Appendix A: Quick Review Foundation Checklists

AuthorGordon P. Cleary
Pages693-710
APPENDIX A
A-1
APPENDIX A
Quick Review Foundation Checklists
Τηεσε χηεχκλιστσ προϖιδε α θυιχκ ρεϖιεω οφ τηε φουνδατιοναλ ρεθυιρεµεντσ φορ ϖαριουσ τψπεσ οφ εϖιδενχε. Ψου µαψ
ωαντ το ινχλυδε τηεµ ασ παρτ οφ ψουρ τριαλ νοτεβοοκ.
ΑΥΤΗΕΝΤΙΧΑΤΙΟΝ
ΟΡΑΛ ΣΤΑΤΕΜΕΝΤΣ ΑΝ∆ ΡΕΧΟΡ∆ΙΝΓΣ
ΧΗΕΧΚΛΙΣΤ: ΟΡΑΛ ΤΕΛΕΠΗΟΝΕ ΟΡ ΡΕΧΟΡ∆Ε∆ ςΟΙΧΕ [♣♣540, 550]
ΧΗΕΧΚΛΙΣΤ: ΑΥ∆ΙΟ ΡΕΧΟΡ∆ΙΝΓ [♣550]
ΧΟΜΠΥΤΕΡ ΓΕΝΕΡΑΤΕ∆ ΕςΙ∆ΕΝΧΕ
ΧΗΕΧΚΛΙΣΤ: ςΙ∆ΕΟ ΡΕΧΟΡ∆ΙΝΓ [♣560]
ΧΗΕΧΚΛΙΣΤ: Ε−ΜΑΙΛ [♣560Χ]
ΗΕΑΡΣΑΨ
ΠΡΙΟΡ ΣΤΑΤΕΜΕΝΤΣ
ΧΗΕΧΚΛΙΣΤ: ΠΡΙΟΡ ΙΝΧΟΝΣΙΣΤΕΝΤ ΣΤΑΤΕΜΕΝΤ ΒΨ ΩΙΤΝΕΣΣ  ΡΥΛΕ 801(δ)(1) [♣621]
ΧΗΕΧΚΛΙΣΤ: ΠΡΙΟΡ ΧΟΝΣΙΣΤΕΝΤ ΣΤΑΤΕΜΕΝΤ  ΡΥΛΕ 801(δ)(1) [♣621]
ΧΗΕΧΚΛΙΣΤ: ΠΡΙΟΡ ΣΤΑΤΕΜΕΝΤ ΟΦ Ι∆ΕΝΤΙΦΙΧΑΤΙΟΝ  ΡΥΛΕ 801(δ)(1) [♣621]
ΧΗΕΧΚΛΙΣΤ: ΦΟΡΜΕΡ ΤΕΣΤΙΜΟΝΨ  ΡΥΛΕ 804(β)(1) [♣622]
Α∆ΜΙΣΣΙΟΝΣ
ΧΗΕΧΚΛΙΣΤ: Α∆ΟΠΤΙςΕ Α∆ΜΙΣΣΙΟΝ  ΡΥΛΕ 801(δ)(2)(Β) [♣632]
ΧΗΕΧΚΛΙΣΤ: ςΙΧΑΡΙΟΥΣ Α∆ΜΙΣΣΙΟΝ  ΡΥΛΕ 801(δ)(2) [♣633]
∆ΕΧΛΑΡΑΤΙΟΝΣ
ΧΗΕΧΚΛΙΣΤ: ΣΤΑΤΕΜΕΝΤ ΑΓΑΙΝΣΤ ΠΕΝΑΛ ΙΝΤΕΡΕΣΤ  ΡΥΛΕ 804(β)(3) [♣641]
ΧΗΕΧΚΛΙΣΤ: ΣΤΑΤΕΜΕΝΤ ΑΓΑΙΝΣΤ ΠΡΟΠΡΙΕΤΑΡΨ ΙΝΤΕΡΕΣΤ ΡΥΛΕ 804(β)(3) [♣641]
ΧΗΕΧΚΛΙΣΤ: ΕΞΙΣΤΙΝΓ ΧΟΝ∆ΙΤΙΟΝ  ΡΥΛΕ 803(3) [♣642]
ΧΗΕΧΚΛΙΣΤ: ΣΤΑΤΕ ΟΦ ΜΙΝ∆  ΡΥΛΕ 803(3) [♣642]
ΧΗΕΧΚΛΙΣΤ: ΣΤΑΤΕ ΟΦ ΜΙΝ∆ ΤΟ ΠΡΟςΕ ΦΥΤΥΡΕ ΧΟΝ∆ΥΧΤ  ΡΥΛΕ 803(3) [♣642]
ΧΗΕΧΚΛΙΣΤ: ΣΤΑΤΕΜΕΝΤ ΦΟΡ ΠΥΡΠΟΣΕ ΟΦ ΜΕ∆ΙΧΑΛ ∆ΙΑΓΝΟΣΙΣ ΟΡ ΤΡΕΑΤΜΕΝΤ  ΡΥΛΕ
803(4) [♣643]
APPENDIX A
APPENDIX A A-2
ΧΗΕΧΚΛΙΣΤ: ∆ΨΙΝΓ ∆ΕΧΛΑΡΑΤΙΟΝ  ΡΥΛΕ 804(β)(2) [♣644]
ΡΕΧΟΡ∆Σ
ΧΗΕΧΚΛΙΣΤ: ΡΕΧΟΡ∆Σ ΟΦ Α ΡΕΓΥΛΑΡΛΨ ΧΟΝ∆ΥΧΤΕ∆ ΑΧΤΙςΙΤΨ  ΡΥΛΕ 803(6) [♣651]
ΧΗΕΧΚΛΙΣΤ: ∆ΟΜΕΣΤΙΧ ΠΥΒΛΙΧ ∆ΟΧΥΜΕΝΤΣ ΥΝ∆ΕΡ ΣΕΑΛ  ΡΥΛΕ 902(1) [♣651.1]
ΧΗΕΧΚΛΙΣΤ: ΧΕΡΤΙΦΙΧΑΤΙΟΝ ΦΟΡΕΙΓΝ ΠΥΒΛΙΧ ∆ΟΧΥΜΕΝΤΣ  ΡΥΛΕ 902(3) [♣651.1]
ΧΗΕΧΚΛΙΣΤ: ΧΕΡΤΙΦΙΧΑΤΙΟΝ ∆ΟΜΕΣΤΙΧ ΠΥΒΛΙΧ ∆ΟΧΥΜΕΝΤΣ ΡΥΛΕ 902(2) [♣651.1]
ΧΗΕΧΚΛΙΣΤ: ΣΕΛΦ−ΑΥΤΗΕΝΤΙΧΑΤΙΝΓ ΧΕΡΤΙΦΙΧΑΤΕΣ ΥΝ∆ΕΡ ΡΥΛΕ 902(11) [♣651.1]
ΧΗΕΧΚΛΙΣΤ: ΠΥΒΛΙΧ ΡΕΧΟΡ∆Σ ΑΝ∆ ΡΕΠΟΡΤΣ ΡΥΛΕ 803(8) [♣652]
ΧΗΕΧΚΛΙΣΤ: ΡΕΧΟΡ∆Σ ΟΦ ςΙΤΑΛ ΣΤΑΤΙΣΤΙΧΣ  ΡΥΛΕ 803(9) [♣652.1]
ΧΗΕΧΚΛΙΣΤ: ΑΒΣΕΝΧΕ ΟΦ ΕΝΤΡΨ  ΡΥΛΕ 803(7) [♣652.2]
ΧΗΕΧΚΛΙΣΤ: ΑΒΣΕΝΧΕ ΟΦ ΠΥΒΛΙΧ ΡΕΧΟΡ∆ ΟΡ ΕΝΤΡΨ ΡΥΛΕ 803(10) [♣652.2]
ΧΗΕΧΚΛΙΣΤ: ΣΤΑΤΕΜΕΝΤΣ ΙΝ ∆ΟΧΥΜΕΝΤΣ ΑΦΦΕΧΤΙΝΓ ΑΝ ΙΝΤΕΡΕΣΤ ΙΝ ΠΡΟΠΕΡΤΨ ΡΥΛΕ
803(15) [♣652.6]
ΧΗΕΧΚΛΙΣΤ: ΣΤΑΤΕΜΕΝΤΣ ΙΝ ΑΝΧΙΕΝΤ ∆ΟΧΥΜΕΝΤΣ  ΡΥΛΕ 803(16) [♣652.8]
ΧΗΕΧΚΛΙΣΤ: ΜΑΡΚΕΤ ΡΕΠΟΡΤΣ, ΧΟΜΜΕΡΧΙΑΛ ΠΥΒΛΙΧΑΤΙΟΝΣ  ΡΥΛΕ 803(17) [♣652.9]
ΧΗΕΧΚΛΙΣΤ: ΠΑΣΤ ΡΕΧΟΛΛΕΧΤΙΟΝ ΡΕΧΟΡ∆Ε∆  ΡΥΛΕ 803(5) [♣654]
ΧΗΕΧΚΛΙΣΤ: ΠΡΕΣΕΝΤ ΡΕΧΟΛΛΕΧΤΙΟΝ ΡΕΦΡΕΣΗΕ∆  ΡΥΛΕ 612 [♣655]
ΧΗΕΧΚΛΙΣΤ: ΛΕΑΡΝΕ∆ ΤΡΕΑΤΙΣΕ  ΡΥΛΕ 803(18) [♣656.1]
ΕΞΧΛΑΜΑΤΙΟΝ & ΙΜΠΡΕΣΣΙΟΝ
ΧΗΕΧΚΛΙΣΤ: ΕΞΧΙΤΕ∆ ΥΤΤΕΡΑΝΧΕ  ΡΥΛΕ 803(2) [♣660]
ΧΗΕΧΚΛΙΣΤ: ΠΡΕΣΕΝΤ ΣΕΝΣΕ ΙΜΠΡΕΣΣΙΟΝ  ΡΥΛΕ 803(1) [♣670]
ΑΥΤΗΕΝΤΙΧΑΤΙΟΝ
ΟΡΑΛ ΣΤΑΤΕΜΕΝΤΣ ΑΝ∆ ΡΕΧΟΡ∆ΙΝΓΣ
ΧΗΕΧΚΛΙΣΤ: ΟΡΑΛ ΤΕΛΕΠΗΟΝΕ ΟΡ ΡΕΧΟΡ∆Ε∆ ςΟΙΧΕ [♣♣540, 550]
Φουνδατιον
Τηε ωιτνεσσ κνοωσ τηε σπεακερσ ϖοιχε.
Τηε ωιτνεσσ εξπλαινσ ηοω ηε ορ σηε κνοωσ τηε σπεακερσ ϖοιχε φροµ ρεχεντ ορ λονγ−στανδινγ φαχε−το−φαχε ιντεραχτιον.
Τηε ωιτνεσσ ηεαρδ α ϖοιχε σπεακινγ οϖερ τηε τελεπηονε ον α παρτιχυλαρ οχχασιον, ορ τηε ωιτνεσσ ηασ ηεαρδ α
ταπε ρεχορδινγ ινϖολϖινγ ονε ορ µορε σπεακερσ.
Τηε ωιτνεσσ ρεχογνιζεδ τηε ϖοιχε ον τηε τελεπηονε ορ ον τηε ταπε ρεχορδινγ.
Τηε ωιτνεσσ ρεχογνιζεδ τηε ϖοιχε ασ τηε σπεακερσ ϖοιχε.
 
ΧΗΕΧΚΛΙΣΤ: ΑΥ∆ΙΟ ΡΕΧΟΡ∆ΙΝΓ [♣550]
Φουνδατιον
Τηε ωιτνεσσ οπερατεδ τηε ρεχορδινγ εθυιπµεντ ατ α παρτιχυλαρ τιµε ανδ ρεχορδεδ α παρτιχυλαρ χονϖερσατιον.
Τηε οπερατορ ηασ εξπεριενχε υσινγ τηε ρεχορδινγ εθυιπµεντ ανδ ωασ εξπεριενχεδ ωιτη τηε εθυιπµεντ τηε δαψ
τηε ρεχορδινγ ωασ µαδε.
 
Τηε ωιτνεσσ τεστεδ ορ χηεχκεδ τηε ρεχορδινγ εθυιπµεντ ϕυστ βεφορε τηε χονϖερσατιον ωασ ρεχορδεδ.
Τηε εθυιπµεντ ωασ οπερατινγ προπερλψ.
Τηε ωιτνεσσ ραν τηε εθυιπµεντ προπερλψ ανδ ρεχορδεδ τηε δεσχριβεδ χονϖερσατιον.
Τηε ρεχορδινγ ρεπρεσεντσ α φαιρ ανδ αχχυρατε ρεπροδυχτιον οφ τηε χονϖερσατιον ρεχορδεδ.
Τηε ωιτνεσσ κνοωσ τηε ρεχορδινγ ισ φαιρ ανδ αχχυρατε βεχαυσε τηε ωιτνεσσ ρεϖιεωεδ τηε ρεχορδινγ σηορτλψ αφτερ
τηε χονϖερσατιον.
Τηε ρεχορδινγ ηασ νοτ βεεν αλτερεδ ιν ανψ µαννερ σινχε τηε δαψ ιτ ωασ µαδε.

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT