Attacking the Opposing Expert

AuthorDavid J. Galluzzo
Pages319-440
4-1
ATTACKING THE
OPPOSING EXPERT
CHAPTER 4
ATTACKING THE OPPOSING EXPERT
♣400 Πρετριαλ Ατταχκ
♣410 Προχεεδινγ Ωιτη ∆ισχοϖερψ
♣420 Ατταχκ ατ Τριαλ
♣430 Χροσσ−Εξαµινατιον
♣440 Λαχκ οφ Βασισ φορ Οπινιον
♣450 Ηψποτηετιχαλ Θυεστιονσ
♣460 Ρεβυτταλ
♣470 Ρεστριχτινγ ∆εµονστρατιϖε Εϖιδενχε
♣400 Πρετριαλ Ατταχκ
♣401 Ιντροδυχτιον
♣402 Ιδεντιφιχατιον οφ Οπποσινγ Εξπερτ
♣402.1 ∆ισχοϖερψ οφ Χοµπυτερ Γενερατεδ Ινφορµατιον
♣403 Χονσυλτινγ Ωιτη Ψουρ Χλιεντ ανδ Εξπερτ
♣404 Λοχατινγ Πριορ Τεστιµονψ οφ Οπποσινγ Εξπερτ
♣405 Μοτιον φορ Συµµαρψ ϑυδγµεντ
Χηεχκλιστ φορ Ρεϖιεωινγ Τρανσχριπτσ
♣406 Πρετριαλ Χηαλλενγεσ το Οπποσινγ Σχιεντιφιχ Εξπερτ Τεστιµονψ
♣407 Εξ Παρτε Χονταχτ ωιτη Οπποσινγ Εξπερτ
♣410 Προχεεδινγ Ωιτη ∆ισχοϖερψ
♣411 Εσταβλισηινγ α ∆ισχοϖερψ Πλαν
♣412 Τιµινγ οφ ∆ισχοϖερψ
♣413 ∆οχυµεντ Προδυχτιον
Σαµπλε: Μοτιον φορ Προδυχτιον οφ Εξπερτ Ρεπορτ
Σαµπλε: Ορδερ φορ τηε Προδυχτιον οφ Εξπερτ Ωιτνεσσ Ρεπορτ
Χηεχκλιστ φορ ∆οχυµεντ Ρεθυεστ
♣414 Ιντερρογατοριεσ
♣415 ∆εποσιτιον οφ Οπποσινγ Εξπερτ
♣415.1 Αρεασ οφ Ινθυιρψ
♣415.1.1 Θυαλιφιχατιονσ
♣415.1.2 Ινφορµατιον Ρελιεδ Υπον βψ τηε Εξπερτ
♣415.1.3 Εξπερτσ Οπινιον
♣415.1.4 ∆εποσιτιον Θυεστιονσ ρε Ινχονσιστενχψ
♣415.1.5 ∆εποσιτιον ορ Ιντερρογατορψ ρε Ωριτινγσ
♣415.1.6 Ρελιανχε ον Αυτηοριτιεσ
♣415.1.7 Βασεσ φορ τηε Εξπερτσ Οπινιον
♣415.2 Εσταβλιση Ωηατ τηε Εξπερτ ∆οεσ Νοτ Κνοω
♣415.3 Πρεπαρε βψ Ρεαδινγ τηε Εξπερτσ Πυβλιχατιονσ
♣415.4 Υσε Σπεχυλατιον το Ιλλυστρατε Ωεακνεσσεσ ιν τηε Εξπερτσ Ποσιτιον
♣415.5 Βε Σερϖεδ ανδ Νοτ Βουνδ βψ Ψουρ Ουτλινε
♣415.6 Σηυφφλε ψουρ ∆εποσιτιον Θυεστιονσ το Μινιµιζε Πρεδιχταβιλιτψ
♣415.7 Στρατεγιχαλλψ Χοµβινε ∆ιφφερεντ ∆εποσιτιον Τοπιχσ
Ποστ−∆εποσιτιον Χηεχκλιστ
♣420 Ατταχκ ατ Τριαλ
♣421 Ιν Γενεραλ
♣422 Πρεπαρινγ τηε Εξπερτ Ωιτνεσσ Βινδερ
QUALIFYING AND ATTACKING EXPERT WITNESSES 4-2
ATTACKING THE
OPPOSING EXPERT
♣423 Πρελιµιναρψ Μοτιονσ
♣423.1 Μοτιον ιν Λιµινε
Σαµπλε: Μοτιον ιν Λιµινε
♣423.1.1 Ιν Γενεραλ
♣423.1.2 Ιµπορτανχε οφ Μοτιον ιν Λιµινε
♣423.1.3 Γρουνδσ φορ α Μοτιον ιν Λιµινε το Εξχλυδε Εξπερτ Τεστιµονψ
♣423.1.4 Νεχεσσιτψ το Οβϕεχτ ατ Τριαλ
♣423.1.5 Φορµ οφ Μοτιον
♣423.2 Μοτιον το Εξχλυδε Ωιτνεσσεσ
♣424 ∆ισθυαλιφψινγ τηε Οπποσινγ Εξπερτ
♣424.1 Τηε Εξπερτσ Εξπεριενχε Ισ Νοτ Ρελεϖαντ
♣424.2 Χυµυλατιϖε Εϖιδενχε
♣424.3 Υλτιµατε Ισσυε
♣424.4 Λαχκ οφ Προπερ Φουνδατιον
♣424.5 Πρεϕυδιχιαλ Εϖιδενχε
♣424.6 Υνδισχλοσεδ Εξπερτ
♣424.7 Ιµπροπερ Συβϕεχτ οφ Εξπερτ Τεστιµονψ
♣424.8 Σπεχυλατιϖε ορ Χονϕεχτυραλ Εϖιδενχε
♣424.8.1 Μαλινγερινγ
♣424.9 Τηε Εξπερτ Ηασ ∆εστροψεδ Εϖιδενχε
♣424.10 Τηε Εξπερτ Ηασ Νοτ Χοµπλιεδ Ωιτη ∆ισχλοσυρε Ρεθυιρεµεντσ
♣424.11 Εξπερτ Οπινιον Ισ Υννεχεσσαρψ
♣425 Οβϕεχτιονσ το ∆ιρεχτ Τεστιµονψ
♣425.1 Τηε Θυεστιον Ισ Τοο Βροαδ
♣425.2 Θυεστιονσ Χαλλινγ φορ Ηεαρσαψ
♣425.3 Λαχκ οφ Φουνδατιον
♣425.4 Αµβιγυουσ ορ Υνιντελλιγιβλε Θυεστιονσ
♣425.5 Οπινιον Βεψονδ τηε Εξπερτσ Θυαλιφιχατιονσ
♣425.6 Χυµυλατιϖε Θυεστιονσ
♣425.7 Λεαδινγ Θυεστιονσ
♣425.8 Σπεχυλατιϖε Θυεστιονσ
♣425.9 Ιρρελεϖαντ Θυεστιονσ
♣425.10 Θυεστιον Ασσυµεσ Φαχτσ Νοτ ιν Εϖιδενχε
♣425.11 Ιµπροπερ Ρεηαβιλιτατιον
♣425.12 Νοτ α Προπερ Συβϕεχτ φορ Εξπερτ Οπινιον
♣430 Χροσσ−Εξαµινατιον
♣431 Ιντροδυχτιον
♣431.1 Χαπιταλιζε ον Ψουρ Συπεριορ Κνοωλεδγε οφ Φαχτσ ανδ Λαω
♣431.2 Χηοοσε Νο Μορε Τηαν 5 Κεψ Ποιντσ
♣431.3 Χιτε Ινχονσιστενχιεσ ιν Πριορ Στατεµεντσ
♣431.4 Προβε φορ Ωεακνεσσεσ ιν Χολλατεραλ Αρεασ
♣431.5 Χατεγοριεσ οφ Χροσσ−Εξαµινατιον Χηαλλενγεσ
♣431.6 Χηεχκλιστ
♣431.7 Ταχτιχσ
♣431.8 Πρεπαρατιον φορ Τριαλ Χροσσ−Εξαµινατιον
♣432 Σηουλδ τηε Εξπερτ Βε Χροσσ−Εξαµινεδ?
♣433 Σελεχτεδ Αρεασ οφ Χροσσ−Εξαµινατιον
♣433.1 Θυαλιφιχατιονσ
Σαµπλε: Χροσσ−Εξαµινατιον ρε Θυαλιφιχατιονσ
♣433.2 Χοµπενσατιον
Σαµπλε: Θυεστιονσ ρε Χοµπενσατιον
♣433.3 Εµπλοψµεντ βψ α Παρτψ
Σαµπλε: Χροσσ Εξαµινατιον ρε Εµπλοψµεντ Βιασ
♣433.4 Ωορκσ φορ Σαµε Παρτψ/Φιρµ
4-3 ATTACKING THE OPPOSING EXPERT
ATTACKING THE
OPPOSING EXPERT
Σαµπλε: Χροσσ−Εξαµινατιον ρε Σαµε Παρτψ/Φιρµ
♣433.5 Φυλλ−Τιµε Εξπερτ
Σαµπλε: Χροσσ−Εξαµινατιον ρε Φυλλ−Τιµε Εξπερτ
♣433.6 Ιµπροπερ Ασσυµπτιονσ ιν Ρεαχηινγ Οπινιον
♣434 Ινχονσιστενχιεσ
♣434.1 Ωιτη τηε Εξπερτσ ∆εποσιτιον
♣434.2 Ωιτη Πριορ Τεστιµονψ ιν Οτηερ Χασεσ
♣434.3 Ωιτη τηε Εξπερτσ Πυβλισηεδ Ωορκ
♣434.4 Ωιτη Αυτηοριτιεσ
♣434.4.1 Χροσσ−Εξαµινατιον οφ Οπποσινγ Εξπερτ ρε Υσε οφ Αυτηοριτιεσ
Σαµπλε: Χροσσ−Εξαµινατιον ρε Εσταβλισηινγ Αυτηοριτατιϖενεσσ
Σαµπλε: Χροσσ−Εξαµινατιον
♣440 Λαχκ οφ Βασισ φορ Οπινιον
♣441 Λαχκ οφ Τραινινγ ορ Εξπεριενχε
♣442 Λαχκ οφ Ρεσεαρχη
♣443 Ρελιανχε ον Οτηερσ
Σαµπλε: Χροσσ−Εξαµινατιον
♣444 Λαχκ οφ Προπερ Βασισ φορ Οπινιον
♣445 Πρεσεντατιον οφ Συµµαριεσ οφ ∆οχυµεντσ
♣450 Ηψποτηετιχαλ Θυεστιονσ
♣460 Ρεβυτταλ
♣470 Ρεστριχτινγ ∆εµονστρατιϖε Εϖιδενχε

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT