Objections, motions and related procedures

AuthorJudge Gregory H. Ward/Judge Audra Ibarra
ProfessionRetired Judge, serving as a Judge of the Santa Clara County Superior Court from 1990 to 2010/Santa Clara County Superior Court Judge
Pages19-56
OBJECTIONS, MOTIONS,
PROCEDURES
1-1
CHAPTER 1
OBJECTIONS, MOTIONS AND
RELATED PROCEDURES
I. INTRODUCTION
§1:10 Applicable Rules
§1:20 Overview
II. MAKING OBJECTIONS
A. Principles
§1:30 Purpose of Objections
§1:40 Exclusion of Improper Evidence
§1:50 Preserving Issue for Appeal
§1:60 Appellate Discretion to Review
§1:70 Invited Error
§1:80 Prejudicial vs. Harmless Error
B. Procedure
1. In General
§1:90 Pretrial Preparation
§1:100 When to Object
2. Objections During Trial
§1:110 When Not to Object
§1:120 Make Objection Timely
§1:130 State Basis for Objection
§1:140 Request Jury Admonition
§1:150 Need for Further Objections
§1:160 Limiting Instructions
§1:170 Objecting in Bench Trials
§1:180 Objecting to Questions or Comment of Counsel
§1:190 Objecting to Questions or Comment of Court
§1:200 Objecting to Documents
§1:210 Objecting to Opening Statement or Closing Argument
§1:220 Objecting to Jury Instructions
3. Responding to Sustained Objection
§1:230 Generally
§1:240 Offer of Proof
III. IN LIMINE MOTIONS
§1:250 Purpose
§1:260 Advantages and Disadvantages
OBJECTIONS, MOTIONS,
PROCEDURES
California Objections 1-2
§1:270 Civil Cases
§1:280 Criminal Cases
§1:290 Procedure
§1:300 Ruling
§1:310 Review
§1:320 Need for Further Objection
§1:330 Violation of Order
§1:340 Tactics in Making Motion
§1:350 Response to Motion
IV. MOTION TO STRIKE
§1:360 Purpose
§1:370 Procedure
V. MOTION FOR MISTRIAL
§1:380 Purpose
§1:390 Advantages and Disadvantages
§1:400 Procedure
§1:410 Double Jeopardy
OBJECTIONS, MOTIONS,
PROCEDURES
1-3 Objections, Motions and Related Procedures §1:10
I. INTRODUCTION
§1:10 Applicable Rules
Ιν Γενεραλ. Τηε τριαλ οφ α χαυσε ιν Χαλιφορνια ισ γοϖερνεδ βψ τηε φολλοωινγ:
Υνιτεδ Στατεσ Χονστιτυτιον
Χαλιφορνια Χονστιτυτιον
Χαλιφορνια χοδεσ
Χαλιφορνια Ρυλεσ οφ Χουρτ
Λοχαλ ρυλεσ οφ τηε τριαλ χουρτσ
Ανψ ινφορµαλ χουρτ−εσταβλισηεδ ρυλεσ
Χουνσελ µυστ χοµπλψ ωιτη τηε αππλιχαβλε στατυτεσ ανδ ρυλεσ ανδ αλσο µυστ χοµπορτ ηιµσελφ ορ ηερσελφ προπερλψ.
Φορ αττορνεψ χονδυχτ γενεραλλψ, σεε Χη. 20.
Εϖερψ λιτιγαντ ηασ τηε χονστιτυτιοναλ ριγητ νοτ το βε δεπριϖεδ οφ λιφε, λιβερτψ, ορ προπερτψ ωιτηουτ δυε προχεσσ οφ
λαω. Υ.Σ. Χονστ. Αµενδ. 14; Χαλ. Χονστ. Αρτ. Ι, ♣♣7, 15. Παρτιεσ το α λεγαλ προχεεδινγ ηαϖε τηε ριγητ το νοτιχε ανδ
αν οππορτυνιτψ το βε ηεαρδ, ανδ τηε ηεαρινγ µυστ βε φαιρ. Στατε οφ Χαλ. εξ ρελ. ∆επτ οφ Ωατερ Ρεσουρχεσ (1966) 239
Χαλ. Αππ. 2δ 547, 558, 49 Χαλ. Ρπτρ. 64. Εαχη παρτψ ισ αλσο εντιτλεδ το ηαϖε ηισ ορ ηερ χαυσε τριεδ ανδ δετερµινεδ
υνδερ τηε σαµε ρυλεσ οφ προχεδυρε ανδ εϖιδενχε ανδ ον τηε σαµε πρινχιπλεσ αππλιεδ ιν σιµιλαρ χασεσ. Σαν ϑοσε
Ρανχη Χο. ϖ. Σαν ϑοσε Λανδ ανδ Ωατερ Χο. (1899) 126 Χαλ. 322, 326, 58 Π. 824.
Αλτηουγη τηε ριγητ το δυε προχεσσ ρεθυιρεσ τηατ φυνδαµενταλ πρινχιπλεσ οφ ϕυστιχε νοτ βε ϖιολατεδ, ιτ δοεσ νοτ
γυαραντεε αγαινστ ϕυδιχιαλ ερρορ, νορ δοεσ ιτ ασσυρε υνιφορµιτψ οφ ϕυδιχιαλ δεχισιον ορ γυαραντεε ανψ παρτιχυλαρ δεχι−
σιον. Πεοπλε ϖ. Ρειναρδ (1963) 220 Χαλ. Αππ. 2δ 720, 734, 33 Χαλ. Ρπτρ. 908.
Το ενσυρε τηατ τηε σαµε ρυλεσ οφ προχεδυρε ανδ εϖιδενχε αρε αππλιεδ ιν τηε τριαλ χουρτσ, ιν 1872 τηε Λεγισλατυρε
αδοπτεδ α Χοδε οφ Χιϖιλ Προχεδυρε, α Χιϖιλ Χοδε, ανδ α Πεναλ Χοδε. Ιν 1965, τηε Λεγισλατυρε εναχτεδ τηε Εϖιδενχε

Χοδε οφ Χιϖιλ Προχεδυρε.  
ανδ προµοτε ϕυστιχε. ϑυστυσ ϖ. Ατχηισον (1977) 19 Χαλ. 3δ 564, 579, 139 Χαλ. Ρπτρ. 97; Χοδε Χιϖ. Προχ. ♣4, Χοδε
Χοµµισσιονερσ Νοτεσ. Ωηιλε ιτ ισ αδϖισαβλε το χοµπλψ λιτεραλλψ ωιτη ιτσ προϖισιονσ, νοτηινγ σηορτ οφ α συβσταντιαλ
δεπαρτυρε ωιλλ βε φαταλ το α προχεεδινγ υνδερ ιτ. Σηινν ϖ. Χυµµινσ (1884) 65 Χαλ. 97, 3 Π. 133. Ιφ τηε χουρσε οφ
   
µοδε οφ προχεεδινγ µαψ βε αδοπτεδ. Χοδε Χιϖ. Προχ. ♣187.
Χερταιν προϖισιονσ οφ τηε Χοδε οφ Χιϖιλ Προχεδυρε αρε αππλιχαβλε ιν χριµιναλ προσεχυτιονσ. Ασ υσεδ ιν τηε Χοδε,

τηε Χοδε οφ Χιϖιλ Προχεδυρε, αχτιονσ αρε διϖιδεδ ιντο τωο κινδσ, χιϖιλ ανδ χριµιναλ, ανδ υνλεσσ ιτ αππεαρσ τηατ τηε
παρτιχυλαρ στατυτε ωασ ιντενδεδ το αππλψ ονλψ το χιϖιλ αχτιονσ, ιτ αππλιεσ εθυαλλψ το χριµιναλ προχεεδινγσ. Σεε Πεοπλε
ϖ. Βουχηαρδ (1957) 49 Χαλ. 2δ 438, 440−441, 317 Π.2δ 971.
Εϖιδενχε Χοδε. 
το ινχλυδε βοτη χιϖιλ ανδ χριµιναλ προχεεδινγσ. Εϖιδ. Χοδε ♣105. Υνλεσσ οτηερωισε προϖιδεδ ιν τηε Πεναλ Χοδε, τηε
ρυλεσ οφ εϖιδενχε ιν χιϖιλ αχτιονσ αρε αππλιχαβλε το χριµιναλ προσεχυτιονσ. Πεναλ Χοδε ♣1102.
Χαλιφορνια Ρυλεσ οφ Χουρτ. Τηε Χαλιφορνια Ρυλεσ οφ Χουρτ αρε αδοπτεδ βψ τηε ϑυδιχιαλ Χουνχιλ, ωηιχη ηασ τηε
ποωερ το αδοπτ ρυλεσ φορ χουρτ αδµινιστρατιον, πραχτιχε ανδ προχεδυρε ωηιχη αρε νοτ ινχονσιστεντ ωιτη στατυτε. Χαλ.
Χονστ. Αρτ. ςΙ, ♣6. Τηεσε ρυλεσ ηαϖε τηε φορχε οφ στατυτε το τηε εξτεντ τηεψ αρε νοτ ινχονσιστεντ ωιτη λεγισλατιϖε ανδ
χονστιτυτιοναλ προϖισιονσ. Ιν ρε Ριχηαρδ Σ. (1991) 54 Χαλ. 3δ 857, 863, 2 Χαλ. Ρπτρ. 2δ 2.
Α νυµβερ οφ ρυλεσ ιν τηε Χαλιφορνια Ρυλεσ οφ Χουρτ ρελατε το µαττερσ τηατ µαψ αρισε ιν τηε τριαλ οφ αν αχτιον, ινχλυδινγ:
 
ϑυρψ σελεχτιον ανδ ινστρυχτιον ανδ χοµµυνιχατιονσ ωιτη ϕυρορσ. Χαλ. Ρυλεσ οφ Χτ. 2.1008, 2.1030, 2.1055, 3.1540.
Φορ ϕυρψ σελεχτιον, σεε Χη. 2; φορ ϕυρψ χονδυχτ ανδ µαναγεµεντ, σεε Χη. 3; φορ ϕυρψ ινστρυχτιονσ, σεε Χη. 22.
Τεντατιϖε δεχισιονσ ανδ στατεµεντσ οφ δεχισιον ιν βενχη τριαλσ. Χαλ. Ρυλεσ οφ Χτ. 3.1590, 3.1591.
Τηε σχοπε οφ τηε πρετριαλ χονφερενχε ιν χριµιναλ χασεσ. Χαλ. Ρυλε οφ Χτ. 4.200.

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT