Table of cases

AuthorPaul Burglin/Barry Simons/Ed Kuwatch
Pages1603-1663
TABLE OF CASES
TABLE OF CASES
−Α−
Αβαττι ϖ. Συπεριορ Χουρτ (2003) 112 Χαλ.Αππ.4τη 39, ♣♣5:100, 5:100.3
Αδαµσ, συπρα, 59 Χαλ. Αππ. 3δ ατ 562, ♣11:81
Αδαµσ ϖ. Χοµµισσιον ον ϑυδιχιαλ Περφορµανχε (1995) 10 Χαλ.4τη 866, ♣♣4:16.1, 8:13.2
Αδαµσ ϖ. ∆επαρτµεντ οφ Μοτορ ςεηιχλεσ (1974) 11 Χαλ.3δ 146, ♣2:44.1
Αδλερ ϖ. ∆Μς (1991) 228 Χαλ.Αππ.3δ 252, ♣1:11.6
Αγαρ ϖ. Συπεριορ Χουρτ (1971) 21 Χαλ.Αππ.3δ 24, 29, ♣7:30
Αγρεστι ϖ. ∆επαρτµεντ οφ Μοτορ ςεηιχλεσ (1992) 5 Χαλ.Αππ.4τη 599, 603, ♣11:217
Αγυιµατανγ ϖ. Χαλιφορνια Στατε Λοττερψ (1991) 234 Χαλ.Αππ.3δ 769, ♣9:105.9
Ακε ϖ. Οκλαηοµα (1985) 470 Υ.Σ. 68, ♣8:40.2, Αππενδιξ Ε
Αλαβαµα ϖ. Ωηιτε (1990) 496 Υ.Σ. 325, ♣7:20.1.1
Αλβριττον ϖ. Συπεριορ Χουρτ (1990) 225 Χαλ.Αππ.3δ 961, ♣♣5:12, 5:61, 5:76, 5:81.1, 5:91.1.2
Αλεξανδερ ϖ. Συπεριορ Χουρτ (1973) 9 Χαλ.3δ 387, 393, ♣7:20.1.1
Αλφορδ ϖ. Συπεριορ Χουρτ (2003) 29 Χαλ.4τη 1033, ♣♣5:87, 5:100, 5:100.1, 5:100.3
Αλφορδ ϖ. Υνιτεδ Στατεσ (1931) 282 Υ.Σ. 687, 692, ♣9:39.8
Αλλαν ϖ. ∆επαρτµεντ οφ Μοτορ ςεηιχλεσ, Χουρτ οφ Αππεαλ Φουρτη Αππελλατε ∆ιστριχτ, ∆ιϖισιον Τωο Ε033122 (2003), ♣12:32.1
Αλλενδε ϖ. ∆επαρτµεντ οφ τηε Χαλιφορνια Ηιγηωαψ Πατρολ (2011) 201 Χαλ.Αππ.4τη 1006, ♣10:27.2
Αλλεν ϖ. Υνιτεδ Στατεσ (1896) 164 Υ.Σ. 492, ♣9:126
Αλλρεδ ϖ. Φλοριδα, 622 Σ2δ 984 (Φλ ΣυπΧτ 1993), ♣8:22.4
Αλϖαραδο ϖ. Συπεριορ Χουρτ (2000) 23 Χαλ.4τη 1121, ♣♣5:52.3, 9:39.8
Αλϖαρεζ−Μαχηαιν ϖ. Υνιτεδ Στατεσ, 266 Φ3δ 1045 (9τη Χιρ. 2001), ♣7:93.3
Αλϖαρεζ ϖ. Συπεριορ Χουρτ (2010) 183 Χαλ.Αππ.4τη 969, ♣3:58.2
Αλϖισο ϖ. Σονοµα Χουντψ Σηεριφφσ ∆επτ (2010) 186 Χαλ.Αππ.4τη 198, ♣♣2:43.3, 2:44
Αµεριχαν Φεδερατιον οφ Λαβορ ϖ. Ευ (1984) 36 Χαλ.3δ 687, φν20, ♣♣2:11.5, 2:61.4
Ανδερσον ϖ. ϑυστιχε Χουρτ (1979) 99 Χαλ.Αππ.3δ 398, Αππενδιξ Ε
Ανδερσον ϖ. Λαιρδ, 151 Υ.Σ. Αππ. ∆.Χ. 112, 466 Φ2δ 283 (1972), ♣10:27.3
Ανδερσον ϖ. Πηιλλιπσ (1975) 13 Χαλ.3δ 733, ♣3:58.2
Ανδραδε ϖ. Συπεριορ Χουρτ (1996) 46 Χαλ.Αππ.4τη 1609, ♣♣5:44.2, 5:45.5
Ανδρυσ ϖ. Μυνιχιπαλ Χουρτ (1983) 143 Χαλ.Αππ.3δ 1041, ♣4:15.2
Αππρενδι ϖ. Νεω ϑερσεψ (2000) 530 Υ.Σ. 466, ♣♣4:23, 9:103.1, 9:103.2, 10:22.1, 10:31.4
Αρβυρν ϖ. ∆επαρτµεντ οφ Μοτορ ςεηιχλεσ (2007) 151 Χαλ.Αππ.4τη 1480, ♣7:20.7, Αππενδιξ Ε
Αρχελονα ϖ. Μυνιχιπαλ Χουρτ (1980) 113 Χαλ.Αππ.3δ 523, 528, φν. 2, 530−531, ♣5:100.3
Αργοναυτ Ινσυρανχε Χο. ϖ. Ωορκερσ Χοµπ. Αππεαλσ Βδ (Ηελµ) (1967) 247 Χαλ.Αππ.2δ 669, ♣12:39
Αριασ ϖ. Συπεριορ Χουρτ (Πεοπλε) (2008) ___ Χαλ.Αππ.4τη Συππ. ___ (∆οχκετ Νο. 07ΧΧ19672), ♣6:21.2
Αριζονα ϖ. Εϖανσ (1995) 514 Υ.Σ. 1, ♣♣7:20.38, 7:83.2
Αριζονα ϖ. Γαντ (2009) 129 Σ.Χτ. 1710, ♣♣7:63, 7:64, 7:74, 7:83.1
Αριζονα ϖ. Ψουνγβλοοδ (1988) 488 Υ.Σ. 51, ♣♣5:111.1, 5:112.3, 5:112.4.2
Αρκανσασ ϖ. Συλλιϖαν (2001) 532 Υ.Σ. 769, ♣7:20.4
Αρµεντα ϖ. Συπεριορ Χουρτ (1976) 61 Χαλ.Αππ.3δ 584, ♣5:112.1
Αρµονδο ϖ. ∆Μς (1993) 15 Χαλ.Αππ.4τη 1174, ♣♣11:122.2.3, 12:37
Αρµστρονγ ϖ. Μανζο, 380 Υ.Σ. 545, 552 (1965), ♣2:44.2
Αρµστρονγ ϖ. Ωιλσον, 124 Φ3δ 1019 (9τη Χιρ. 1997), ♣10:44.2
Αρνεττ ϖ. Οφφιχε οφ Αδµινιστρατιϖε Ηεαρινγσ (1996) 49 Χαλ.Αππ.4τη 332, ♣♣2:44.2, 11:61, 11:216
Αρπιν ϖ. Σαντα Χλαρα ςαλλεψ Τρανσπορτατιον Αγενχψ, 261 Φ3δ 912 (9τη Χιρ. 2001), ♣7:93.3
- AR -
California Drunk Driving Law F-2
Αρρεολα ϖ. Μυνιχιπαλ Χουρτ (1983) 139 Χαλ.Αππ.3δ 108, ♣6:21.5.1
Αρριαγα ϖ. Χουντψ οφ Αλαµεδα (1995) 9 Χαλ.4τη 1055, ♣10:26.12
Αρροψο ϖ. Συπεριορ Χουρτ (2004) 119 Χαλ.Αππ.4τη 460, ♣6:21.4
Αρτηυρ ϖ. ∆επαρτµεντ οφ Μοτορ ςεηιχλεσ (2010) 184 Χαλ.Αππ.4τη 1199, ♣11:122.2.4
Ασσν. φορ Λ.Α. ∆επυτψ Σηεριφφσ ϖ. Συπεριορ Χουρτ (2017) 13 Χαλ.Αππ.5τη 413, ♣5:100.6
Ασσοχιατιον φορ Λοσ Ανγελεσ ∆επυτψ Σηεριφφσ ϖ. Συπεριορ Χουρτ (2019) 8 Χαλ.5τη 28, ♣5:100.6
Αττιξ ϖ. ςοσηελλ, 579 Α.2δ 1125, 1129 (∆ελ. Συπερ. Χτ. 1989), ♣9:38.4
Ατωατερ ϖ. Χιτψ οφ Λαγο ςιστα (2001) 532 Υ.Σ. 318, ♣♣7:11.5, 7:49, 9:15, 11:122.2.6
Αυρεγυψ ϖ. Τιβυρον (1993) 825 Φ.Συππ. 902, ατ φν 1, ♣7:11.5, 7:20.2
Αυστιν ϖ. ∆Μς (1988) 203 Χαλ.Αππ.3δ 305, ♣11:217
Αυτο Εθυιτψ Σαλεσ, Ινχ. ϖ. Συπεριορ Χουρτ οφ Σαντα Χλαρα Χουντψ (1962) 57 Χαλ.2δ 450, ♣♣9:103.7, 12:45.2, 12:70
Αϖελαρ ϖ. Συπεριορ Χουρτ (1992) 7 Χαλ.Αππ.4τη 1270, ♣8:12.3
Αϖιλα ϖ. Μυνιχιπαλ Χουρτ (1983) 148 Χαλ.Αππ.3δ 807, 812, ♣6:21.9
Αξνεσσ ϖ. Συπεριορ Χουρτ (1988) 206 Χαλ.Αππ.3δ 1489, ♣4:15
Αψαλα ϖ. Συπεριορ Χουρτ οφ Σαν ∆ιεγο Χουντψ (Φουρτη ∆ιστ. ΧΟΑ, ∆ιϖ. 1 − ∆οχκετ Νο. ∆077460), ♣3:22.4
−Β−
Β. & Ι. Νεωσ, Ινχ. ϖ. Συπεριορ Χουρτ (Πεοπλε) (1993) 19 Χαλ.Αππ.4τη 297, ♣8:12.1
Β.Ω. ϖ. Βοαρδ οφ Μεδιχαλ Θυαλιτψ Ασσυρανχε (1985) 169 Χαλ.Αππ.3δ 219, ♣11:11.2
Βαδγλεψ ϖ. ςαν Υππ (1993) 20 Χαλ.Αππ.4τη 218, ♣8:14.1
Βαγλεψ, 473 Υ.Σ., ατ 678, ♣5:53.4
Βαιλεψ ϖ. Συπεριορ Χουρτ (1970) 4 Χαλ.Αππ.3ρδ 513, ♣♣2:71.3, 10:31.8
Βαιλον ϖ. Αππελλατε ∆ιϖισιον (2002) 98 Χαλ. Αππ.4τη 1331, ♣6:21.4
Βακερ ϖ. Γουρλεψ (2002) 98 Χαλ.Αππ.4τη 1263, ♣♣9:36.4, 11:79.3, 11:92.1, 11:122.3.3, 11:122.3.5, 11:190
Βακερ ϖ. Μιδ−Χεντυρψ Ινσυρανχε Χοµπανψ (1993) 20 Χαλ.Αππ.4τη 921, ♣♣10:116, 14:60
Βαλδασαρ ϖ. Ιλλινοισ (1980) 446 Υ.Σ. 222, ♣4:24.5
Βαλδωιν ϖ. ∆Μς (1995) 35 Χαλ.Αππ.4τη 1630, 42 ΧΡ2δ 422, ♣10:55
Βαλδωιν ϖ. Νεω Ψορκ (1970) 399 Υ.Σ. 66, 69, ♣1:61
Βανδανα Τραδινγ Χο., Ινχ. ϖ. Θυαλιτψ Ινφυσιον Χαρε, Ινχ. (2008) 164 Χαλ.Αππ.4τη 1440, ♣9:93.2
Βανκσ ϖ. ∆ρετκε (2004) 540 ΥΙνδεσιγν βαχκυπ Χ∆∆ΛΙνδεσιγν βαχκυπ Χ∆∆Λ.Σ. 668, 696, ♣8:30.1
Βαρβερ ϖ. Παγε (1968) 390 Υ.Σ. 719, 724−725, ♣9:16
Βαρκερ ϖ. Ωινγο, 407 Υ.Σ. 514, 33 Λ.Εδ.2δ 101, ♣6:21.5.1
Βαρρεττ ϖ. Συπεριορ Χουρτ (1999) 77 Χαλ.Αππ.4τη 1, ♣8:12.6
Βαρριε ϖ. Αλεξισ (1984) 151 Χαλ.Αππ.3δ 1157, ♣♣11:142.4.1, 11:142.4.10, 12:49.1
Βαρρψ ϖ. Φοωλερ (9τη Χιρ. 1990) 902 Φ2δ 770, ♣7:93.6
Βαρρψ ϖ. Γουρλεψ (2007) (1στ ∆ιστ. ∆ιϖ. 5, ∆οχκετ Νο. Α113996) (Υνπυβλισηεδ), ♣11:202.6
Βαρτσ ϖ. Συπεριορ Χουρτ (2018) 22 Χαλ.Αππ.5τη 53, ♣6:11.7
Βαρσαµψαν ϖ. Συπεριορ Χουρτ (2008) 44 Χαλ.4τη 960, ♣6:21.6
Βασσ ϖ. Χοµµονωεαλτη (2000) 259 ςα. 470, 525 Σ.Ε.2δ 921, ♣7:20.26.3
Βατσον ϖ. Κεντυχκψ (1986) 476 Υ.Σ. 79, ♣9:05
Βαυστερτ ϖ. Συπεριορ Χουρτ (2005) 129 Χαλ.Αππ.4τη 1269, 1277, ♣6:21.1
Βαυστερτ ϖ. Συπεριορ Χουρτ (Πεοπλε) (2005) 129 Χαλ.Αππ.4τη 1269, ♣♣6:21.2, 6:21.5
Βεχερρα ϖ. Συπεριορ Χουρτ (2020) 44 ___Χαλ.Αππ.5τη ___ (Φιρστ ∆ιστ. ΧΟΑ, ∆ιϖ. 3 − ∆οχκετ Νο. Α157998), ♣5:60
Βεχκ ϖ. Οηιο (1964) 379 Υ.Σ. 89, 91, ♣♣7:30, 11:212
Βεγαψ ϖ. Υ.Σ. (2008) ___Υ.Σ.___, 128 Σ.Χτ. 1581, ♣10:111.5
Βεϕαρανο−Υρρυτια ϖ. Γονζαλεσ (4τη Χιρ. 2005) 413 Φ.3δ 444, ♣10:111.4
Βελλ ϖ. Βυρσον (1971) 402 Υ.Σ. 535, ♣♣2:42.5, 2:43.6, 11:213, 11:217
Βελλ ϖ. ∆Μς (1992) 11 Χαλ.Αππ.4τη 304, ♣♣9:114.3, 11:101, 11:122.3.4
Βελτη ϖ. Γαραµενδι(1991) 232 Χαλ.Αππ.3δ 896, ♣5:91.3
Βενγε ϖ. Συπεριορ Χουρτ (1980) 110 Χαλ.Αππ.3δ 121, 128, ♣♣4:15.3, 4:16.10
Βεννισ ϖ. Μιχηιγαν (1996) 516 ΥΣ 442, ♣2:46
Βερδαν ϖ. Βερδαν (1940) 39 Χαλ.Αππ.2δ 478, 483, ♣2:15.7
Βερεζιν ϖ. ∆επαρτµεντ οφ Μοτορ ςεηιχλεσ (2007) (1στ ∆ιστ.∆ιϖ.3, ∆οχκετ Νο. Α115178 2007 ΩΛ 2310772) (Υνπυβλισηεδ),
♣♣11:142.4.5, 11:142.4.6
Βεργερ ϖ. Υνιτεδ Στατεσ, 295 Υ.Σ. 78, 88 (1935), ♣5:53.4
Βεργ ϖ. ςαλϖερδε (2010) (Χουρτ οφ Αππεαλ, Τηιρδ ∆ιστριχτ Χ063107), ♣11:182
Βερκεµερ ϖ. ΜχΧαρτψ (1984) 468 Υ.Σ. 420, ♣♣8:22.1, 9:15
Βερλινγηιερι ϖ. ∆επαρτµεντ οφ Μοτορ ςεηιχλεσ (1983) 33 Χαλ. 3δ 392, 657 Π. 2δ 383, ♣♣12:31.2, 12:40.1, 12:43.1
Βετψαρ ϖ. Πιερχε (1988) 205 Χαλ.Αππ.3δ 1250, ♣11:162
- BU -
F-3 Table of Cases
Βιανχο ϖ. ΧΗΠ (1994) 24 Χαλ.Αππ.4τη 1113, ♣2:17.2
Βιρχηφιελδ ϖ. Νορτη ∆ακοτα (2016) 579 Υ.Σ. ___, 136 Σ.Χτ. 2160, ♣♣1:17, 2:85, 7:66.5(β)(ι), 7:66.5(β)(ιι), 7:66.5(β)(ιιι),
7:66.5(β)(ιϖ), 7:66.5(β)(ϖ), 7:66.5(β)(ϖ)(1), 7:66(β)(ϖ)(2), 10:26.6, 10:26.6.1, 11:142.4.1(δ), 11:141.1
Βιρτσ ϖ. Συπεριορ Χουρτ (2018) 22 Χαλ.Αππ.5τη 53, ♣6:11.1
Βιξβψ ϖ. Πιερνο (1971) 4 Χαλ.3δ 130, 143, φν. 10, ♣12:49.1
Βλαχκλεδγε ϖ. Περρψ (1974) 417 Υ.Σ. 21, 27−29, ♣8:30.1
Βλαιρ ϖ. ΜχΧαρτηψ, 871 Φ2δ 94 (9τη Χιρ. 1989), ♣4:17.1
Βλακελψ ϖ. Ωασηινγτον (2004) 542 Υ.Σ. 296, ♣10:31.4
Βλαντον ϖ. Νορτη Λασ ςεγασ (1989) 489 Υ.Σ. 538, ♣♣1:61, 9:13
Βλιτζστειν ϖ. ∆Μς (1988) 199 Χαλ.Αππ.3δ 138, ♣11:142.3.4
Βλυεφορδ ϖ. Αρκανσασ (2012) 566 Υ.Σ. 599, ♣9:165
Βλυµβεργ ϖ. Συπεριορ Χουρτ (2011) 197 Χαλ.Αππ.4τη 1245, ♣5:100
Βοαρδ οφ ∆ενταλ Εξαµινερσ ϖ. Συπεριορ Χουρτ (1998) 66 Χαλ.Αππ.4τη 1424, 1430, ♣12:49.3
Βοαρδ οφ τηε Χουντψ Χοµµισσιονερσ ϖ. Βροων (1997) 520 Υ.Σ. 397, ♣7:93.4
Βοβυσ ϖ. ∆Μς (2004) 125 Χαλ.Αππ.4τη 680, ♣♣2:81.1, 11:131
Βοχχατο ϖ. Χιτψ οφ Ηερµοσα Βεαχη (1994) 29 Χαλ.Αππ.4τη 1797, ♣2:81.2
Βοδινσον Μφγ. Χο. ϖ. Χαλιφορνια Εµπ. Χο. (1941) 17 Χαλ.2δ 321 ατ 329, ♣12:30
Βοησανχυρτ ϖ. Εισενβεργ, 2006 ΩΛ 465796 (Αριζ.Αππ.∆ιϖ.2), ♣9:26.7
Βονδ ϖ. Βλυµ (4τη Χιρ. 2003) 317 Φ.3δ 385, ♣5:72
Βοντιλαο ϖ. Συπεριορ Χουρτ (2019) 37 Χαλ.Αππ.5τη 980, ♣6:11.8
Βορδενκιρχηερ ϖ. Ηαψεσ (1978) 434 Υ.Σ. 357, ♣♣3:56.4, 8:30.1
Βοργερ ϖ. ∆επαρτµεντ οφ Μοτορ ςεηιχλεσ (2011) 192 Χαλ.Αππ.4τη 1118, ♣♣9:28.2, 9:37.5.2, 11:122.3.5
Βοξ ϖ. Χαλιφορνια ∆ατε Γροωερσ Ασσν. (1976) 57 Χαλ.Αππ.3δ 266, ♣9:63
Βοψδ ϖ. Χιτψ οφ Μοντγοµερψ, 472 Σο.2δ 694, 697 (Αλα. Χριµ. Αππ. 1985), ♣9:38.4
Βοψδ ϖ. Υνιτεδ Στατεσ (1892) 142 Υ.Σ. 450, ♣9:11
Βραχαµοντεσ ϖ. Συπεριορ Χουρτ (2019) 42 Χαλ.Αππ.5τη 102, ♣5:53.8
Βραχηερ ϖ. Συπεριορ Χουρτ (2012) 205 Χαλ.Αππ.4τη 1445, ♣3:22.2
Βραχψ ϖ. Γραµλεψ (1997) 520 Υ.Σ. 899, ♣4:16.1
Βραδαµ ϖ. Στατε (1950) 191 Τενν. 626, 235 Σ.Ω.2δ 801, 802−803, ♣11:122.3.1
Βραδψ ϖ. Μαρψλανδ (1963) 373 Υ.Σ. 83, ♣♣5:53.4, 5:61, 5:100.3, 5:111.1, 5:112.3, 5:112.4.2
Βρανχαχχιο ϖ. Στατε (Φλα.Χτ.Αππ. 1997) 698 Σο.2δ 597, ♣9:87, Αππενδιξ Ε
Βρανσον ϖ. Μαρτιν (1997) 56 Χαλ.Αππ.4τη 300, ♣2:11.9
Βρεεδλοϖε ϖ. Μυνιχιπαλ Χουρτ (1994) 27 Χαλ.Αππ.4τη 60, ♣3:56.2
Βρενδλιν ϖ. Χαλιφορνια (2007) 551 Υ.Σ. 249, ♣7:20.17, 7:76.3(α) ,7:84.1
Βρεννερ ϖ. ∆επαρτµεντ οφ Μοτορ ςεηιχλεσ (2010) 189 Χαλ.Αππ.4τη 365, ♣♣9:30.2, 11:122.3.5
Βρεωστερ ϖ. Σηαστα Χουντψ, 275 Φ3δ 803 (9τη Χιρ. 2001), ♣7:93.3
Βριδγεφορτη ϖ. Συπεριορ Χουρτ (2013) 214 Χαλ.Αππ.4τη 1074, ♣5:53.5
Βριερτον ϖ. ∆Μς (2005) 130 Χαλ.Αππ.4τη 499, ♣♣ 7:20.22, 7:57
Βριερτον ϖ. ∆Μς (2006) 140 Χαλ.Αππ.4τη 427, ♣10:52.1
Βριγγσ ϖ. Συπεριορ Χουρτ (Πεοπλε) (2001) 87 Χαλ.Αππ.4τη 312, ♣8:12.1
Βριγηαµ Χιτψ ϖ. Στυαρτ (2006) 547 Υ.Σ. 398, ♣♣7:76.3(α), 7:76.4(α)
Βρινεγαρ ϖ. Υ.Σ. (1949) 338 Υ.Σ. 160, ♣♣7:30 7:86.3
Βρισχο ϖ. ςιργινια 559 Υ.Σ. 32 (2010), ♣9:26.1
Βριττ ϖ. Νορτη Χαρολινα, 404 Υ.Σ. 226, 227 (1971), ♣8:40.2
Βροαδµαν ϖ. Χοµµισσιον ον ϑυδιχιαλ Περφορµανχε (1998) 18 Χαλ.4τη 1079, ♣3:56.4
Βροδεριχκ, συπρα, Λορενζα Π. ϖ. Συπεριορ Χουρτ (1988) 197 Χαλ.Αππ.3δ 607, ♣5:81.1
Βρονεψ ϖ. Χαλιφορνια Χοµ. ον Τεαχηερ Χρεδεντιαλινγ (2010)184 Χαλ.Αππ.4τη 462, ♣10:110.13
Βροοκσ ϖ. Τεννεσσεε (1972) 406 Υ.Σ. 605, ♣♣5:45.3, 9:15, 9:92
Βροων ϖ. Χουντψ οφ Λοσ Ανγελεσ (2014) 229 Χαλ. Αππ. 4τη 320, 322, ♣14:12
Βροων ϖ. Μυνιχιπαλ Χουρτ (1978) 86 Χαλ.Αππ.3δ 357, ♣♣5:113, 7:67.3
Βροων ϖ. Συπεριορ Χουρτ (1987) 189 Χαλ.Αππ.3δ 260, ♣6:21.5
Βροων ϖ. Τεξασ (1979) 443 Υ.Σ. 47, ♣11:122.2.4
Βροων ϖ. ςαλϖερδε (2010) 183 Χαλ.Αππ.4τη 1531, ♣♣5:100.3, 11:52, 11:61.1
Βρψαντ ϖ. Συπεριορ Χουρτ (1986) 186 Χαλ.Αππ.3δ 483, ♣♣6:21.4, 6:21.4.1
Βρψαν ϖ. Υνιτεδ Στατεσ (1998) 524 Υ.Σ. 184, 196, ♣7:20.39
Βρψτε ϖ. Χιτψ οφ Λα Μεσα (1989) 207 Χαλ.Αππ.3δ 687, ♣2:44.1
Βυηλ ϖ. Ηαννιγαν (1993) 16 Χαλ.Αππ.4τη 1612, ♣2:17.2
Βυλλχοµινγ ϖ. Νεω Μεξιχο 564 Υ.Σ. ___ 131 Σ.Χτ. 2705 (2011), ♣♣9:26.1, 9:26.2
Βυµπερ ϖ. Νορτη Χαρολινα (1968) 391 Υ.Σ. 543, ♣7:66.5, 7:66.5(β)(ϖ), 7:76.1, 9:38.6
Βυννεττ ϖ. Ρεγεντσ οφ Υνιϖερσιτψ οφ Χαλιφορνια (1995) 35 Χαλ.Αππ.4τη 843, ♣12:31
Βυρδεν ϖ. Σνοωδεν (1992) 2 Χαλ.4τη 556, 562, ♣12:31.2
Βυργεσσ ϖ. Ρψαν, 996 Φ2δ 180 (7τη Χιρ. 1993), ♣13:18.5

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT