψ χασεσ ορ οτηερ υπδατεδ τεξτ:
2.2.3 Ωιτνεσσ Χοµµυνιχατιονσ ωιτη Ωιτνεσσεσ (Φ.Σ. ♣90.616)
8.2 Θυαλιφιχατιον οφ Εξπερτ Ωιτνεσσεσ (Φ.Σ. ♣90.702)
9.1.4 ΤιµελινεσσΝοτιχε οφ ϑυδιχιαλ Νοτιχε (Φ.Σ. ♣90.203)
11.1.1 Ωηατ Ισ Ηεαρσαψ (Φ.Σ. ♣90.801)
16.2.1 Νεχεσσιτψ οφ Οφφερ οφ Προοφ (Φ.Σ. ♣90.104)
Florida Family Law Trial Notebook
J T R. E
Ωε Ωελχοµε Ψουρ Φεεδβαχκ
Ουρ µοστ υσεφυλ σουρχε οφ ιµπροϖεµεντσ ισ χοµµεντσ φροµ ουρ συβσχριβερσ, σο ιφ ψου ηαϖε ανψ χοµµεντσ, ωε
ωουλδ λοϖε το ηεαρ φροµ ψου.
Revision Editor
ϑαµεσ Πυβλισηινγ, Ινχ.
3505 Χαδιλλαχ Αϖε., Συιτε Π−101
Χοστα Μεσα, ΧΑ 92626
ωωω.ϕαµεσπυβλισηινγ.χοµ

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT