Index

AuthorTod F. Schleier
Pages1055-1080
INDEX
I-1
INDEX
A
Α∆Α. Σεε Αµεριχανσ ωιτη ∆ισαβιλιτιεσ Αχτ (Α∆Α)
Αχχοµµοδατιον Χασεσ
Α∆ΕΑ. Σεε Αγε ∆ισχριµινατιον ιν Εµπλοψµεντ
(Α∆ΕΑ) Χασεσ
Αδµισσιονσ
Χονστρυχτιϖε ανδ δεστρυχτιϖε χροσσ−εξαµινατιον,
πυρποσεσ οφ, ♣♣1:30−31
Πρεπαρινγ φορ χροσσ−εξαµινατιον, ιµπορτανχε οφ,
♣1:34
Συπερϖισορσ, γοαλ οφ δεποσιτιον το οβταιν
αδµισσιονσ, ♣3:04
Αδϖερσε Εµπλοψµεντ Αχτιονσ
Βυσινεσσ

Χονστρυχτιϖε
∆ισχηαργε
∆εµοτιον
∆ισχιπλιναρψ Αχτιονσ
Φριενδσ, νειγηβορσ, ανδ φαµιλψ µεµβερσ
κνοωλεδγε οφ αδϖερσε εµπλοψµεντ αχτιον
ανδ ποστ−αδϖερσε αχτιον οβσερϖατιονσ,
δεποσιτιον θυεστιονσ ον, ♣♣3:105−106
Ρεταλιατιον πυρποσεσ, δετερµινινγ ωηατ ισ
αδϖερσε αχτιον, ♣3:29
Συπερϖισορσ δεποσιτιον, θυεστιονσ ον αδϖερσε
εµπλοψµεντ αχτιονσ, ♣3:11
Τερµινατιον



ωιτνεσσεσ πριορ το δισχλοσινγ ιδεντιτψ, ♣3:102
Αφτερ−Αχθυιρεδ Εϖιδενχε
Βαχκ παψ, τερµινατιον βασεδ ον αφτερ−αχθυιρεδ
εϖιδενχε, ♣6:14

♣2:36
Αγε ∆ισχριµινατιον ιν Εµπλοψµεντ (Α∆ΕΑ) Χασεσ
Χοµπενσατορψ δαµαγεσ νοτ αϖαιλαβλε υνδερ
Α∆ΕΑ, ♣5:01

♣♣2:70−73, 2:75
∆αµαγεσ υνδερ φεδεραλ δισχριµινατιον στατυτεσ,
♣6:02

∆εποσιτιον

♣♣2:65−68, 2:75
Φιλινγ χλαιµσ ανδ τιµε λιµιτσ ιν ρεγαρδσ το
ΕΕΟΧ, ♣2:29
Εχονοµιχ δαµαγεσ, ♣6:01
Μιξεδ µοτιϖε χασεσ ανδ, ♣2:33
Στατιστιχιανσ
Στατιστιχιανσ

♣♣7:55−58

ιν ρεδυχτιον−ιν−φορχε ανδ αγε
δισχριµινατιον χασε, ♣♣7:50−53
Συπερϖισορ ασ ωιτνεσσ ιν αγε δισχριµινατιον χασε,
χροσσ−εξαµινατιον, ♣♣3:112−115
ςοιρ διρε φορ, Φορµ 3−Χ
Αµεριχανσ ωιτη ∆ισαβιλιτιεσ Αχτ (Α∆Α)
Αχχοµµοδατιον Χασεσ
Ασσοχιατιον δισχριµινατιον, ♣3:35
Εχονοµιχ δαµαγεσ, ♣6:01
Εξπερτ ωιτνεσσεσ ανδ, Φορµ 4−∆
Φαιλυρε το ηιρε, Φορµ 2−Ε
Ηυµαν ρεσουρχεσ διρεχτορ, δεποσιτιον θυεστιονσ

Οπενινγ Στατεµεντ ∆ιρεχτ Τηρεατ Χασε −− Α∆Α−
ΗΙς ςιρυσ, Φορµ 2−Ρ

αχτιον, ♣2:31
- AP -
Deposing & Examining Employment Witnesses I-2
Συµµαρψ ϕυδγµεντ ιν, Φορµ 3−∆
Συπερϖισορσ δεποσιτιον θυεστιονσ ον, ♣♣3:31−35
ςοχατιοναλ Εξπερτσ
Απεξ ∆εποσιτιονσ
Χασε εξαµπλεσ, ♣3:108

Προχεδυρε ανδ βυρδενσ οφ προοφ, ♣3:109
Θυεστιονσ φορ ΧΕΟ ιν βρεαχη οφ χοντραχτ χασε,

Αττορνεψ−Χλιεντ Πριϖιλεγε
Εµπλοψερσ χουνσελ ινϖεστιγατινγ χασε, ♣3:41
Φριενδσ, νειγηβορσ, ανδ φαµιλψ µεµβερσ ασ λαψ
ωιτνεσσεσ, νο πριϖιλεγε, ♣3:103


συµ αωαρδ ορ βαχκ ορ φροντ παψ, ρεθυεστινγ
γροσσ υπ, ♣6:41
Χιϖιλ ριγητσ χασεσ, ♣6:03
Αττορνεψ−Ωιτνεσσ Πριϖιλεγε
Χο−ωορκερσ ασ λαψ ωιτνεσσεσ, νο πριϖιλεγε, ♣3:90
B
Βαχκγρουνδ Ινϖεστιγατιον
Πριορ βαδ αχτσ ιν σεξυαλ ηαρασσµεντ χασεσ ασ

Βαχκ Παψ
Σεε αλσο 
Αδϖερσε ταξ χονσεθυενχεσ οφ βαχκ παψ ιν λυµπ
συµ αωαρδ, ρεθυεστινγ γροσσ υπ, ♣♣6:38−42
∆αµαγεσ φορ δισχριµινατιον
Χοµπονεντσ οφ βαχκ παψ, ♣6:08
Χοµπυτινγ βαχκ παψ, ♣6:06
Μακε ωηολε ρεµεδψ, ♣6:05
Μιτιγατιον

♣♣6:35−37
Πρεϕυδγµεντ ιντερεστ, ♣6:09
Ρεχοϖερψ περιοδ, ♣6:07
Τερµινατιον οφ βαχκ παψ
Αφτερ−αχθυιρεδ εϖιδενχε ωουλδ ηαϖε ρεσυλτεδ
ιν εµπλοψεεσ τερµινατιον, ♣6:14
Βασισ φορ, ♣6:12
Ποστ−τερµινατιον χονδυχτ, ♣6:14

Ρετιρεµεντ, ♣6:12
Τιτλε ςΙΙ ανδ Α∆Α χασεσ, ♣6:01
ςοχατιοναλ ρεηαβιλιτατιον εξπερτ ον µιτιγατιον,
♣8:02
Βαδ Αχτσ
Πρινχιπλεσ οφ χροσσ−εξαµινατιον, φεδεραλ ρυλεσ,
♣1:05
Πριορ βαδ αχτσ οφ ηαρασσερ ασ εϖιδενχε οφ

Βιασ ανδ Πρεϕυδιχε
Χονστρυχτιϖε ανδ δεστρυχτιϖε χροσσ−εξαµινατιον,
♣♣1:30−31
Εχονοµιχ εξπερτσ, ♣6:59
Εξπερτ ωιτνεσσεσ, γρουνδσ φορ χηαλλενγινγ
εξπερτσ τεστιµονψ, ♣1:51
Ηυµαν ρεσουρχεσ διρεχτορσ ινϖεστιγατιον

Ηυµαν ρεσουρχεσ εξπερτ τεστιµονψ, ρισκ οφ υνφαιρ
πρεϕυδιχε, ♣♣4:35−36
Πηψσιχιανσ βιασ φορ πατιεντ (τηεραπευτιχ βιασ),
δεποσιτιον ον, ♣5:45
Πρινχιπλεσ οφ χροσσ−εξαµινατιον
Ιµπεαχηµεντ βψ οτηερ µεανσ, ♣♣1:10−12,
1:20−22

♣1:04
Τεχηνιθυε φορ ιµπεαχηινγ φορ βιασ, υσε οφ
εξτρινσιχ εϖιδενχε, ♣1:22

Σπουσε ασ ωιτνεσσ, δισαδϖανταγεσ οφ, ♣3:100
ςοχατιοναλ ρεηαβιλιτατιον εξπερτσ, ιµπεαχηµεντ
βασεδ ον βιασ, ♣8:41
Βρεαχη οφ Χοντραχτ
Α∆ΕΑ ανδ βρεαχη οφ χοντραχτ χασε
Χροσσ−εξαµινατιον, ♣♣2:70−73

Χλοσινγ αργυµεντ, Φορµ 2−Θ
Βυρδεν οφ Προοφ
∆ισχριµινατιον χασεσ, φαιλυρε το µιτιγατε, ♣6:11
Φροντ παψ, δισχουντ ρατε το πρεσεντ ϖαλυε, ♣6:29
Φυτιλε γεστυρε δοχτρινε, ♣6:07
Ρεασοναβλε αχχοµµοδατιον, βυρδεν οφ προϖινγ
αχχοµµοδατιον ποσσιβλε ανδ φεασιβλε, ♣8:08
Συµµαρψ ϕυδγµεντ, σηιφτινγ βυρδεν οφ προοφ,
♣3:01

Χο−ωορκερσ χροσσ−εξαµινατιον ον αδϖερσε

εµπλοψερσ αχτιονσ, ♣3:123

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT