Defamation in the workplace

AuthorLaura M. Franze
Pages1349-1388
DEFAMATION IN
THE WORKPLACE
29-1
CHAPTER 29
DEFAMATION IN THE WORKPLACE
BY LAURA M. FRANZE
29:1. INTRODUCTION
29:2. ELEMENTS OF A DEFAMATION CLAIM
A. Overview
1. Injury by Libel
2. Injury by Slander
3. Defamation of a Corporation
4. Statute of Limitations
B. Defamatory Statement
1. Injurious Words Required
2. Defamation Per Se
a. Words Injuring Employee in Occupation
b. Words Imputing a Crime
3. Defamation Per Quod
a. Overview
b. Defamation in Context
c. Innuendo
d. Fact v. Opinion
C. Publication
1. Publication Def‌ined
2. Communication That Is Not a “Publication”
a. Intra-Corporate Communications
b. Consent/Invitation
c. Absolute Privilege
d. Ambiguous Statements
e. Nonverbal Communication
f. Rumors and Gossip
3. Self-Publication
a. Self-Publication Def‌ined
b. Texas Courts Recognizing Self-Publication
c. Texas Courts Rejecting Self-Publication
d. Proving Self-Publication
D. Injury to Plaintiff’s Reputation
1. Presumed Damages
2. Special Damages
DEFAMATION IN
THE WORKPLACE
Texas Employment Law 29-2
3. Exemplary Damages
4. Damages Under Section 73.001
5. Measuring Damages
29:3. EMPLOYER LIABILITY
A. Statements of Vice Principals
B. Statements of Non-Managerial Employees
29:4. DEFENSES TO DEFAMATION CLAIM
A. Truth
B. Consent/Invitation
1. Overview
2. Bar to Publication or Aff‌irmative Defense
3. Determining Whether Employee Consented
a. Written Consent Form
b. Knowledge or Reason to Know
C. Absolute Privilege
1. Judicial Proceedings
2. Quasi-Judicial Proceedings
D. Qualif‌ied Privilege
1. Overview
2. Investigations of Employee Misconduct
3. Internal Communications to Employees
4. Reports of Drug Test Results
5. Communication to Prospective Employers
6. Performance Appraisals
7. Communications to Customers
8. Statements in Criminal Complaint
9. Qualif‌ied Immunity for Labor Dispute
10. Public Figures and Union Activity
E. Duty to Provide Information
1. Texas Service Letters Act
2. Report to Labor Union
3. Professional Reporting of Misconduct
F. Preemption and Deferred to Arbitration
29:5. MALICE
A. Def‌ining Malice
B. Proving Malice
C. Summary Judgment
D. Punitive Damages
APPENDICES
Appendix 29-1 Preventing Defamation Claims in the Workplace
DEFAMATION IN
THE WORKPLACE
29-3 Defamation in the Workplace §29:2
29:1. INTRODUCTION
Ταλκ ισ νοτ χηεαπατ λεαστ νοτ ιν τηε ωορκπλαχε, ωηερε δεφαµατιον συιτσ χαν βε χοστλψ. ∆εφαµατιον χλαιµσ
χαν αρισε ιν α ϖαριετψ οφ εµπλοψµεντ χοντεξτσ ινχλυδινγ ρεϖιεωσ, ιντρα−χορπορατε χοµµυνιχατιονσ, ινϖεστιγατιονσ
οφ εµπλοψεε χονδυχτ, δισχιπλινε ανδ τερµινατιον µεετινγσ, ανδ ποστ−εµπλοψµεντ ρεφερενχεσ. Τηε µοστ χοµµον
στατεµεντσ χοµπλαινεδ οφ ινϖολϖε αλλεγεδ ιλλεγαλ δρυγ ορ αλχοηολ αβυσε, δισηονεστψ, φραυδ, ινχοµπετενχε ανδ,
ινχρεασινγλψ, σεξυαλ ηαρασσµεντ. Τψπιχαλ σιτυατιονσ γιϖινγ ρισε το δεφαµατιον χλαιµσ ινχλυδε:
Ρεσπονδινγ το α προσπεχτιϖε εµπλοψερσ ρεθυεστ φορ ινφορµατιον αβουτ α φορµερ εµπλοψεε. Ολιπηιντ ϖ.
Ριχηαρδσ, 167 Σ.Ω.3δ 513 (Τεξ. Αππ.Ηουστον [14τη ∆ιστ.] 2005, πετ. δενιεδ); Αυστιν ϖ. Ινετ Τεχησ., Ινχ.,
118 Σ.Ω.3δ 491 (Τεξ. Αππ.∆αλλασ [5τη ∆ιστ.] 2003, νο πετ.); Πιονεερ Χονχρετε οφ Τεξ., Ινχ. ϖ. Αλλεν, 858
Σ.Ω.2δ 47 (Τεξ. Αππ.Ηουστον [14τη ∆ιστ.] 1993, ωριτ δενιεδ).
Εϖαλυατινγ αν εµπλοψεε ι ν α ϕοβ περφορµανχε αππραισαλ. Βαλδωιν ϖ. Υνιϖ. οφ Τεξ. Μεδ. Βρανχη ατ Γαλϖεστον,
945 Φ. Συππ. 1022 (Σ.∆. Τεξ. 1996).
Αχχυσινγ αν εµπλοψεε οφ τηεφτ ορ σεξυαλ ηαρασσµεντ δυρινγ αν ινϖεστιγατιον ορ ιν α χριµιναλ χοµπλαιντ. Μινψαρδ
Φοοδ Στορεσ ϖ. Γοοδµαν, 80 Σ.Ω.3δ 573 (Τεξ. 2002); Ηαγλερ ϖ. Προχτορ & Γαµβλε Μφγ. Χο., 884 Σ.Ω.2δ 771
(Τεξ. 1994); Ηενριθυεζ ϖ. Χεµεξ Μγµτ., 177 Σ.Ω.3δ 241 (Τεξ Αππ.Ηουστον [1στ ∆ιστ.] 2005, νο πετ.).
Αχχυσινγ αν εµπλοψεε οφ σεξυαλ ηαρασσµεντ, ορ δισχλοσινγ αν αχχυσατιον οφ σεξυαλ ηαρασσµεντ ορ ιµπλι−
χατιον οφ σεξυαλ ηαρασσµεντ, δυρινγ ορ ασ α ρεσυλτ οφ αν ινϖεστιγατιον. Duy v. Leading Edge Prods., Inc.,
44 Φ.2δ 308 (5τη Χιρ. 1995); Garziano v. E.I. Du Pont De Nemours & Co., 818 Φ.2δ 380 (5τη Χιρ. 1987).
Ρεπορτινγ τηε ρεσυλτσ οφ αν εµπλοψεεσ δρυγ τεστ το χοµπανψ συπερϖισορψ περσοννελ. Washington v. Naylor
Ινδυσ. Σερϖσ., Ινχ., 893 Σ.Ω.2δ 309 (Τεξ. Αππ.Ηουστον [1στ ∆ιστ.] 1995, νο ωριτ).
Αννουνχινγ τηε ρεασον αν εµπλοψεε ωασ τερµινατεδ το οτηερ εµπλοψεεσ ορ το φορµερ χυστοµερσ οφ τηε
εµπλοψεε. Ηενριθυεζ ϖ. Χεµεξ Μγµτ., 177 Σ.Ω.3δ 241 (Τεξ Αππ.Ηουστον [1στ ∆ιστ.] 2005, νο πετ.);
Χορτινασ ϖ. Καισερ Φουνδ. Ηεαλτη Πλαν οφ Τεξ., Νο. 05−95−00236−Χς, 1996 ΩΛ 121235 (Τεξ. Αππ.∆αλλασ
1996, ωριτ δενιεδ).
∆εφαµατιον ισ παρτιχυλαρλψ α στατε−οριεντεδ ισσυε. Τηυσ, αλτηουγη χασε λαω φροµ φεδεραλ χουρτσ ανδ οτηερ στατεσ
  
  
   

πριϖατε δεφενδαντσ (εµπλοψερσ). Τηερεφορε, µεδια ορ πρεσσ−ρελατεδ δεφαµατιον δεχισιονσ προϖιδε λιττλε γυιδανχε το

εµπλοψεε µαψ λεαδ το α συιτ φορ δεφαµατιον, εµπλοψερσ ηαϖε αν αρσεναλ οφ στατυτορψ ανδ χοµµον λαω δεφενσεσ το

οφ πυβλιχατιον, τρυτη, χονσεντ, ανδ πρεεµπτιον.
29:2. ELEMENTS OF A DEFAMATION CLAIM
A. Overview
Το εσταβλιση α χλαιµ φορ δεφαµατιον ιν Τεξασ, αν εµπλοψεε µυστ σηοω (ι) τηε εµπλοψερ µαδε α δεφαµατορψ
στατεµεντ αβουτ ηιµ ορ ηερ τηατ (ιι) ωασ πυβλισηεδ (ι.ε., χοµµυνιχατεδ το α τηιρδ παρτψ, ωιτηουτ λεγαλ εξχυσε)
 
χονχερνινγ τηε τρυτη οφ τηε πυβλισηεδ στατεµεντσ. Ρανδαλλσ Φοοδ Μκτσ., Ινχ. ϖ. ϑοηνσον, 891 Σ.Ω.2δ 640, 646 (Τεξ.
1995); Neely v. WilsonΗενριθυεζ ϖ. Χεµεξ Μγµτ.,
177 Σ.Ω.3δ 241, 252 (Τεξ Αππ.Ηουστον [1στ ∆ιστ.] 2005, νο πετ.). Ινϕυρψ το ρεπυτατιον ισ α νεχεσσαρψ ελεµεντ οφ
αν αχτιον φορ δεφαµατιον, βυτ συχη ινϕυρψ οφτεν ισ πρεσυµεδ ιν τηε εµπλοψµεντ χοντεξτ. Τηυσ, α ωορκπλαχε χοµµυ
νιχατιον µαψ βε ειτηερ δεφαµατορψ περ σε (τηατ ωηιχη ισ αχτιοναβλε ιν ιτσελφ ωιτηουτ ανψ προοφ οφ σπεχιαλ δαµαγεσ),
ορ δεφαµατορψ περ θυοδ (τηατ ωηιχη ισ αχτιοναβλε ονλψ υπον προοφ οφ σπεχιαλ δαµαγεσ). Exxon Mobil Corp. v. Hines,
252 Σ.Ω.3δ 496, 501 (Τεξ. Αππ.Ηουστον [14τη ∆ιστ.] 2008, πετ. δενιεδ); Μοορε ϖ. Ωαλδροπ, 166 Σ.Ω.3δ 380, 384
(Τεξ. Αππ.Ωαχο 2005, νο πετ.); Βαψουδ ϖ. Σιγλερ, 555 Σ.Ω.2δ 913 (Τεξ. Χιϖ. Αππ.Βεαυµοντ 1977, ωριτ δισµδ).

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT