Index

AuthorAnnette J. Szorosy/Stephanie Matalon
ProfessionGeneral Magistrate/General Magistrate
Pages1697-1738
INDEX
I-1
Index
A
Αβατεµεντ οφ Αχτιονσ ανδ Προχεεδινγσ
Μοτιονσ, ρεσπονσεσ το, ♣8:264
Συβϕεχτ µαττερ ϕυρισδιχτιον φορ δισσολυτιον, ♣6:53
Αβοδε
Προχεσσ, ♣7:71
Αβυσε
Αλχοηολ αβυσε. Σεε Αλχοηολ Αβυσε
Χηιλδ αβυσε. Σεε Χηιλδ Αβυσε
Χηιλδ σεξυαλ αβυσε. Σεε Χηιλδ Σεξυαλ Αβυσε
Χλιεντ πρεπαρατιον, ♣♣3:162, 3:163
Εµεργενχψ ρελιεφ, ♣4:11
Εµοτιοναλ αβυσε
ιµπαιρµεντσ, ♣♣4:2404:244
παρενταλ ρεσπονσιβιλιτψ, ♣14:80
Πηψσιχαλ αβυσε
ιµπαιρµεντσ, ♣♣4:2904:292
παρενταλ ρεσπονσιβιλιτψ, ♣14:84
Συβστανχε αβυσε. Σεε Συβστανχε Αβυσε
Αχχουνταντ Μεδιατορσ
Αλτερνατιϖε δισπυτε ρεσολυτιον, ♣18:31
Αχχουνταντσ
Γενεραλλψ, ♣♣2:1502:153
Αχχουνταντ−χλιεντ πριϖιλεγε, ♣19:224
Εξπερτσ, ♣12:64
Αχχουντινγσ
Χηιλδ συππορτ, ♣16:122
Αχτιονσ
∆εφαυλτ, ♣♣11:0111:04
∆ισµισσαλ οφ αχτιον
γενεραλλψ, ♣♣8:284, 19:68
λαχκ οφ ρεσιδενχψ, µοτιον το, ♣8:265
∆οµεστιχ ϖιολενχε
γενεραλλψ, ♣♣10:100, 10:124, 10:144
χιϖιλ ριγητσ ρεµεδιεσ φορ γενδερ−µοτιϖατεδ
ϖιολενχε, ♣♣10:40010:404
µαριταλ δισσολυτιον, ♣♣10:42010:423
Μαριταλ δισσολυτιον, αχτιονσ ανχιλλαρψ το, Σεε
Μαριταλ ∆ισσολυτιον
Υνµαρριεδ παρτνερ αχτιονσ. Σεε Υνµαρριεδ
Παρτνερ Αχτιονσ
Αδµισσιονσ
Γενεραλλψ, ♣♣12:25012:260
∆οµεστιχ ϖιολενχε, ♣10:64
Ηεαρσαψ εξχεπτιονσ, ♣19:204
Ρεθυεστσ, ♣12:76
Αδυλτ Ανγερ Μαναγεµεντ Χουρσεσ
Ιντερϖεντιονσ, ♣14:161
Αδϖερτισινγ
Αττορνεψσ, ♣2:397
Χλιεντ πσψχηολογψ, ♣2:03
Προχεδυρεσ ανδ λιµιτατιονσ, ♣2:03
Ετηιχσ; ♣2:03
Adavits
Χορροβορατινγ ωιτνεσσεσ, πλεαδινγσ, ♣8:114
∆ιλιγεντ σεαρχη ανδ ινθυιρψ, οφ, ♣♣7:1807:184
Εϖιδενχε, ♣19:162
Financial adavits. Σεε Financial Adavits
Ηεαρινγσ, εϖιδενχε, ♣9:267
UCCJEA adavits, §8:115
Αγγραϖατεδ Ασσαυλτ
∆οµεστιχ ϖιολενχε, ♣10:111
Αγγραϖατεδ Βαττερψ
∆οµεστιχ ϖιολενχε, ♣10:113
Αγγραϖατεδ Σταλκινγ
∆οµεστιχ ϖιολενχε, ♣10:120
ΑΙ∆Σ
∆υτψ το τελλ σπουσε, ♣1:46
Παρενταλ ρεσπονσιβιλιτψ, ♣14:274
Αλχοηολ Αβυσε
Γενεραλλψ, ♣♣4:2604:262
Αλχοηολιχσ ανονψµουσ, ♣14:167
Χηιλδ εµεργενχιεσ, ♣♣9:171, 9:172
Χλιεντ πσψχηολογψ, ♣2:05
∆οµεστιχ ϖιολενχε ανδ, ♣♣10:46, 10:303
Παρενταλ ρεσπονσιβιλιτψ, ♣14:81
Αλχοηολ Αβυσε Χουνσελινγ
Πλεαδινγσ, ♣8:184
Αλχοηολιχσ Ανονψµουσ
Γενεραλλψ, ♣14:167
Αλιενατιον
Παρενταλ αλιενατιον σψνδροµε, ♣14:85
Τεµποραρψ ρελιεφ, ♣13:03
- AL -
Florida Family Law and Practice I-2
Αλιµονψ
Γενεραλλψ, ♣16:01
Αγε ασ φαχτορ, ♣16:82
Αττορνεψσ φεεσ ανδ χοστσ, ♣17:93
Αυτοµατιχ ινχρεασεσ ορ ρεδυχτιονσ, ♣16:110
Αυτοµατιχ περχενταγε αωαρδ, ♣16:106
Αωαρδ τψπεσ, ♣♣16:2016:53

Βριδγε−τηε−γαπ, ♣♣16:21, 16:31, 16:51
Χασε µαναγεµεντ, ♣♣9:224, 9:225
Χοηαβιτατιον ανδ, ♣♣16:66, 16:247
Χοντεµπτ, ♣13:117
Χρεδιτσ, ♣16:109
∆οµεστιχ ϖιολενχε ρεµεδιεσ, ♣10:422
∆υρατιοναλ, ♣♣16:31, 16:41.1, 16:51.2

Συπρεµε Χουρτ ρυλε χηανγεσ, ♣16:10
Εµεργενχιεσ, ♣9:182
Εθυιταβλε αλιµονψ
γενεραλλψ, ♣16:02
αννυλµεντσ, ♣5:115
Εθυιταβλε διστριβυτιον χονσιδερατιονσ, ♣♣15:93, 16:202
Εϖιδενχε, ♣♣11:74, 16:241
Εξχεσσιϖε αµουντ, ♣16:61
Φορµυλα, ♣16:106
Γιφτσ, ρεγυλαρ ανδ ρεχυρρινγ, ♣16:68
Γραψ−αρεα µαρριαγεσ, ♣♣16:06, 16:4016:42
Ηεαλτη ινσυρανχε, ♣♣8:214, 16:102
Ινχοµε, ιµπυτατιον οφ, ♣♣8:217, 16:100
Ινχοµε δεδυχτιον ορδερσ ανδ ινχοµε
ωιτηηολδινγ ορδερσ, ♣♣16:230−16:232

ϑυδγµεντσ
γενεραλλψ, ♣♣20:40, 20:41
χουρτ δισχρετιον, ♣20:10
ενφορχεµεντ οφ, ♣♣21:2021:28

ϑυρισδιχτιον, ♣♣11:3011:32
Λεγαλ στανδαρδ, ♣16:208
Λενγτη οφ µαρριαγε, ♣20:41
Λιφε ινσυρανχε, ♣♣8:215, 16:103, 20:145
Λονγ−τερµ µαρριαγεσ, ♣♣16:07, 16:5016:53
Μαριταλ σεττλεµεντ αγρεεµεντσ, ♣♣18:21118:212,
18:29018:310, 18:32018:328
Μεδιχαλ εξπενσεσ, ♣16:102
Νεεδ−ανδ−αβιλιτψ στανδαρδ, ♣♣16:6016:70, 20:40
Νοµιναλ, ♣♣16:2420:146
Οραλ χοντραχτσ φορ συππορτ, ♣5:123
Παψµεντ χονσιδερατιονσ, ♣16:104
Πλεαδινγσ
γενεραλλψ, ♣♣8:210, 16:201
φαυλτ, ♣8:216
ηεαλτη ινσυρανχε, ♣8:214
ινχοµε, ιµπυτατιον οφ, ♣8:217
λιφε ινσυρανχε, ♣8:215
σεχυριτψ φορ, ♣8:215

Πραχτιχε ανδ προχεδυρε, ♣♣16:20016:207,
16:240 16:146

Πρεσυµπτιονσ, ♣16:04
Προχεδινγσ πενδινγ αππεαλ, ♣16:10
Ρεφορµ, ♣16:09
Ρεηαβιλιτατιϖε, ♣♣16:31, 16:51.1
Ρεσπονσιβιλιτιεσ οφ µινορ χηιλδρεν,
♣♣13:108.1, 16:85.1
Ρετροαχτιϖιτψ, ♣16:105

Σαϖινγσ, ♣16:111

Σηορτ−τερµ µαρριαγεσ, ♣♣16:05, 16:3016:32
Σπεχυλατιον ανδ χυρρεντ χιρχυµστανχεσ, ♣16:65
Στατυτορψ φαχτορσ, ♣♣16:8016:87
Στιπυλατιονσ ασ το εντιτλεµεντ, ♣16:69
Ταξ τρεατµεντ ανδ χονσεθυενχεσ; ♣16:85.2
Τεµποραρψ συππορτ
γενεραλλψ, ♣♣13:2013:25, 13:10013:143, 13:160
δισχλοσυρε ρεθυιρεµεντσ, ♣12:115
δοµεστιχ ϖιολενχε, ♣♣10:32010:322

Τερµινατιον, ♣16:112
Υνιφορµ Ιντερστατε Φαµιλψ Συππορτ Αχτ. Σεε Υνιφορµ
Ιντερστατε Φαµιλψ Συππορτ Αχτ (ΥΙΦΣΑ)

ςολυνταρψ παψµεντσ, ♣♣16:107, 16:113
Ωριττεν χοντραχτσ φορ συππορτ, ♣5:122
Αλτερνατιϖε ∆ισπυτε Ρεσολυτιον
Γενεραλλψ, ♣♣8:283, 18:3018:36
Αχχουνταντ µεδιατορσ, ♣18:31
Αρβιτρατιον διστινγυισηεδ, ♣18:36
Αττορνεψσ, ρολεσ οφ, ♣♣18:05, 18:14018:153

Χλιεντ πρεπαρατιον, ♣3:134
Χοµµυνιχατιον στρατεγιεσ, ♣18:101

∆αµαγεσ φορ υνρεασοναβλε δελαψ, ♣5:157
∆εατη οφ παρτψ, ♣18:205

∆ισχοϖερψ, ♣12:05
∆οµεστιχ ϖιολενχε, ♣10:88
Εµοτιοναλ δισσολυτιον ισσυεσ οφ παρτιεσ, δεαλινγ
ωιτη, ♣♣18:12018:127
Ετηιχσ, ♣18:36
Εξπερτσ, ♣12:62
Φαµιλψ χουρτ ϕυδγεσ, περσπεχτιϖε οφ, ♣♣18:1018:18
Φαµιλψ δισχορδ, ♣18:03
Φαµιλψ µεδιατιον υνδερ Ρυλε 12.740, ♣18:94
Φεε δισπυτεσ, ♣2:281
- AT -
I-3 Index
Φεεσ ανδ εξπενσεσ, ♣18:62
Φλοριδα Συπρεµε Χουρτσ γοαλσ, ♣18:04
Γυαρδιαν αδ λιτεµ παρτιχιπατιον, ♣18:93
Λιτιγατιον ρεαλιτιεσ, ♣18:01
Μανδατορψ µεδιατιον, ♣18:91
Μαριταλ βαργαιν, περχεπτιονσ οφ, ♣18:100
Μαριταλ σεττλεµεντ αγρεεµεντσ,
♣♣18:175, 18:176, 18:19018:195
Μεδιατιον προχεσσ, ♣♣18:5018:62
Μεδιατορ δισχιπλιναρψ προχεσσ, ♣♣18:7018:80
Παρενταλ ρεσπονσιβιλιτψ ανδ, ♣14:15
Παρεντινγ χοορδινατορσ, ♣♣18:33, 18:34
Πριϖιλεγεδ χοµµυνιχατιονσ, ♣18:92
Ρυλε 12.740, ♣18:94
Ρυλε 12.741, ♣18:95

µεδιατορσ, ♣♣18:5018:80
Σκιλλσ ανδ τεχηνιθυεσ, ♣♣18:10018:127
Τεαµ αππροαχη, ♣18:35
Τηεραπευτιχ ϕυστιχε, ♣18:02
Τηεραπιστ µεδιατορσ, ♣18:32
Ανγερ Μαναγεµεντ Χουρσεσ
Αδυλτσ, ♣14:161
Χηιλδρεν ανδ µινορσ, ♣14:165
Αννυλµεντ

Αττορνεψσ φεεσ ανδ χοστσ, ♣17:170

Εθυιταβλε αλιµονψ, ♣5:115
Γρουνδσ, ♣5:111
Πετιτιονερ µυστ βε ιννοχεντ παρτψ, ♣5:113
Τεµποραρψ συππορτ, ♣5:114
ςενυε, ♣6:265
Αππεαλσ
Αττορνεψσ φεεσ ανδ χοστσ, ♣♣17:45, 17:57
Τεµποραρψ ινϕυνχτιονσ, ♣9:102
Αππεαρανχε οφ Ιµπροπριετψ
Αττορνεψ−χλιεντ ρελατιονσηιπ, ♣1:48
Αππεαρανχεσ
Σερϖιχε οφ προχεσσ, οβϕεχτινγ το δεφεχτιϖε προχεσσ
ανδ σερϖιχε, ♣7:151
Υνιφορµ Χηιλδ Χυστοδψ ϑυρισδιχτιον ανδ
Ενφορχεµεντ Αχτ, ♣♣6:2106:215
Αρβιτρατιον
Αλτερνατιϖε δισπυτε ρεσολυτιον διστινγυισηεδ, ♣18:36
Αττορνεψσ φεεσ ανδ χοστσ, ♣♣2:07, 17:29
∆οµεστιχ ϖιολενχε, ♣10:88
Μαριταλ σεττλεµεντ αγρεεµεντσ, ♣18:175
Σανχτιονσ φορ βασελεσσ χλαιµσ, ♣5:157
Αρβιτρατορσ
Γενεραλλψ, ♣♣2:1402:144
Αρµεδ Φορχεσ. Σεε Μιλιταρψ Περσοννελ Αρρεστ
∆οµεστιχ ϖιολενχε, ♣♣10:180, 10:195
Ασσαυλτ
∆οµεστιχ ϖιολενχε, ♣♣10:110, 10:111
Ατταχηµεντ
Συππορτ, ♣21:23
Ωριτσ οφ νε εξεατ ανδ ατταχηµεντ. Σεε Ωριτσ οφ
Νε Εξεατ ανδ Ατταχηµεντ
Αττορνεψ−Χλιεντ Πριϖιλεγε
Γενεραλλψ, ♣19:222
Αττορνεψ−Χλιεντ Ρελατιονσηιπ

Αππεαρανχε οφ ιµπροπριετψ, ♣1:48


Χουνσελορ ϖσ. αδϖοχατε, ♣1:41
Χρεατιον οφ ρελατιονσηιπ, ♣1:44
Φορµερ χλιεντσ ριγητ το δισθυαλιφψ αττορνεψ φροµ
ρεπρεσεντινγ οππονεντ, ♣1:47
ΗΙς, δυτψ το τελλ σπουσε, ♣1:46
Ιµπροπριετψ, αππεαρανχε οφ, ♣1:48
Ινδεπενδεντ προφεσσιοναλ ϕυδγµεντ, ♣1:42
Ιντερϖεντιονσ, ♣1:43

Οβϕεχτιϖεσ οφ λιτιγατιον, ♣1:53
Ρεχοµµενδινγ λαωψερσ φορ χλιεντσ σπουσε, ♣1:50
Ρενδερινγ αδϖιχε, ♣1:42
Ρεπρεσεντινγ βοτη σιδεσ, ♣1:49
Ρεσπονσιβιλιτιεσ, ♣1:40
Σεξυαλ χονδυχτ ωιτη χλιεντσ, ♣1:51
Τεχηνιχαλ ανδ λεγαλ ταχτιχαλ ισσυεσ, ♣1:52
Αττορνεψ Πραχτιχεσ
Βοοκκεεπινγ, ♣2:51
Χαλενδαρινγ προγραµσ, ♣2:54
Χανδιδατε εϖαλυατιονσ, ♣2:71
Χολλαβορατιϖε λαωψερινγ, ♣2:32
Χοµπυτερ ηαρδωαρε, ♣2:56
Χοµπυτερ σοφτωαρε, ♣2:57

Χοοπερατιϖε λαωψερινγ, ♣2:32
Εθυιπµεντ, ♣♣2:502:59

Φαµιλιαριτψ ωιτη χασε πλαν ανδ ελεχτρονιχ

Ηολιστιχ φαµιλψ λαωψερινγ, ♣2:31
Ινϖεστιγατιϖε σεαρχη χαπαβιλιτιεσ, ♣2:58

Λιβραριεσ, ♣2:52
Λιµιτατιονσ, ♣2:34
Μινιµαλιστ φαµιλψ λαωψερινγ, ♣2:30
Μοδελσ φορ δελιϖερψ οφ σερϖιχεσ το φαµιλψ λαω
χλιεντ, ♣♣2:302:34



Περφορµανχε ρεϖιεωσ, ♣2:80

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT